دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی

*فهرست مطالب

فصل اول : 1
*  مقدّمه 2
*  بیان مسأله 4
*  اهمیت و ضرورت مسأله 7
*  اهداف تحقیق 9
*  فرضیه تحقیق 9
*  تعاریف واژه ها و اصطلاحات 10
*  فصل دوم :11
*  استرس چیست؟ 12
*  راه های غلبه براسترس 15
*  تعریف فشار روحی 15
*  انواع فشار روحی 16
*  فشار روحی منفی 18
*  عوامل استرس زا 21
*  شیوه های کاهش فشار روحی25
*  حمایت و پشتیبانی دیگران 26
*  مُنحرف ساختن حواس و توجه 27
*  استرس در روابط ازدواج 27
*  نقش ازدواج در سلامت روان جوانان33
*  هشت راه مقابله با استرس42
* فصل سوم :
*  روش تحقیق 43
*  جامعه 45
*  حجم نمونه 46
*  روش آماری 46
* فصل چهارم : 48
*  نمرات خام استرس 80 دانشجو از 23 – 049
*  جدول شماره 1 ، نمرات استخراج شده استرس 49
*  جدول شماره 2 ، تعداد دانشجویان در هر طبقه استرس با درصد 50
*  جدول شماره 3 ، جدول کامل نمرات 52
*  نمودار شماره 1 53
*  نمودار شماره 2 54
*  جدول محاسبه 2 K کای دو 55
*  تحلیل آماری 56
*  فصل پنجم : 59
*  نتیجه گیری 60
*  مشکلات و محدودیت های تحقیق 65
*  پیشنهادات و توصیه ها 67
*  منابع و مآخذ 68
* آزمون(پرسشنامه )– آیا شخصیت شما منبع استرس است؟. 70

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد