دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

بررسی تلف عوضین در اقاله

چکیده:

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد صورت میپذیرد و هدف از آن انحلال عقد و به تبع آن سقوط تعهدات است. جواز مشروعیت اقاله به حکم عقل و نیز از طریق نقل ثابت شده است. بهرغم مشابهت های نهادهایی همچون رد معاملهی غیر نافذ، رجوع از عقد، فسخ، انفساخ و بطلان با اقاله اما تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. از دیدگاه فقهای امامیه، حنبلی و شافعی اقاله مطلقا فسخ عقد است. ازدیدگاه فقهای حنفی نسبت به متعاقدین فسخ اما نسبت به اشخاص ثالث عقد جدید است. در مقابل، طبق عقیده مالکیه اقاله بیع جدید است لکن از آنجا که اقاله دارای رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی است بنابراین دارای ماهیت قراردادی است. اصل،جریان اقاله در عقود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را منع کرده باشد. اقاله از جهت شرایط صحت از قبیل قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت، تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. موضوع اقاله باید معلوم و معین باشد. انحلال عقد به وسیله اقاله از زمان وقوع آن مؤثر است. نقیصهای که در اثر تصرفات مالک پس از عقد در مورد معامله واقع میگردد با پرداخت ما به التفاوت ارزش مال معیوب و سالم جبران میگردد و چنانچه باعث افزایش قیمت شود، افزایش قیمت از آنِ مالک پس از عقد است. منافع متصلهای که در فاصله عقد و اقاله در مورد معامله حاصل میشود به تبع عین از آنِ مالک پیش از عقد و منافع منفصله از آنِ مالک پس از عقد میباشد. تلف عوضین یا یکی از آنها مانع انجام اقاله نیست. پس از اقاله هر یک از طرفین مسوول تلف و عیب و نقص آنچه در اختیار دارند میباشند مگر ثابت کنند تلف یا نقص به علت خارجی بوده است. اجرای اقاله لطمهای به حقوق اشخاص ثالث که قبل از اقاله کسب کردهاند وارد نمیسازد.

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

مقدمه

اقاله يکي از اسباب انحلال قراردادها و سقوط تعهدات مي باشد که تعريف آن عبارت است از ” تراضي طرفين عقد به انحلال و زوال آثار آن در آينده” . اقاله داراي ماهيت قراردادي است چرا که رکن اصلي قرارداد يعني تراضي و توافق طرفين در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرايط صحت همانند قصد و رضا، اهليت و مشروعيت جهت تابع قواعد عمومي قراردادهاست مگر اينکه حکم خاصي وجود داشته باشد. قلمرو اقاله شامل عقود لازم مي گردد مگر اينکه با نظم عمومي، اخلاق حسنه يا حقوق ديگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله( عقد يا اثار آن بايد طرفين معين و معلوم باشد. تلف يکي از عوضين يا هردو آن مانع اقاله نيست و در اين صورت بدون آن( مثل يا قيمت) داده مي شود. اگر رد عوضين ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قيمت، قيمت زمان اقاله است. جهت اقاله بايد مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصريح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد مي باشد ولي فقط نسبت به آينده موثر است و اثر قهقرائي ندارد. منافع منفصله در زمان بين عقد و اقاله مال کسي است که بواسطه عقد مالک شده است ولي منافع متصله متعلق به کسي است که در نتيجه اقاله مالک مي شود. در عقود عهدي، پيش از اجراي تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهاي ناشي از آن مي گردد. اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نيست . در خصوص تصرفات موجب افزايش قيمت، مالک پس از عقد مستحق دريافت مقدار قيمتي است که به سبب عمل او زياد شده است. حقوقي که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام مي باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 88

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد