دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود تجربیات مدون بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان

دانلود تجربیات مدون بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان

دانلود تجربیات مدون بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاثیرات ورزش
فرضیه‌ها
اهداف تحقیق
اهداف و فایده پژوهش
تعریف اصطلاحات
تعریف عملیاتی
تعاریف سلامت روان
تاریخچه مختصری بر سلامت روان
اصول بهداشت روان
مشخصات شخصی که از لحاظ روانی سالم است
انجمن ملی بهداشت روانی “NIMH”
رابطه ورزش با سلامت روان
زنان و فعالیت بدنی
جمعیت مسن و فعالیت بدنی
تعاریف ورزش
تاریخچه مختصری بر ورزش «هندبال»:
کاربرد ورزش هندبال در جامعه
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان
مکتب انسان‌گرایی
مکتب رفتارگرایی
مکتب شناخت گرایی
ورزش از دیدگاه اسلام
ورزش و درمان
پیشینه مطالعاتی در جهان
پیشینه مطالعاتی در ایران
روش تحقیق
چگونگی نمونه‌برداری
توضیح درباره نمونه‌ها
ابزار تحقیق
روایی
اعتبار (Reliability)
روش آماری
نقش ورزش در رفع افسردگى
تعریف روانشناسی از “ورزش و سلامت روحی “
مدل جدید سلامت روحی و روانی با ورزش
روانشناسی و سلامت با ورزش
ویژگی های افراد با نشاط
توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان با ورزش
فهرست منابع فارسی

دانلود تجربیات مدون بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان

چکیده
مقدمه
تاثیرات ورزش
فرضیه‌ها
اهداف تحقیق
اهداف و فایده پژوهش
تعریف اصطلاحات
تعریف عملیاتی
تعاریف سلامت روان
تاریخچه مختصری بر سلامت روان
اصول بهداشت روان
مشخصات شخصی که از لحاظ روانی سالم است
انجمن ملی بهداشت روانی “NIMH”
رابطه ورزش با سلامت روان
زنان و فعالیت بدنی
جمعیت مسن و فعالیت بدنی
تعاریف ورزش
تاریخچه مختصری بر ورزش «هندبال»:
کاربرد ورزش هندبال در جامعه
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان
مکتب انسان‌گرایی
مکتب رفتارگرایی
مکتب شناخت گرایی
ورزش از دیدگاه اسلام
ورزش و درمان
پیشینه مطالعاتی در جهان
پیشینه مطالعاتی در ایران
روش تحقیق
چگونگی نمونه‌برداری
توضیح درباره نمونه‌ها
ابزار تحقیق
روایی
اعتبار (Reliability)
روش آماری
نقش ورزش در رفع افسردگى
تعریف روانشناسی از “ورزش و سلامت روحی “
مدل جدید سلامت روحی و روانی با ورزش
روانشناسی و سلامت با ورزش
ویژگی های افراد با نشاط
توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان با ورزش
فهرست منابع فارسی………….

 

 

 

دانلود تجربیات مدون بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد