دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه

دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه

چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه
گفتار اول : تعريف قرار بازداشت موقت
مبحث اول :تاريخچه:
بند اول: قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
مبحث دوم :آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير با برخي قواعد حقوقي است؟

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه

بند دوم: حكم برائت و جبران خسارت
بند سوم: دكترين و قوانين موضوعه
مبحث سوم :مسئوليت مدني دولت برمبناي عرف و قاعده اتلاف
بند اول: بررسي جبران خسارت و مسئوليت مدني در حقوق و فقه ايران
الف – مسئولیت مدنی دولت
ب-تقصیر یا خطای اداری
بند دوم :جود ضرر
مبحث چهارم : سببیت بین تقصیر و ضرر
مبحث پنجم : جمع بندی
گفتار دوم: آئين جبران خسارت
مبحث اول: جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
مبحث دوم: برطبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه
فصل دوم
ان خسارت بیگناهان
گفتار اول :تاریخچه خسارت بیگانه
مبحث اول :  آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مبحث دوم :حكم برائت و جبران خسارت
مبحث سوم : دكترین و قوانین موضوعه
مبحث چهارم :  جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
مبحث پنجم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
نتيجه گیری
پيشنهادها
منابع:
Abstract

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد