دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی رشوه در قانون مدنی

بررسی رشوه در قانون مدنی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی رشوه در قانون مدنی
گفتار اول : تعریف و تاریخچه
تعريف رشوه از نظر لغوي :
تعريف رشوه در كتب حقوقي :
مبحث اول : رشوه از ديدگاه قانون
قانون مجازات اسلامي
رشوه از ديدگاه فقها
مبحث دوم : مصاديق رشوه
مبحث سوم : نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري
مجازات هاي تعيين شده در قوانين جزايي جهت جرم رشوه
مبحث چهارم : معنی رشوه:
مبحث پنجم : رشوه در آموزه های دینی:
بند اول : رشوه در قالب هدیه:
بند دوم : علل رشوه خواری:
مبحث ششم : آثار و پیامدهای رشوه خواری :
مبحث هفتم : ماهیت رشوه در فقه
مبحث هشتم : ترمینولوژی حقوق
مبحث نهم : بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
تعریف کلی
1) عنصر مادی
عنصر مادی جرم رشاء
عنصر معنوی
عنصر قانونی
ب ) رایش
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
ج ) ارتشاء
الف) عنصر مادی
فصل دوم
نوع ميزان مجازات ارتشاء
گفتار اول : نوع ميزان مجازات ارتشاء
مبحث اول : بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی و اقتصادی
مبحث دوم : راهکارها برای پيشگيری از اين پديده شوم
مبحث سوم : بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي
مبحث چهارم : مواد قانونی مربوط به رشا و ارتشاء در ایران
مبحث پنجم : عنصر روانی رشاء و ارتشاء
مبحث ششم : جرم رشاء و ارتشاء
مبحث هفتم :کیفیات مشدده و مخففه و رافع مسوولیت
مبحث هشتم : مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران مبحث نهم : بررسی قانون جدید مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان
مبحث دهم : مجازات‌های مصرح در قانون جدید انگلستان
مبحث یازدهم : بررسی قوانین مرتبط با رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتب :
  مقدمه
رشوه منوط به وجود نوعی توافق-هرچند ظاهری-بین راشی و مرتشی است و در صورت‌ فقدان این توافق،چه به‌طور صریح و چه به‌طور ضمنی،حکم به تحقق رشاء یا ارتشاء از نظر حقوق ما مشکل خواهد بود.به همین دلیل،اداره‌ حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی‌ اظهار داشته است:”در جرم ارتشاء چنانچه متّهم‌ به اخذ رشوه به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی‌ برائت حاصل نماید،محکوم کردن راشی به همان‌ جرم قابل توجیه نخواهد بود،زیرا بین عمل راشی‌ و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی‌ دیگری نیز منتفی می‌شود.”
در برخی از کشورها،مثل انگلستان،چیزی که‌ برای خدمات قبلی فرد،حتی بدون وجود هیچ‌ توافقی،داده شده باد نیز می‌تواند رشوه‌ محسوب شود.این امر مخصوصا”از جهت حفظ کسانی مفید به نظر می‌رسد که وظایف دولتی‌ مستمری را بر عهده دارند،به ویژه در مواردی‌ مثل وقتی که کارمند با آگاهی از وضعیت مالی‌ بسامان ارباب رجوع مربوطه و خلق و خوی وی، که خدمت او را بدون پاداش نخواهد گذاشت، کاری را برخلاف وظایفش برای او انجام می‌دهد…………….

دانلود کارتحقیقی بررسی رشوه در قانون مدنی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد