دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن
فهرست مطالب
* چكيده
* مقدمه
* فصل اول
* امواج الكترومغناطيسي
* ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
* امواج متحرك روي يك خط انتقال
* فتونها و امواج
* فتونها
* ميدانهاي الكترومغناطيسي در فركانس قدرت
* فصل دوم
* ثابت‌هاي خطوط انتقال
* جنس‌ هادي و ساختمان آن
* مقاومت خط
* ضريب القائي خط
* خطوط سه فاز
* هاديهاي متساوي‌الفاصله
* مساوي كردن ولتاژهاي القائي بوسيله پيچيدن خط
* ظرفيت خط
* ظرفيت خط سه‌فاز
* فصل سوم
* محاسبه پارامترهاي خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود
* مدل رياضي
* معادلات ميدانها
* انرژي و تلفات
* فصل چهارم
* تداخل امواج الكترومغناطيسي با شبكه‌هاي مخابراتي
* اثرات الكترومغناطيسي
* اثرات الكترواستاتيكي
* كاهش اثر تداخل
* فصل پنجم
* تأثير ميدانهاي الكترومغناطيسي 50هرتز بر جنين مرغ، قبل يا در حين انكوباسيون
* مقدمه
* شرح تحقيق
* نتيجه‌گيري
* فصل ششم
* ميدانهاي الكترومغناطيسي ELF و سلامت انسان
* استانداردهاي حدود تابش
* استانداردهاي حريم خطوط انتقال برق در ايران
* اندازه‌گيري شدت ميدانهاي ELF
* بحث و تفسير نتايج اندازه‌گيري شدت ميدان در مشهد مقدس
* پيشنهادات
* فصل هفتم
* اثر امواج الكترومغناطيسي در فركانسهاي قدرت بر انسان
* استانداردهاي ايمني
* بررسي پارامترهاي EM در بدن
* آثار و سندرومهاي حاصل
* اثر امواج الكترومغناطيسي روي شيردهي گاوها و حيوانات ديگر
* اثر ميدانهاي مغناطيسي فركانس پائين
* فصل هشتم
* بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف آن
* پديده فيزيكي
* اثرات بيولوژيك
* اثرات كرونا در محيط زيست
* اثرات ميدان مغناطيسي روي موجودات زنده
* بررسي شدت ميدانهاي الكتريكي در اطراف خطوط انتقال نيرو
* منابع

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد