دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی بررسی اعتبار چک و سفته از نظر حقوق

بررسی اعتبار چک و سفته از نظر حقوق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی اعتبار چک و سفته از نظر حقوق
گفتار  اول: شرایط شکلی ظهرنویسی
بند 1- قانون تجارت ایران
مبحث اول :  شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان انتقال در مورد برات و سفته
مبحث دوم : شرایط شکلی اختیاری ظهرنویسی در مورد برات و سفته
مبحث سوم :  شرایط شکلی ظهرنویسی در مورد چک
مبحث چهارم :  شرایط شکلی ظهرنویسی بر اساس مقررات بین المللی حاکم بر اسناد تجارتی
الف- قانون یکنواخت ژنو مصوب 1930 راجع به برات و سفته
ب- قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1931 راجع به چک
مبحث پنجم :شرایط شکلی اعتبار ضمانت در اسناد تجارتی
بند 2- مقررات بین المللی ژنو
مبحث ششم :  ضامن در چک
مبحث هفتم  : مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چک
مبحث هشتم  : بررسی مقرّرات باب دهم قانون تجارت از این حیث که آیا می‏توان طبق آن مقرّرات مسؤولیّت تضامنی برای ضامن چک شناخت؟
فصل دوم
بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران
گفتار اول : بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران
مبحث اول : تعریف سند و انواع آن
مبحث دوم : مفهوم اسناد تجاری
مبحث سوم : خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
ب- تقویت اعتبار
مبحث چهارم : ظهر نویسی
مبحث پنجم :توثیق اسناد تجاری
مبحث ششم : موضع حقوق ایران
بند اول : ظهرنویسی به عنوان وثیقه
بند دوم : اوصاف حاکم بر اسناد تجاری
مبحث هفتم :  ماهیت اسناد تجاری.
الف -ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:
ب- ماهیت سفته وچک:
مبحث هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )
برات
قبول و نکول برات
مندرجات برات
آثار قبولی برات
نکول
پشت نویسی با عدم حق انتقال
پشت نویسی برات
مسئولیت تضامنی
نوع پول برات
برات رجوعی
ورشکستگی مسئولین برات
سفته (فته طلب)
مندرجات قانونی سفته:
قواعد مشترک سفته وبرات
تفاوت سفته با برات
پشت نویسی سفته
انواع چک عبارت ‏است از
چک
وظایف دارنده چک
موارد عدم پرداخت وجه چک
محل چک
ادعای مفقود شدن یا سرقت چک
مسئولیت بانکها
اسناد در وجه حامل
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
نتیجه گیری
منابع
چکیده
در این تحقیق سعی شده است به این سوال مهم پاسخ داده شود که اگر در ظهر اسناد تجارتی امضایی وجود داشته باشد و هیچ دلیلی نباشد که به کمک آن بتوان معلوم کرد امضا متعلق است به ظهرنویس یا ضامن چه باید کرد. در این مورد بین حقوق دانان اختلاف نظر دیده   می شود. نظریات آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس قانون تجارت ایران و قوانین یک نواخت مصوب سالهای 1930 و 1931 ژنو راجع به برات و سفته و چک ثابت کرده ایم که باید بپذیریم امضا کننده تحت عنوان ظهرنویس در سند مداخله کرده است.
یکی از مسائل مبتلی به در اسناد تجارتی این است که اگر در ظهر سند امضایی وجود داشته باشد، بدون دلیل و قرینه ای دال براینکه امضا کننده تحت چه عنوان امضا کرده است، چه عنوانی باید برای او قائل شد، باید او را ضامن شناخت یا آنکه گفت به قصد ظهرنویسی مداخله کرده است.
بسیار دیده می شود که در ظهر سفته و چک که اولی کمتر و دومی به شدت در ایران در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند، یک امضا و در روی آن اسناد نیز یک امضا وجود دارد. معمولا در امضای روی سند با مشکلی مواجه نمی شویم. زیرا فرمهایی که به عنوان برات و سفته و چک بکار می روند، چاپ شده هستند و در روی آنها برای مداخله اشخاص جای مخصوصی در نظر گرفته می شود و هر کسی که قصد دخالت داشته باشد در جای مربوط به خود امضا می کند. به عنوان مثال، در مورد برات، روی فرمهای متداول کادری وجود دارد مخصوص نوشتن برات دهنده و امضا او. همینطور کادری برای نوشتن نام براتگیر و اقامتگاه وی و نیز جایی برای دخالت براتگیر جهت قبول یا نکول برات و امضای او. روی فرمهای چاپی وزارت دارایی که در مورد سفته به کار برده می شود، نیز داخل کادری، جایی برای نوشتن نام متعهد و محل اقامت او پیش بینی شده و محلی هم برای امضای صادر کننده (متعهد) و بالاخره، در مورد چک نیز فرمهایی که بانکها چاپ می کنند و به صورت دسته چک به دارندگان حسابهای جاری، حسب تقاضای آنها می دهند، روی چک در قسمت پایین محلی خالی و سفید گذاشته شده که صادر کننده در آنجا امضا نماید.
البته منعی وجود ندارد که شخص یا اشخاص روی اسناد تجاری تحت عنوان ظهرنویس یا ضامن امضا کنند. اما از آنجا که تمام فضای روی اسناد در فرمهای متداول اختصاص به درج مندرجات الزامی سند دارد و جای خالی در نظر گرفته نشده، اشخاص اخیرالذکر در پشت آن اسناد با امضاء، مداخله خود را اعلام می نمایند……

دانلود کار تحقیقی بررسی اعتبار چک و سفته از نظر حقوق
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد