دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

فهرست مطالب

چکیده            3
فصل اول: کلیات
مقدمه            5
بیان مسئله          7
اهداف تحقیق          8
ضرورت و اهمیت تحقیق         8
فرضیه های پژوهش         9
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها        9

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه           11
نظریه ی مثلثی عشق         12
انواع عشق          13
دلایل درست ازدواج         14
روش های مطالعه برای انتخاب همسر       16
عوامل مربوط به شرایط زندگی        17
معیارهای ازدواج موفق         18
تعریف سازگاری          20
خصوصیات سازگاری         21
راه های سازش یا سازگاری         22
مراحل بحران          23
روش های مداخله در بحران        24
خصوصیات انسان سازگار         25
تعارضات در زندگی زناشویی        26
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند      27
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی        29
راه های مقابله با اختلالات زناشویی        31
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی    33
لازمه ی حفظ روابط زناشویی        34
تعهد در زندگی زناشویی         34
چالش های زندگی مشترک         35
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال       37
خانواده ی نابسامان         39
علل خانواده ی نابسامان         40
عوارض خانواده ی نابسامان        41
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع       43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه           45
روش تحقیق          46
جامعه ی آماری           46
نمونه و روش نمونه گیری         46
ابزار جمع آوری اطلاعات         46
روش اجرا و نمره گذاری         47
روش های گردآوری اطلاعات        47
روش های آماری          48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول 1 – 4          50
جدول 2 – 4          51
نمودار 1 – 4          52
جدول 3– 4          53
فرضیه 1           53
جدول 4 – 4          53
جدول 5 – 4          54
فرضیه 2           54
جدول 6 – 4          54
جدول 7 – 4          55
فرضیه 3           55
جدول 8 – 4          55
جدول 9 – 4          56
فرضیه 4           56

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه            58
بحث و نتیجه گیری         58
محدودیت های تحقیق         60
پیشنهادات          61
منابع و مآخذ          63
پیوست ها          66

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد