دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله انتقال الکترونیکی وجوه

بررسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
فهرست مطالب
* پيشگفتار
* فصل اول : تجارت الكترونيكي
* 1ـ1ـ مقدمه
* 2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
* 3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي
* 4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي
* 5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي
* 6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي
* 7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي
* 8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند
* 9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي
* 10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
* 11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
* 12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي
* 13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران
* فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي
* 1ـ2ـ مقدمه
* 2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
* 1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول
* 2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول
* 3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول
* 3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن
* 1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري
* 2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
* 3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي
* 4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه
* 1ـ4ـ2ـ مقدمه
* 2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)
* 3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT
* 4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
* 5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه
* 6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه
* 7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
* 5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)
* 1ـ5ـ2ـ مقدمه
* 2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت
* 3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت
* 4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت
* 5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت
* 6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت
* 6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي
* 1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي
* 2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي
* 3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي
* 4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي
* 5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي
* 6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت
* 7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها
* 7ـ2ـ پول الكترونيكي
* 1ـ7ـ2ـ مقدمه
* 2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي
* 3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي
* 4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي
* 5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي
* 8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها
* 1ـ8ـ2ـ مقدمه
* 2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
* 3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
* 4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
* 5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
* 9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه
* 1ـ9ـ2ـ مقدمه
* 2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت
* 3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت
* 4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات
* فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران
* 1ـ3ـ مقدمه
* 2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران
* 3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
* 1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي
* 2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
* 3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
* 4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
* 5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
* 6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
* 7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي
* 8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور
* 9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران
* 10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها
* 11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي
* 12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا
* فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران
* 1ـ4ـ مقدمه
* 2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
* 3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي
* 4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك
* ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي
* منابع
* واژه نامه…………..

فرمت : word | صفحات:230

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله انتقال الکترونیکی وجوه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد