دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی

بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
فصل اول
بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی
کلیات
گفتار اول : بررسی شکنجه در حقوق کیفری
مبحث اول :  تعريف شكنجه
مبحث دوم  : موضوع جرم
مبحث سوم  :  شرط تسليم قبلي مال:
مبحث چهارم :  تعلق مال به دولت
بند اول : نتيجه مجرمانه :
بند دوم :  وصف و خصوصيت مرتكب :
مبحث پنجم :  مفهوم مستخدم دولت :
مبحث ششم : مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت
بند اول : ركن معنوي
ب ) ركن معنوي تصرف غير قانوني .
الف ) ركن معنوي اختلاس
گفتار اول : نتیجه جرم و شکنجه
فصل دوم
نتيجه جرم و سوءنيت خاص
مبحث دوم : قانون منع شکنجه
مبحث اول : شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل
مبحث سوم : شکنجه در ایران !
مبحث چهارم : قانون منع شکنجه!!
مبحث پنجم : شکنجه بدون هدف!
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
مبحث ششم : ممنوعيت شكنجه در حقوق كيفري
بند اول : خدشه بر اقرار
بند دوم : شكنجه از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري
نتيجه‌گيري:
پیشنهادات
منابع:
مقدمه
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
کلیات
فصل اول شامل بخشهای از بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی می شود که عبارتند از:
گفتار اول : بررسی شکنجه در حقوق کیفری ومبحث اول :  تعريف شكنجه و مبحث دوم  : موضوع جرم ومبحث سوم  :  شرط تسليم قبلي مال ومبحث چهارم :  تعلق مال به دولت  شامل بند اول : نتيجه مجرمانه  و بند دوم :  وصف و خصوصيت مرتكب  می شود و مبحث پنجم :  مفهوم مستخدم دولت و مبحث ششم : مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت شامل بند اول : ركن معنوي  شامل الف ) ركن معنوي اختلاس ب ) ركن معنوي تصرف غير قانوني می شود و غیره…..
فصل اول
بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی
گفتار اول : بررسی شکنجه در حقوق کیفری
جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان . (آشوری ،1384)
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
1 – سابقة تاريخي كنوانسيون 1984
2 – اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .
1-بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

 

دانلود کارتحقیقی بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد