دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوت های حق انتفاع و عقد اجاره

دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوت های  حق انتفاع و عقد اجاره

بررسی تفاوت های حق انتفاع و عقد اجاره

چکیده:
حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است حق انتفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این تعریف؛ حق انتفاع به معنای اعم را در بر می گیرد ولی حق انتفاع به معنای خاص دارای اقسام محدودتری است .

چنانکه حق انتفاع در معنای خاص خود شامل؛ عمری،رقبی، و سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون اجاره؛ حق ارتفاق،هبه و عاریه تفاوتها و تشابهایی دارد. هرچند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که از مال موضوع حق انتفاع می برد مسوول حفاظت از عین است ونبایستی از آن سوء استفاده کند و گرنه مسوول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی از که برای بهره داری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد .

مالک نیز می تواند هرگونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد. در عین ملک خودبنماید چنانکه مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یاآن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می باشند .

کارتحقیقی بررسی تفاوت های  حق انتفاع و عقد اجاره

فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
فصل اول
بررسی تفاوت های حق
انتفاع و عقد اجاره
گفتار اول : مفهوم لغتی اجاره
مبحث اول : مفهوم حقوقی اجاره
مبحث دوم : تعریف اجاره در فقه امامیه
-تعاریف اجاره در فقه امامیه

بررسی تفاوت های  حق انتفاع و عقد اجاره

مبحث سوم :  تعریف اجاره در حقوق برخی از کشورهای خارجی
الف ـ تعریف اجاره در حقوق مصر
ب ـ‌ تعریف عقد اجاره در حقوق فرانسه
ج ـ تعریف عقد اجاره در حقوق برخی از دیگر کشورها
مبحث چهارم : اوصاف عقد اجاره
الف ـ اجاره عقد تملیکی است
ب ـ عقد اجاره عقدی معوض است
ج ـ عقد اجاره عقدی موقت است
مبحث پنجم :عقد اجاره
بند اول : شرايط عمومي :
مبحث ششم :آثار واحكام إجاره
مبحث هفتم :تكاليف موجر
1- تسليم مورد اجاره
حل تسليم :
مزاحمت شخص ثالث:
خروج عين مستأجره از قابلبيت انتفاع:
مبحث هشتم : حقوق موجر

بررسی تفاوت های  حق انتفاع و عقد اجاره

فصل دوم
حق انتفاع
گفتار اول :حقوق وتكاليف مستأجر
الف:پرداخت اجاره بها در مواعد معين:
بيان قاعده استثنائي :
ب:رفتار متعارف در استيفاي منافع وعدم ارتكاب تعدي وتفريط:
مبحث اول : پيامد تعدي وتفرط مستأجر
ج:استيفاي منفعت به نحو مقرر در اجاره :
مبحث دوم : احكام بعضي از خيارات در عقد اجاره:
1-خيار عيب:
2-خيار تخلف شرط:
3-خيار شرط:
4-خيار تبعض صفقه:
مبحث سوم :حق انتفاع:
بند دوم : فرق حق انتفاع با اجازه و اذن در انتفاع
بند اول : چگونگی برقراری حق انتفاع:
بند سوم : تفاوت حق انتفاع با عقد اجاره:
مبحث چهارم :اقسام حق انتفاع
بند اول :شرایط عقد حق انتفاع
بند دوم : تکالیف مالک مال موضوع حق انتفاع:
بند سوم :تکالیف شخص منتفع
مبحث پنجم : موارد زوال حق انتفاع
بند اول :شروع حق انتفاع
نتیجه گیری
منابع

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 68

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوت های حق انتفاع و عقد اجاره
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد