قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » پروژه » عمران » بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت
بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت

بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت

بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت

چکیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسه روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .
با محاسبه خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .

۱-۱مقدمه:
در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم.
در قسمت بعدی سهم  برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم کم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهیم.
اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم.
تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذکری است که در این فصل گرد آمده است.

۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن:
روستا نخستین سکونت گاه بشری وبستر فعالیت های کشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساکنان روستاها بدلیل امکانات و زمینه های مناسب اشتغالی که در شهرها وجود داشت به سمت شهرها کشیده شدند.
مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریکای لاتین با نرخ بی سابقه ای جریان دارد و دلیل عمده آن رکود اقتصادی در مناطق روستایی بوده است.
اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم با انجام فعالیتهایی که در محیط های روستایی صورت گرفته تغییراتی نیز در این محیط ها ایجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط های روستایی مشاهده می شود تجربه اصلاحات ارضی هند نشان داد که فرد روستایی از این اصلاحات  سودی نبرده ولی تجربه کشور کره جنوبی موضوع دیگری را نشان میدهد. لذا این تغیرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.برای بیان بهتر این موضوع به مثال دیگری اشاره می کنیم در کشوری ممکن است احداث راهها وبهبود شبکه سراسری باعث گردد روستائیان به راحتی به محل کار خود رفت و آمد کنندوسکونتگاه خود را تغییر ندهند ولی در کشور دیگر ممکن است باعث کاهش هزینه مهاجرت گردد وروستائیان تشویق به مهاجرت شوند.
عمران روستاها شامل فعالیت هایی از قبیل امور زیربنایی ،خدماتی،فرهنگی و… بوده وبعنوان جزئی از راهبرد توسعه روستایی قابل بررسی است.هدف بنیادین برنامه های توسعه روستایی همبسته بازسازی سبک زندگی روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات زیربنایی اجتماعی و فیزیکی در مناطق روستایی است.علت مهاجرت کسانی که به شهر مهاجرت می کنند نه تنها شغل بلکه دسترسی به آموزش درمان ومسکن با کیفیت تر نیز هست لذا بهبود بخشیدن به شرایط زندگی که هدف توسعه روستایی همبسته است،باید تاثیر مهمی در جریان های مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده ای اعتقاد دارند که مهاجرت رشد اقتصادی را تحریک وتقویت می کند که تفکر آنهارا در مدل زیر نشان میدهیم.
مطالعاتی که در کشورهای مختلف ازقبیل(هند،کره جنوبی ، اندونزی ، ونزوئلا ، تانزانیا ، مالزی ، برزیل ، پاکستان ، لهستان و…)صورت گرفته است نشان می دهند  که فعالیت های عمرانی و اقتصادی اثرات مختلفی بر روند مهاجرت داشته برخی از این فعالیت ها مهاجرت را افزایش می دهد و برخی دیگر ان را کاهش می دهند.

فهرست مطالب:

عناوین
چکیده :    ۱۴
۱-۱مقدمه:    ۱۵
۱-۴-۱:برنامه عمرانی (۱۳۳۴-۱۲۲۷):    ۲۰
۱-۴-۲ برنامه عمرانی دوم(۱۳۴۴-۱۳۳۱):    ۲۰
۱-۴-۳ برنامه عمرانی سوم(۱۳۴۶-۱۳۴۲):    ۲۱
۱-۴-۵ برنامه عمرانی پنجم(۱۳۵۶-۱۳۵۲):    ۲۲
۱-۵ اهمیت موضوع:    ۲۴
۱-۷ تعاریف عملیاتی:    ۲۷
۱-۷-۲-مهاجرت:    ۲۷
۱-۷-۳ فعالیت های عمرانی:    ۲۷
۱-۷-۴ فعالیت های  اقتصادی:    ۲۸
۱-۸ محدوده تحقیق:    ۲۸
۱-۸-۱ معرفی اجمالی شهرستان کرج:    ۲۸
۱-۸-۲ موقعیت شهرستان کرج    ۲۸
۱-۸-۴ جمعیت شهرستان کرج    ۳۰
تعداد خانوار و جمعیت بخش آسارا به تفکیک دهستان    ۳۰
۱-۸-۵ وضعیت آب هوای شهرستان کرج:    ۳۲
۱-۸-۷ منابع آب بخش اشتهارد:    ۳۳
۱-۸-۸ وضعیت آب وهوا:    ۳۴
۱-۸-۱۰فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد:    ۳۴
نوع دام    ۳۴
۱-۹ محدودیت های تحقیق:    ۳۵
۲-۲ الگوی مهاجرت روستایی در ایران    rural migration pattern    ۳۶
۱-۲-۲مهاجرت دائمی    ۳۶
۲-۲-۲ مهاجرت فصلی    ۳۶
۲-۳مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی وخارجی:    ۳۷
۲-۴ انگیزه مهاجرت داخلی:    ۳۷
۲-۵ برخی از علل مهاجرت روستا به شهر:    ۳۷
۲-۵-۳ علل طبیعی:    ۳۸
۲-۵-۴ خدمات عمرانی وزیرساخت ها:    ۳۹
۲-۶-۱ اقتصادی:    ۳۹
۲-۶-۲ اجتماعی وروانی:    ۳۹
۲-۷ انواع مهاجرت از بعد مکانی:    ۴۰
۲-۷-۱ مهاجرت از روستا به شهر:    ۴۰
۲-۷-۲ مهاجرت از روستا به روستا:    ۴۰
۲-۷-۳ مهاجرت از شهر به روستا    ۴۰
۲-۸ جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی    ۴۲
۲-۹ شکیل جهاد سازندگی وتوجه به امور روستاها پس از انقلاب:    ۴۳
۲-۹-۱ وظایف وعملکرد جهاد در خصوص راه روستایی:    ۴۵
۲-۹-۲ عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی    ۴۵
۲-۹-۳ عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستا:    ۴۷
۸۰۰۰    ۴۷
۲-۱۰ رویکردهای اساسی وزارت جهاد سازندگی:    ۴۸
۲-۱۰-۱ توجه به اقشار فقیر روستایی:    ۴۸
۲-۱۰-۲ توجه به زیرساخت های روستایی:    ۴۸
۲-۱۰-۳ توجه به توسعه روستایی:    ۴۹
۲-۱۱ تاریخچه وروند مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران    ۴۹
جدول شماره (۲-۳) جمعیت و توزیع آن در مناطق شهری و روستایی و تغییرات درصدی.    ۵۱
ردیف    ۵۱
سال آمارگیری    ۵۱
جمعیت کل ایرا ن نفر    ۵۱
تعداد جمعیت شهری ۳ نفر    ۵۱
% به جمعیت کل    ۵۱
تعداد جمعیت روستایی به نفر    ۵۱
% به جمعیت کل    ۵۱
تغییرات درصدی جمعیت روستایی نسبت به قبل    ۵۱
۲-۱۲ ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها    ۵۱
جدول شماره(۲-۴) توزیع مهاجران وارد شده طی سالهای ۷۵-۶۵ بر حسب آخرین محل اقامت    ۵۳
ساکن در نقاط شهری    ۵۳
جدول شماره( ۲-۵ ) درصد مهاجران و غیر مهاجران افراد ساکن در زادگاه یا خارج از آن در    ۵۴
۲-۱۳ سوالات تحقیق    ۵۵
– ریز این فعالیت ها به این ترتیب است    ۵۵
– احداث زیرساخت ها    ۵۵
– فعالیت هیات ۷ نفره    ۵۵
– احداث شهرک صنعتی کوثر    ۵۵
-مجوزهای اعطا شده به دامداران    ۵۵
۲-۱۴ مبانی نظری تحقیق:    ۵۵
۲-۱۴-۱ نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب ودفع:    ۵۵
۱-عوامل مربوط به حوزه مبدا:    ۵۶
۲-عوامل مربوط به حوزه مقصد:    ۵۶
۳-عوامل مداخله گر بین مبدا ومقصد:    ۵۶
۲-۱۴-۲ نظریه دگرگونی وتوسعه:    ۵۸
۲-۱۴-۳نظریه فایده-هزینه:    ۵۹
۲-۱۴-۴ نظریه درآمد انتظاری:    ۶۰
جدول شماره (۲-۷) طبقه بندی نظریات مهاجرت    ۶۰
۲-۱۵-۲ سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی ومهاجرت:    ۶۴
۲-۱۵-۳  زمین ومهاجرت    ۶۴
۳-۲ : روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات :    ۶۶
۳-۳ : ابزار جمع آوری اطلاعات :    ۶۶
۳-۴ : اعتبار و روائی اندازه گیری :    ۶۷
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات :    ۶۷
۳-۵-۲ : سند پژوهی :    ۶۷
۳-۶ : جامعه آماری و جمعیت نمونه :    ۶۷
شیوه نمونه گیری :    ۶۸
۳-۷-۲ : نمودار :    ۷۰
۳-۷-۲-۱ نمودار برداری :    ۷۰
۴-۲-۱ شهرک صنعتی.اشتغال و مهاجرت    ۷۱
جدول(۴-۱)توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب اخذ موافقت اصولی یا اجاره نشینی آنها    ۷۱
جدول شماره(۴-۲) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی برحسب سال اخذ موافقت اصولی و راه اندازی واحد تولیدی    ۷۲
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی برحسب سابقه فعالیت آنها در شهرک    ۷۳
جدول(۴-۴) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب مقایسه ظرفیت اسمی و فعالشان    ۷۴
جدول(۴-۵)  توزیع فراوانی واحدهای صنعتی که کمتر از ظرفیت اسمی تولید دارند بر حسب موانع تولید    ۷۵
جدول (۴-۶) توزیع فراوانی واحدهای تولیدی بر حسب بازار فروش محصولات تولیدی    ۷۶
جدول(۴-۷) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب نحوه فروش تولیدات آنها    ۷۶
جدول(۴-۸) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب اشتغال زایی آنها    ۷۷
جدول(۴-۹) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب توانایی جذب کارگران جدید با ظرفیت فعلی تولید    ۷۸
جدول(۴-۱۰) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب عدم توانایی جذب کارگر    ۷۹
جدول(۴-۱۱) توزیع فراوانی اشتغال زایی بر حسب موقت یا دائم بودن آن    ۸۰
جدول(۴-۱۲ ) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب مدیریت آنها    ۸۰
جدول(۴-۱۳ ) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب کارکنان خانوادگی و اخذ حقوق آنها    ۸۱
جدول(۴-۱۴ ) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب دریافت حقوق کارکنان خانوادگی آنها    ۸۱
جدول (۴-۱۶ ) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب باز پرداخت وام    ۸۳
جدول(۴-۱۷ ) توزیع فراوانی واحدهایی که در بازپرداخت وام موفق نبوده اند بر حسب دلایل عدم موفقیت در بازپرداخت وام    ۸۴
جدول(۴-۱۸) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب محل تأمین مواد اولیه مورد نیاز    ۸۵
جدول(۴-۱۹) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب داخلی یا وارداتی بودن مواد اولیه مصرفی    ۸۶
جدول (۴-۲۰) توزیع فراوانی واحدهای تولیدی بر حسب میزان فروش محصولات تولیدی در بخش اشتهارد    ۸۷
جدول(۴-۲۱) توزیع فراوانی واحدهای صنعتی بر حسب استفاده آنها از ساکنان بخش اشتهارد در جابجایی محصول و ضایعات    ۸۸
جدول شماره (۴-۲۲) توزیع فراوانی کارگران ساکن در اشتهارد ، بر حسب جنسیت    ۸۹
جدول شماره (۴-۲۳) توزیع فراوانی کارگران ساکن دربخش اشتهارد برحسب فعالیت درصنایع مختلف    ۸۹
جدول شماره (۴-۲۴) توزیع فراوانی کارگران ساکن در اشتهارد بر حسب اشتغال موقت یا دائم آنها    ۹۰
جدول شماره (۴-۲۵) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد بر حسب تصمیم به مهاجرت پس از    ۹۰
جدول شماره (۴-۲۶) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد بر حسب وضعیت بیمه شدن آنها توسط کارفرما    ۹۱
جدول شماره (۴-۲۷) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد بر حسب میزان تحصیلات آنها    ۹۱
جدول شماره (۴-۲۸) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد بر حسب مهاجر بودن یا نبودن آنها .    ۹۳
جدول شماره (۴-۲۹) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد و براساس سن آنها    ۹۴
جدول شماره (۴-۳۰) توزیع فراوانی کارگران مهاجر ساکن در بخش اشتهارد برحسب علت مهاجرت آنها    ۹۵
جدول شماره (۴-۳۱) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد برحسب سایر مشاغل آنها    ۹۵
جدول شماره (۴-۳۲) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد برحسب وضعیت ومهاجرت آنها    ۹۷
جدول شماره (۴-۳۳) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد برحسب فاصله محل اقامت تا محل کار    ۹۷
جدول شماره (۴-۳۴) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد برحسب وضعیت مهاجرت اعضا    ۹۹
جدول شماره (۴-۳۵) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد برحسب علت مهاجرت اعضاء خانواده    ۹۹
جدول شماره (۴-۳۶) توزیع فراوانی کارگران بر حسب دائمی یا موقتی بودن اعضا مهاجرت اعضاء خانواده    ۱۰۱
جدول شماره (۴-۳۷) توزیع فراوانی کارگران ساکن در بخش اشتهارد و برحسب نظرات آنها در خصوص افزایش واحدهای تولیدی وکاهش مهاجرت روستائیان    ۱۰۱
نمودار شماره (۴-۳۸) بررسی وضعیت موافقت های اصول صادرشده در شهری صنعتی و واحدهای فعال شده    ۱۰۳
نمودار شماره (۴-۳۹)بررس وضعیت موافقت های اصولی در خصوص صنایع کانی فلزی وصنایع کانی فلزی هستم در شهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۳
نمودار شماره(۴-۴۰) بررسی وضعیت موافقت های اصولی در خصوص صنایع کانی غیر فلزی وصنایع غیر کانی فلزی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۵
نمودار شماره ۴-۴۱)بررسی وضعیت موافقت های اصولی صادرشده در خصوص صنایع فلزی وصنایع فلزی مستقر درشهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۵
نمودار شماره (۴-۴۲) بررسی  وضعیت موافقت های اصولی صادرشده در خصوص صنایع غذایی وواحدهای فعال صنایع غذایی در شهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۷
نمودارشماره (۴-۴۳) بررسی وضعیت موافقت های اصولی صادرشده در خصوص صنایع سلولزی وواحدهای فعال در شهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۷
نمودار شماره (۴-۴۴)بررسی وضعیت موافقت های اصولی صادرشده در خصوص صنایع پوشاک وصنایع پوشاک مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد    ۱۰۹
نمودار شماره (۴-۴۵) اشتغالزایی پیش بینی شده برای شهرک صنعتی اشتهارد واشتغال موجود در این شهرک    ۱۰۹
نمودار شماره (۴-۴۶) اشتغالزایی پیش بینی شده در خصوص صنایع کانی فلزی واشتغال موجود در این    ۱۱۱
نمودار شماره (۴-۴۷) اشتغال زایی پیش بینی شده در خصوص صنایع کانی غیرفلزی و اشتغال موجود    ۱۱۱
نمودار شماره (۴-۴۸)اشتغال زایی پیش بینی شده در خصوص صنایع فلزی واشتغال موجود در    ۱۱۲
نمودار شماره (۴-۴۹) اشتغالزایی پیش بینی شده در خصوص صنایع غذایی واشتغال موجود دراین صنعت    ۱۱۲
نمودارشماره (۴-۵۰)اشتغال زایی پیش بینی شده در خصوص صنایع سلولزی واشتغال موجود در این صنعت    ۱۱۴
نمودار شماره (۴-۵۲)اشتغال زایی پیش بینی شده در صنعت پوشاک واشتغال موجود در این صنعت    ۱۱۶
نمودار شماره (۴-۵۳)بررسی وضعیت کارگران شاغل ساکن در اشتهارد و کل کارگران شاغل در شهرک    ۱۱۶
نمودار شماره (۴-۵۴) بررسی وضعیت کارگران اصیل اشتهاردی (غیرمهاجر)ساکن دربخش اشتهارد وکل کارگران شاغل در شهرک صنعتی    ۱۱۸
۴-۲-۲ هیات ۷نفره ، اشتغال ومهاجرت    ۱۱۹
جدول شماره (۴-۵۶) سال اخذ زمین و زیر کشت بردن آن در مشاع های مختلف    ۱۱۹
جدول شماره (۴-۵۷) وضعیت تساوی اخذ زمین در مشاع های مختلف    ۱۲۰
جدول شماره (۴-۵۸) وضعیت مشاع ها از لحاظ سطح زیرکشت    ۱۲۰
جدول شماره (۴-۵۹) علت زیرکشت نبودن اراضی مشاع ها    ۱۲۲
جدول شماره (۴-۶۰) بررسی وضعیت ترکیب کشت در مشاع های مختلف    ۱۲۲
جدول شماره (۴-۶۱) بررسی نحوه سرمایه گذاری اولیه برای تسطیح اراضی درمشاع های    ۱۲۳
جدول شماره (۴-۶۲) بررسی وضعیت منبع آب کشاورزی مشاع ها    ۱۲۳
جدول شماره (۴-۶۳) بررسی نحوه استفاده از کارگر تاوسط اعضاء مشاع ها    ۱۲۵
جدول شماره (۴-۶۴) بررسی وضعیت افرادی که زمین خود را به فروش رسانده با اجاره داده اند    ۱۲۵
جدول شماره (۴-۶۵) بررسی نحوه سرمایه گذاری مشاع ها برای احداث منبع آب    ۱۲۷
جدول شماره (۴-۶۶) بررسی اشتغال اعضا مشاع ها قبل از دریافت زمین    ۱۲۷
جدول شماره (۴-۶۷) بررسی وضعیت اعضا مشاع ها از لحاظ اشتغال به کشاورزی ومشاغل غیرکشاورزی    ۱۲۹
جدول شماره (۴-۶۸) وضعیت اشتغال به کار کارگران فصلی ودائم در مشاع ها    ۱۲۹
جدول شماره (۴-۶۹) بررسی وضعیت مهاجرت کارگران فصلی مشاع ها    ۱۳۱
جدول شماره (۴-۷۰) بررسی وضعیت محل سکونت کارگران مشاع ها    ۱۳۱
جدول شماره (۴-۷۱) وضعیت کارکنان خانوادگی در مشاع ها و دریافت حقوق آنها    ۱۳۳
جدول شماره (۴-۷۲) بررسی وضعیت ماشین ‌آلات موجود در مشاع ها    ۱۳۳
جدول شماره (۴-۷۳) بررسی وضعیت پراکنش کشت در مشاع ها    ۱۳۵
جدول شماره (۴-۷۴) وظایف سرمشاع از دیدگاه سر مشاع های مختلف    ۱۳۵
جدول شماره (۴-۷۵) بررسی وضعیت هماهنگی کشت وکار مسایل آب و تامین ماشین آلات در مشاع های مختلف    ۱۳۷
جدول شماره (۴-۷۵) بررسی امتیازات سرمشاع در مشاع های مختلف    ۱۳۷
جدول شماره (۴-۷۷) بررسی نوع مدیریت مشاع در مشاع های مختلف    ۱۳۸
جدول شماره (۴-۷۸) بررسی دلایل تفکیک مشاع ها    ۱۳۸
جدول شماره (۴-۷۹) بررسی وضعیت مهاجرت اعضا فصلی مشاع از سایرمناطق به اشتهارد برای اخذ زمین    ۱۴۰
جدول شماره (۴-۸۰) وضعیت محل سکونت اعضا مشاع    ۱۴۰
جدول شماره (۴-۸۱) بررسی وضعیت تعداد مهاجرین هر مشاع    ۱۴۲
نمودار شماره (۴-۸۳) سال اخذ  زمین و زیر کشت بردن آن در مشاع های مختلف    ۱۴۳
نمودار شماره( ۴-۸۵) ترکیب کشت در مشاع های مختلف    ۱۴۵
نمودار شماره( ۴-۸۷)وضعیت فروش واجاره  اراضی مشاع ها    ۱۴۷
نمودار شماره( ۴-۸۹) بررسی وضعیت مشاغل اعضا مشاع ها    ۱۴۹
جدول شماره (۴-۹۶) توزیع فراوانی دامداران بر حسب سن آنها    ۱۵۴
جدول شماره (۴-۹۷) توزیع فراوانی دامداران برحسب تحصیلات آنها    ۱۵۴
جدول شماره (۴-۹۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل تولد آنها    ۱۵۶
جدول شماره (۴-۹۹) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل سکونت آنها در روستا    ۱۵۷
جدول شماره (۴-۱۰۰) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد فرزندان آنها    ۱۵۷
جدول شماره (۴-۱۰۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب سابقه دامداری آنها    ۱۵۸
جدول شماره (۴-۱۰۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب خدمت ساختمان دامداریشان    ۱۵۸
جدول شماره (۴-۱۰۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب سایر مشاغل آنها    ۱۶۰
جدول شماره (۴-۱۰۴) توزیع فراوانی دامداران برحسب منبع درآمد انها    ۱۶۰
جدول شماره (۴-۱۰۵) توزیع فراوانی دامداران برحسب نوع دام    ۱۶۲
جدول شماره (۴-۱۰۶) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد گاوشیری که نگهداری می کنند    ۱۶۲
جدول شماره (۴-۱۰۷) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد گاو گوشتی که نگهداری می کنند    ۱۶۴
جدول شماره (۴-۱۰۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل سکونت آنها در روستا    ۱۶۴
جدول شماره (۴-۱۰۹) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد گوسفندی که نگهداری می کنند    ۱۶۵
جدول شماره (۴-۱۰۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب وضعیت دامداری آنها    ۱۶۵
جدول شماره (۴-۱۱۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب سال اخذ مجوز بهسازی    ۱۶۶
جدول شماره (۴-۱۱۲) توزیع فراوانی دامداران برحسب موفقیت در رفع نقایص فنی واخذ پروانه دامداری    ۱۶۶
جدول شماره (۴-۱۱۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب سال اخذ پروانه دامداری    ۱۶۷
جدول شماره (۴-۱۱۴) توزیع فراوانی دامداران برحسب اشتغال آنها قبل از اخذ مجوز بهسازی    ۱۶۷
جدول شماره (۴-۱۱۵) توزیع فراوانی دامداران برحسب میزان سرمایه گذاری برای دامداری    ۱۶۹
جدول شماره (۴-۱۱۶) توزیع فراوانی دامداران برحسب میزان وام دریافتی برای دامداری    ۱۶۹
جدول شماره (۴-۱۱۷) توزیع فراوانی دامداران برحسب میزان شیرتولیدی آنها    ۱۷۰
جدول شماره (۴-۱۱۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب مقدار تولید گوشت گاو    ۱۷۰
جدول شماره (۴-۱۱۹) توزیع فراوانی دامداران برحسب مقدار کودگاوی تولیدی    ۱۷۲
جدول شماره (۴-۱۲۰) توزیع فراوانی دامداران برحسب مقدار تولید شیر گاو    ۱۷۲
جدول شماره (۴-۱۲۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب میزان گوشت گوسفند تولیدی درسال    ۱۷۳
جدول شماره (۴-۱۲۲) توزیع فراوانی دامداران برحسب مقدار کود گوسفند تولیدی در سال    ۱۷۳
جدول شماره (۴-۱۲۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل فروش گوشت تولیدی    ۱۷۵
جدول شماره ( ۱۲۲) توزیع فراوانی دامداران برحسب شهر فروش شیر تولیدی    ۱۷۵
جدول شماره (۴-۱۲۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل سکونت خریداران کود    ۱۷۷
جدول شماره (۴-۱۲۵) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد خریداران عمده اشتهاردی تولیدات دامداران    ۱۷۷
جدول شماره (۴-۱۲۵) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد خریدارانی که محل سکونت آنها همان محل    ۱۷۸
جدول شماره (۴-۱۲۷) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل خریداری گوساله های پرواری    ۱۷۸
جدول شماره (۴-۱۲۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل خریداری کاه مورد    ۱۸۰
جدول شماره (۴-۱۲۹) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل تامین یونجه مورد نیاز    ۱۸۰
جدول شماره (۴-۱۳۰) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل تامین نان خشک مورد نیاز    ۱۸۲
جدول شماره (۴-۱۳۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل خریداری سبوس دامداران    ۱۸۲
جدول شماره (۴-۱۳۲) توزیع فراوانی دامداران برحسب محل تامین گندم شکسته وجو مصرفی    ۱۸۳
جدول شماره (۴-۱۳۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد راننده های اشتهاردی که گندم شکسته و جو    ۱۸۳
جدول شماره (۴-۱۳۴) توزیع فراوانی دامداران برحسب تغییرات در وضعیت نوع دام طی سالهای گذشته    ۱۸۴
جدول شماره (۴-۱۳۵) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد افراد شاغل در دامداری آنها    ۱۸۵
جدول شماره (۴-۱۳۶) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد اعضا خانواده شاغل در دامداری    ۱۸۵
جدول شماره (۴-۱۳۷) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد کارگران ساده شاغل در دامداری    ۱۸۶
جدول شماره (۴-۱۳۸) توزیع فراوانی دامداران برحسب سایر مشاغل کارکنان خانوادگی    ۱۸۶
جدول شماره (۴-۱۳۹) توزیع فراوانی دامداران برحسب مالکیت دام کارکنان خانوادگی    ۱۸۷
جدول شماره (۴-۱۴۰) توزیع فراوانی دامداران برحسب مبدا حرکت کارگران مزدبگیر    ۱۸۷
جدول شماره (۴-۱۴۱) توزیع فراوانی دامداران برحسب مدت بکارگیری کارگران مزدبگیر    ۱۸۷
جدول شماره (۴-۱۴۲) توزیع فراوانی دامداران برحسب وضعیت مهاجرت اعضا خانواده آنها    ۱۸۹
جدول شماره (۴-۱۴۳) توزیع فراوانی دامداران برحسب تعداد اعضا مهاجر در خانواده    ۱۸۹
جدول شماره (۴-۱۴۴) توزیع فراوانی دامداران برحسب علت مهاجرت اعضا خانوار    ۱۸۹
نمودار شماره (۴-۱۴۵) بررسی وضعیت تعداد واحدهای دامداری واحدهایی که مجوز بهسازی دریافت    ۱۹۱
کرده اند وواحدهای موفق در اخذ پروانه کوچک دامداری در روستاهای مختلف    ۱۹۱
جدول شماره (۴-۱۴۹) فاصله روستاها تا مرکز دهستان،بخش وشهرستان کرج    ۱۹۴
جدول شماره (۴-۱۵۰)    ۱۹۵
جدول شماره (۴-۱۵۱)    ۱۹۷
جدول شماره (۴-۱۵۲)    ۱۹۸
جدول شماره (۴-۱۵۳)    ۱۹۹
جدول شماره (۴-۱۵۴)    ۱۹۹
۵-۱ نتیجه گیری :    ۲۰۱
۵-۲ : پیشنهادات :    ۲۰۲
پرسشنامه مخصوص مسئولان شرکت ها    ۲۰۸
پرسشنامه کارگران ساکن در بخش اشتهارد    ۲۱۱
(جدول ق-۱) مقدار و منابع سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کوثر اشتهارد :‌    ۲۱۹
(جدول ق ۲ ) معظلات و مشکلاتی که باعث شده واحدهایی در شهرک صنعتی مستقر نگردند.    ۲۲۰
فهرست منابع فارسی :    ۲۲۱
فهرست منابع انگلیسی  :    ۲۲۵

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است