دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه

چكيده:
در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد.در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1)عنوان تحقيق    2
2-1)بيان مسأله    2
3-1)اهميت انجام تحقيق    4
4-1)اهداف تحقيق    5
5-1)سؤالات تحقيق    6
6-1)فرضيه هاي تحقيق    6
7-1)روش انجام تحقيق    6
8-1)روش جمع آوري اطلاعات    6
9-1)محدوديت هاي تحقيق    7
10-1)سازماندهي مطالب    7
فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه
1-2)مقدمه    10
2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه    10

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي    13
4-2)اهداف خصوصي سازي    16
الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي    17
ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي    18
ج)افزايش كارايي    18
د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي    19
ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها    19
ز)افزايش رقابت    20
ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها    21
ط)گسترش بازار سرمايه    21
ي)تأمين منافع مصرف كنندگان    21
5-2)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن    22
6-2)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت    24
الف)نقاط ضعف صنعت بيمه    25
ب)نقاط قوت صنعت بيمه    26
ج)فرصت هاي خصوصي سازي    26
د)تهديدهاي خصوصي سازي    28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي    30
الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي    30
ب)مقررات نظارت بر بازار    31
8-2)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه    31
9-2)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور    32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي    33
ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي    33
ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي    35
11-2)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت
بيمه)    43

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه    43
الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان    43
ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا    44
ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي    47
د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر    49
هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند    51
13-2)نتيجه گيري    53
فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن
1-3)مقدمه    56
2-3)پيدايش بيمه    56
3-3)مفهوم بيمه    57
4-3)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها    59
5-3)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني    62
الف-محاسبات حق بيمه    62
ب-بيمه اتكائي    62
ج-مقررات حقوقي    63
د-جنبه اختياري بودن    63
ه-تحصيل سود    64
6-3)سير تحول بيمه در جهان    64
الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري)    65
ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي    66
ج)تاريخچه بيمه عمر    67
د)تاريخچه بيمه حوادث    68
7-3)نتيجه گيري    71
فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران
1-4)مقدمه    71
2-4)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي
مالي    71
3-4)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه    76
4-4)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي    78
5-4)نتيجه گيري    81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    83
1-5)خلاصه    83
2-5)نتيجه گيري    84
3-5)پيشنهادات    87
منابع
1-پيرامون خصوصي كردن شركتهاي دولتي         تأليف:غلامرضا نصيرزاده
2-بررسي ابزارهاي مالي و اصلاح ساختاري در سياست تحليلي خصوصي سازي بيمه در ايران           تأليف: عرب مازار، علي اكبر
3-جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي    تأليف: عرب مازاد، علي اكبر
4-تحقيقات و پايان نامه هاي ذيل:
الف)تأثير سياستهاي خصوصي سازي شركتهاي بيمه در عملكرد صنعت بيمه كشور، تأليف: رضا صالحي
ب)بررسي آثار خصوصي سازي صنعت بيمه بر اقتصاد ايران، تأليف: اكبر باقري گيگل
5-خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، 1373.
6-بيمه اتكائي، چاپ زيبا، 1352، تأليف دكتر محمد هوشنگي

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات :145

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد