دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ایمنی زیستی

ایمنی زیستی

فهرست مطالب
مقدمه:. 1
فصل اول
وضعيت فعلي محصولات تراريخته در جهان. 2
آخرين وضعيت محصولات تراريخته. 3
وضعيت كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته  5
ارزش بازار جهاني و اثرات محصولات تراريخته  8
چشم اندازه آينده. 9
فصل دوم
عمده محصولات تراريخته و صفات تغيير يافته آنها  12
عمده محصولات تراریخته. 14
مقايسه سطح زيركشت محصولات تراريخته و غيرتراريخته  15
فصل سوم
نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان. 17
عواقب پيش بيني نشده:. 20
عكس العملهاي نامطلوب به مواد غذايي. 21
حساسيت‌زاهاي غذايي. 22
فصل چهارم
راه‌های بر طرف کردن نگرانی. 24
ارزيابي خطرات اكولوژيكي رهاسازي محصولات تراريخته در محيط  25
آيا محصولات تراريخته با ساير گونه‌ها تلاقي پيدا خواهند كرد وموجب افزايش علف‌هاي هرز خواهند شد؟. 26
فصل پنجم
راه‌های مبارزه. 29
تکنیک‌های بیوتکنولوژی. 30
ارتباط نوع تغيير بيوتكنولوژيكي و آلرژي زايي  31
ارزيابي پتانسيل آلرژي زايي پروتئين‌هاي غذايي جديد  33
مراحل تشخيص موجودات تراريخته. 36
الف ـ مرحله نمونه برداري. 37
ب ـ مرحله غربال براي موجودات تغيير يافته ژنتيكي  39
ج ـ مرحله تشخيص موجودات تراريخته. 40
د ـ مرحله تشخيص كمي ميزان محصولات تراريخته  41
آنالیزهای ایمنوشیمی. 42
پارامترهاي فيزيكوشيمياي. 43
مثبت‌هاي دروغني در مقابل منفي‌هاي دروغين  43
فصل ششم
سیستم‌های کنترل کننده. 44
1- روشهاي تك فاكتوري جلوگيري از فرار ژن  45
2- روشهاي دو فاكتوري جلوگيري از فرار ژن  50
ايمني زيستي. 52
ايمني زيستي در ايران. 53
فصل هفتم
آگاهی دادن به مصرف کنندگان. 60
اهميت بيوتكنولوژي در كشاورزي. 62
-افزايش بهره‌وري توليد در واحد سطح. 64
-محصولات مقاوم در برابر علف كش‌ها. 65
-محصولات تراريخته و پالايش آلودگي‌هاي معدني  66
درخت تصميم گيري. 68
فاكتورهاي كليدي در طراحي درخت تصميم‌گيري:  71
1ـ خصوصيات گياه تراريخته:. 71
2 ـ تاريخچه مقاومت آفات:. 71
3 ـ پيچيدگي آفات:. 71
4 ـ سيستم زراعي:. 72
مراحل كليدي بكارگيري برنامه مديريت مقاومت براي آفات  72
پروتكل جهاني ايمني زيستي كارتاهينا. 73
برچسب گذاری. 74
نتيجه گيري و بحث. 75
مقدمه:
در حاليكه فقط حدود 20 سال از توليد اولين گياه دست ورزي شده ژنتيكي در جهان مي‌گذرد، روند پذيرش، كاشت و توليد گياهان زراعي تراريخته بويژه در ده سال اخير به سرعت افزايش يافته است به طوريكه د سال 2003 بيش از 7/67 ميليون هكتار از اراضي زير كشت دنيا به زراعت گياهان تراريخته اختصاص يافته است.
درك مناسبي از مزاياي اين گياهان و نيز بررسي اين موضوع كه چرا زراعت گياهان تراريخته مورد استقبال جدي كشاورزان آمريكا و ديگر كشورهاي جهان قرار گرفته و همينطور چالش‌ها و نگراني‌هايي كه مصرف كنندگان توليدات گياهان تراريخته با آن روبرو هستند.
فصل اول
وضعيت فعلي محصولات تراريخته در جهان
اعتقاد بر اين است كه اولين رهاسازي محصولات تراريخته در سال 1994 در آمريكا صورت گرفت كه در مورد گوجه فرنگي بود. هر چند كه قبل از آن در سال 1993 كاشت توتون تراريخته (توتون بيان كننده ژن‌هاي پروتئين پوشي ويروس موزاييك توتون و ويروس موزاييك خيار) در سطح وسيعي در چين صورت گرفته بود. طبق آما ISAAA امروزه كل مساحتي كه در سراسر جهان به صورت تجاري به پرورش محصولات تراريخته اختصاص يافته است. حدود 175 ميليون هكتار در 16 كشور مختلف است كه اين معادل يك دهم كل زمين‌هاي حاصلخيز و در دسترس جهان مي‌باشد. در اين بين امريكا با 68 درصد و آرژانتين با 22 درصد بيشترين سهم را در توليد محصولات تراريخته دارا هستند. در بين محصولات ذرت تراريخته مخصوصا ذرت مقاوم به حشره بيشترين ميزان كشت را دارا بوده است كه بعد از آن پنبه تراريخته و كلزا داراي بيشترين سطح زير كشت بوده‌اند. همچنين 46 درصد از سوياي كشت شده سوياي تراريخته بوده است……………
 
آخرين وضعيت محصولات تراريخته
آخرين وضعيت محصولات تراريخته جهان تا پايان سال2004
براساس گزارش ISAA سال 2004 سال ماقبل آخر از اولين دهه عمر تجاري محصولات تراريخته و به عبارتي محصولات بيوتكنولوژي است.
در سال 2004 براي نهمين سال متوالي سرعت رشد اين محصولات افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته  واز 15% در سال 2003 به 20% در سال 2004 رسيده است. براساس آخرين ارزيابي‌هاي انجام شده سطح زير كشت محصولات تراريخته از 7/67 ميليون هكتار در سال 2003 به 81 ميليون هكتار در سال 2004 رسيده است.
اين افزايش سطح زير كشت در 17 كشور جهان و شامل اشتغال 25/8 ميلوين كشاورز مي‌باشد.
نكته قابل توجه اين كه 90% اين افزايش بهره برداري مربوط به كشاورزان فقير كشورهاي توسعه يافته است كه از طريق كشت محصولات تراريخته درآمد خود را افزايش داده و گامي در جهت كاهش فقر برداشته‌اند.
مهمتريم محصولات تراريخته در سال 2004 شامل سوياي مقاوم به علف‌كش (4/48 ميليون هكتار)، ذرت B.t (2/11 ميليون هكتار) پنبه B.t (5/4 ميليون هكتار) و مابقي ذرت مقاوم به علف كش، كلزاي مقاوم به علف كش، ذرت B.t و مقاوم به علف عكش، پنبه B.t و مقاوم به علف كش و نهايتا پنبه مقاوم به علف كش مي‌باشند.
در سال 2004 حدود 5% از 5/1 ميليارد هكتار اراضي كشاورزي جهان به كشت محصولات تراريخته اختصاص داشته است.
همچنین از مجموع 284 ميليون هكتار از اراضي زيركشت چهار محصول مهم تراريخته حدود 29% آن تراريخته بوده است. پيش بيني مي‌شود كه سال 2010، هكتار سطح زيركشت محصولات تراريخته به 150 ميليون هكتار، شامل 15 ميليون كشاورز در 30 كشور جهان باشد.
وضعيت كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته
عمده كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته در سال 2004، كه بيش از 50 هزار هكتار سطح زير كشت اين نوع محصولات داشته اند، از 10 كشور در سال 2003 به 14 كشور در سال 2004 افزايش يافته است.……….

دانلود پروژه ایمنی زیستی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد