دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی اطمينان بخشي سيستم توزيع

اطمينان بخشي سيستم توزيع
فهرست مطالب :                                                  
1- تعاريف اوليه
2- محدوديتهاي سيستم توزيع
3- ترازهاي اطمينان بخشي توزيع                                                             
4- مروري بر آمار و احتمالات و مفاهيم رياضي پايه براي مبحث اطمينان بخشي       
5- سيستمهاي سري                                                                                
6- سيستمهاي موازي          
7- سيستمهاي سري موازي
8- واژگان انگليسي
9_منابع و ماخذ
مفاهيم كلي
خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سيستم توزيع را بر هر دليلي خروج آن مؤلفه مي گويند.
خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه اي بصورت عمدي و با برنامي قبلي را خروج با برنامة آن مؤلفه مي گويند.
خروج اجباري: خروجي كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشي نداشته و بعلت ايجاد شرايط اضطراريِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباري انجام مي شود.  
خروج اجباري گذرا: درصورتي كه علت خروج فوراً از بين برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباري) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباري را خروج اجباريِ گذرا مي نامند.
خروج اجباري ديرپا: خروج اجباري كه گذرا نباشد ديرپا خواهد بود.
خروج جزئي: خروجي كه درآن تنهاي قسمتي از يك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت ديگر ظرفيت و يا كيفيت انجام وظيفة مولفة مذكور كاهش مي يابد.
بديهي است امكان به تعويق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالي كه چنين امكاني براي خروج اجباري وجود ندارد…………..

دانلود پروژه بررسی اطمينان بخشي سيستم توزيع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد