دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی طرح ریزی واحدهای صنعتی

بررسی طرح ریزی واحدهای صنعتی

فهرست مطالب

فصل اول ‎- چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي
فصل دوم ‎- كليات معرفي محصول
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و ‎…
مقدمه
1-2 تعريف، ويژگيها و  مشخصات فني محصول
2-2 چگونگي و ميزان بكارگيري به عنوان كالاي نهايي يا واسطه‎اي
3-2 ارائه ديدگاه‎هاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي ‎…
فصل سوم ‎- مطالعات فني
بررسي و برآوردهاي فني
1-3 ارزيابي روشهاي مختلف توليد و انتخاب روش بهتر
2-3 تشريح فرايند توليد
3-3 بررسي مناطق، مراحل و شيوه‎هاي كنترل كيفيت
4-3 تعيين و محاسبه ظرفيت توليد و شرايط عملكرد واحد
5-3 ذكر نام اصلي و تجاري همراه با مشخصات فني، منابع تأمين و نقش هر يك از مواد اوليه در توليد محصول
6-3 بررسي و تحقيق در مورد ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد با ذكر ويژگي‎هاي ظاهري و ‎…
عنوان     صفحه
7-3 تعيين مشخصات ضروري مورد نياز و تأسيسات عمومي كه شامل ‎…   
8-3 تجزيه و تحليل و محاسبه تعداد نيروي انساني    
9-3 محاسبه كليه سطح زيربناي لازم براي سالن توليد، انبارها و ‎…   
10-3 برنامه زمانبندي اجراي طرح    
فصل چهارم ‎- بررسي‎هاي مالي و اقتصادي    
مقدمه    
1-4 برنامه توليد ساليانه
1-1-4 برنامه توليد ساليانه
2-1-4 مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي
3-1-4 هزينه‎هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني
5-1-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش
2-4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن
1-2-4 هزينه ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد
2-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
3-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
عنوان     صفحه
5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري
6-2-4 هزينه‎هاي قبل از بهره‎برداري
7-2-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
3-4 كل سرمايه‎گذاري
4-4 هزينه‎هاي توليد
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4- هزينه‎هاي متغير
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4-4 هزينه‎هاي متغير
5-4 قيمت تمام شده محصول
6-4 صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح
7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح
ضميمه (1) ‎- محاسبات مالي و اقتصادي
فصـل اول
چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي

جدول (1-1) جمع‎بندي مشخصات اصلي طرح توليد الكترود جوشكاري
1-1    مشخصه طرح    6-1    دستگاه‎ها و تجهيزات خط توليد:
ظرفيت توليد ساليانه:        بخش داخلي:         (7/1401ميليون ريال)
نام محصول              ظرفيت                 واحد         بخش خارجي:         (6/358 هزار دلار)
الكترود جوشكاري           1800000             كيلوگرم
7-1    زمين و ساختمانها:
مساحت زمين:        مترمربع
سطح زيربنا:        مترمربع
2-1    شاخصهاي عملياتي         سالن توليد:        مترمربع
تعداد روز كاري:         روز         انبار:        مترمربع
زمان هر نوبت كاري:        ساعت         تأسيسات‏و تعميرگاه:        مترمربع
اداري، رفاهي،        مترمربع
فضاي باز:         مترمربع
3-1    درصد تأمين مواد اوليه:
داخلي:         (4/11881 ميليون ريال)     8-1    سرمايه‎گذاري:
خارجي:        (0 هزار دلار)
دارائيهاي ثابت:        ميليون ريال
سرمايه در گردش:        ميليون ريال
4-1    تعداد كاركنان                كل سرمايه‎گذاري         ميليون ريال
مديريت:        نفر         سرمايه‎گذاري‎مجري‎طرح:        ميليون ريال
مهندس:        نفر         وام كوتاه‎مدت:        ميليون ريال
تكنسين:        نفر
كارگر ماهر:        نفر
كارگر ساده:        نفر     9-1    هزينه‎هاي توليد:
كل پرسنل:        نفر         هزينه‎هاي ثابت:        ميليون ريال
هزينه‎هاي متغير:        ميليون ريال
5-1    تأسيسات عمومي:        كل هزينه‎هاي ساليانه:        ميليون ريال
برق مصرفي ساليانه واحد (مگاوات ساعت)
آب مصرفي ساليانه واحد (مترمكعب)         10-1    شاخصهاي اقتصادي طرح:
سوخت مصرفي ساليانه واحد:             نرخ بازده مالي طرح:
گاز طبيعي (هزار مترمكعب):            درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش
گازوئيل (مترمكعب):            درصد سهم منابع داخلي
بنزين (مترمكعب):            درصد توليد در نقطه سربه‎سر
برج خنك‎كننده (مترمكعب‎/ساعت):            سالهاي برگشت سرمايه
تصفيه شيميايي آب (مترمكعب/ ساعت)            سرمايه‎گذاري ثابت سرانه (ميليون ريال)
ديگ بخار (تن / ساعت):            درصد كاركنان توليد به كل كاركنان
هواي فشرده:            نسبت سود به سرمايه نقدي
باسكول:
تصفيه پساب:
اطفاء حريق:
فصــل دوم
كليات معرفي محصول
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و
ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد

1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول از نظر شكل ظاهري، طبقه‎بندي، فرمول، چگونگي بسته‎بندي اجزاء و قطعات متشكله، حد استاندارد ملي وجهاني
الكترود جوشكاري
ماده‎اي است كه به مواد ديرگداز براي كمك به ذوب آن‎ها اضافه ميشود. عمل ثانوي گدازآور، كه علت اصلي كاربرد آن نيز هست، به عنوان عامل احياءكننده جهت اكسيژن‎زدائي يا تجزيه ناخالصي‎ها و زدودن آن‎ها به صورت سرباره‎ها يا گازها است. گدازآور كه در لحيم‎كاري‎ها براي زدودن اكسيدها از سطحي كه بايد لحيم شود نيز ممكن است به عنوان گدازآور تلقي گردند. سنگ گدازآور، اصطلاح عمومي سنگ آهك يا دولوميت است كه در ذوب آ‌هن بكار برده مي‎شود. حدود 400 كيلوگرم سنگ آهك براي هر تن آهن خام توليدي در كوره بلند به  كار برده مي‎شود. هرگاه كانه آهن بدون گدازآور قليايي احيا شود. سيليس و آلومين با اكسيدهاي اهن به هم پيوسته  تشكيل سيليكات‎هاي مضاعف آهن و آلومين مي‎دهند و افت سنگين آهن به وجود مي‎آيد. با اضافه كردن سنگ آهن، سيليس و آلومين كه ميل تركيبي شديد با آهك و منيزي دارند، تشكيل تركيباتي را مي‎دهند كه محتوي آهن بسيار كمي هستند. اين تركيبات دوباره مذاب را تشكيل و روي سطح آهن مذاب شناور كه به آساني زدوده مي‎شوند. گدازآور، گوگرد و فسفر را نيز از آهن مي‎زدايد. بعضي كارخانه‎هاي آهن محتوي مقدار كافي كربنات آهك براي تقريباً خودگداز شدن هستند. آهك، به عنوان گدازآور مؤثرتر از سنگ آهك ولي گرانتر است. كار كوره بلند در درجه اول تبديل سنگ آهك به آهك است. سنگ آهك با حرارت ديدني تا ‎C830 به آهك تجزيه مي‎شود، كه سپس در حرارت حدود ‎C1430، ذوب با تشكيل سرباره شروع مي‎گردد. سنگ‎هاي آهكي كه به عنوان گدازآور بكار برده مي‎شوند،‌بايد نسبتاً خالص باشند، كه در غير اين صورت تركيبات اضافي غيرمطلوبي تشكيل مي‎شود. در مورد برنج، مفرغ، يا فلزات سفيد نرم‌ (بابيت)، رزين‎ها را مي‎توان بكار برد، و گدازآور پوششي ممكن است زغال چوب،‌ نمك طعام، يا بوراكس باشد. كريواليت (يخ سنگ) گدازآور آلومينيوم و شيشه است.
آلياژهاي گدازآور
براي برنج‎ها و مفرغ‎ها عبارتند از:
فسفر، قلع، فسفر مس، يا سيليسيم مس.
فلزات را در همان زمان اضافه كردن عناصر آلياژي اكسيژن‎زدايي مي‎كنند. براي قلع پوششي فولاد، روغن نخل به عنوان گدازآور بكار برده مي‎شود، براي لحيم‎كاري معمولي، كلرور روي گدازآور متداول است. پيه، كلوفون، يا روغن زيتون را نيز در لحيم‎كاري مي‎توان به كار برد. استاميد، براي لحيم‎كاري فلزات رنگ شده بكار برده مي‎شود. لحيم نرمي با هسته هيدرازين ساخته شده كه فلزات را به خوبي خيس كرده، و بر اثر حرارت لحيم كاري بخار، و هيچ چيز از خود باقي نمي‎گذارد. براي لحيم‎هاي نقره، بوراكس گدازآور متداول است. براي لحيم‎كاري فولاد زنگ نزن، بوراكس با اسيد بوريك مخلوط مي‎شود يا خميرهايي از كلرور روي و بوراكس ساخته مي‎شود. براي لحيم‎هاي نقره، بوراكس گدازآور متداول است. براي لحيم‎كاري فولاد زنگ نزن، بوراكس با اسيد بوريك مخلوط مي‎شود يا خميرهايي از كلرور روي و بوراكس ساخته مي‎شود. بوراكس به عنوان گدازآور جوشكاري نيز ممكن است بكار برده شود گدازآور سفيد، مخلوطي از نيترات و نيتريت سديم و اكسيژن قوي است كه در جوشكاري بكار برده مي‎شود.
گدازآورهاي جوشكاري
براي جوشكاري گرماي زياد، معمولاً يك الكترود روكش و محتوي اكسيژن‎زدا و يك سرباره‎ساز هستند. فلوئورور ليتيم، ‎LIF، گدازآور قوي با گدازآوري ليتيم و فلوئور هر دو است و سرباره مايعي با نقطه ذوب كم به دست مي‎دهد. اكسيژن‎زداها ممكن است فرومنگنز يا سيليكد منگنز باشند.
سرباره‎سازه‎ها
عبارتند از:
دي اكسيد تيتان، كربنات منيزيم، آسپست، يا سيليس.
سيليكات محلول، يك چسب است، در حالي كه سلولز براي حفاظت قوي ممكن است بكار برده شود. يك نوع مفتول جوشكاري با يك گدازآور معدني روكش و با آسپست پوشيده شده كه گدازآور و آسپست سرباره را داده از جوش جدا مي‎شود. مخلوطي از كربن و خاك رس براي پوشاندن روي فولاد مذاب، پس از ريختن در قالبهاي شمش، بكار برده مي‎شود. گرمازا بوده و به حفظ دوره طولاني‎تر مذاب كمك مي‎كند، به طوري كه مواد اكسيژن‎زدايي شده روي سطح مذاب بالا مي‎آيند.
1-1-2 تعريف محصول
الكترود جوشكالي معمولاً، به صورت ميلگرد، سيم (الكترود)، يا گرد هستند كه براي جوشكاري برقي يا گازي، يا براي تغيير سطوح، يا سخت‎گرداني سطوح بكار برده مي‎شوند به صورت آلياژهاي جوشكاري با طولهاي يكسره و قطرهاي كم، مي‎باشند. ميل‎گردهاي غيرآهني كه براي جوشكاري مفرغ‎ها به كار برده مي‎شوند، معمولا ميله‎هاي زر جوشكاري (ميله‎هاي لحيم‎كاري سخت) ناميده مي‎شوند. زيرا، هنگام كاربرد آن‎ها، فلز مورد جوشكاري ذوب نمي‎شود.
الكترودهاي جوشكاري ممكن است فلزات استاندارد يا آلياژهاي خاص باشند كه با مواد گدازآور روكش شده يا اينكه روكش نشده‎اند (لخت هستند) و معمولاً به قطرهاي 38/2 الي 3/6 ميليمتر هستند. تركيب الكترودهاي جوشكاري از مشخصات انجمن جوشكاري تبعيت مي‎كنند. كربن قالبي، به ابعاد 3 الي 25 ميليمتر، نيز براي جوشكاري برقي بكار برده مي‎شود.
ميله‎هاي فولادي كم كربن، براي جوشكاري چدن و فولاد، محتوي كمتر از 18% كربن هستند. ميله‎هاي پركن رسوبي سخت توليد مي‎كنند كه به قالبكاري نياز دارد. ولي براي توليد پركننده‎اي سخت نيز به كار برده مي‎شود. ميله‎هاي پر كربن، با 85/0 الي 10/1 درصد كربن، رسوبهايي با سختي اوليه 575 بر نيل بدست مي‎دهند. در حاليكه سختي رسوبهاي ميله پرمنگنز، كمتر از 200 بر نيل بوده ولي با كار سختي بيش از 500 بر نيل سخت مي‎گردد. براي جوشكاري خودكار با توليد زياد، سيم فولاد كربني ممكن است روكش نازك از مس، به جهت تسهيل در كار و جلوگيري از پاشيدگي، داشته باشد. الكترودهاي فولاد زنگ نزن، با تركيبات  مختلف دادوستد مي‎شوند كه ممكن است حاوي فولاد زنگ نزن با روكشي با تيتان يا آهك و يا عناصر ديگري نظير موليبدن، كربور تنگستن و كليه آلياژهاي اين خانواده باشند.
درجاتي كه از الكترودهاي فولادي پرمنگنز، سختي به ميزان 500 الي 700 بر نيل اضافه مي‎كنند و نوعي از آن الكترودي از فولاد تندبر، براي روكش ابزارهاي تراشكاري چرخ‎دنده مارپيچي است، رسوب جوشكاري داراي تركيب 30 درصد گرم، 8 درصد كبالت، 8 درصد موليبدن، 05/0 درصد بور و 02/0 درصد كربن است. انواع ديگري از الكترودهاي سخت روكشي، داراي درون داشت غيرآهني هستند. نوع ديگر اين الكترودها، فولادهاي كم آلياژهاي كرم، موليبدن، براي جوشكاري فولادهاي آلياژي بدون پيش گرم كردن هستند. گروهي از آلياژها، به ويژه با مس يا نقره و الكترودهايي براي خال جوش هستند. نه الكترودهاي جوشكاري. الكترودهاي تنگستني، ممكن است تنگستن خالص، تنگستن توريادار، يا تنگستن زيركونيم باشند. دو تاي آخري براي جريان برق مستقيم هستند. تنگستن توريادار، ثبات قوسي زيادي دارد و توريا قابليت ماشين‎كاري تنگستن را نيز افزايش مي‎دهد.
زير كونيم تنگستن بين الكترود توپر و فلز مذاب، به جهت اضافه همگني در جوش، چسبندگي ايجاد مي‎كند. ترميت، مخلوطي از  گرد آلومينيوم و اكسيد آهن است كه براي جوشكاري مقاطع بزرگ آهن يا فولاد يا براي پر كردن حفره‎هاي بزرگ به كار برده مي‎شود. فرايند شامل سوختن آلومينيوم و فعل و انفعال با اكسيد و آزاد كردن آهن به صورت آهن مذاب است. براي آتش زدن آلومينيوم و فعل و انفعال،  حرارتي حدود ‎C1540 مورد لزوم است و اين امر به كمك مشعل گازي با آتش زدن گرما صورت مي‎گيرد. و درجه حرارت گرمازاي آن حدود ‎C2540 است. ترميت چدن كه براي جوشكاري چدن بكار برده مي‎شود، ترميتي به اضافه حدود ‎c درصد فروسيليسم و 20 درصد فولاد ضايعات سبركاري‎ها است. ترميت قرمز، با اكسيد قرمز و ترميت سياه با اكسيد سياه ساخته مي‎شود. ترميت ريل راه‎آهن، ترميتي با اضافات نيكل، منگنز و فولاد است.
نوعي الكترودهاي سخت روكشي عبارتند از:
آلياژهاي بر مبناي كبالت
كه سختي خود را در حرارت سرخ حفظ و بسيار مقاوم خوردگي هستند. انواع آن داراي استحكام‎هاي كششي تا حد 5/73 كيلوگرم بر ميليمتر مربع و سختي آن تا حد 52 راكول ‎x هستند. نوعي الكترود جوشكاري كه براي فولادهاي زنگ نزن براي اندوه‎ها ساخته شده است. محتوي 70 درصد نيكل، 16 درصد كرم، 8 درصد آهن، 2 درصد منگنز، 3 درصد تيتيان، و كمتر از 07/0 درصد كربن است. جوش تابكاري شده آن، داراي استحكام كششي 56 كيلوگرم به ميليمتر مربع با درازش 12 درصد است. الكترود جوشكاري نيكلي، كه براي چدن‎ها زياد به كار برده مي‎شود و عمليات زر جوشكاري است و فلز بنيان ذوب نمي‎شود. محتوي 5/46 درصد مس و 38/43 درصد روي، 10 درصد نيكل، 1% سيليسيم و 2% فسفر است.
رسول حاصله به رنگ آهن است. گرد جوشكاري آلياژ نيكل، براي جوشكاري چدن و پر كردن كك‎هاي ريختگي‎ها چدني به كاربرد مشعل، داراي 3/2 درصد سيليسيم 25/1 درصد بور، 1% كربن، كمتر از 5/1 درصد آهن و بقيه نيكل با نقطه ذوب ‎C1065 است. الكترودهاي جوشكاري در ساختمانهاي بزرگ كه عمليات حرارتي جوشكاري امكان ندارد، بايد داراي تركيباتي متعادل بدون عناصري كه تركيبات شكننده تشكيل مي‎دهند، باشند.
2-1-2 مشخصات و اجزاء سازنده محصول
عليرغم اختراع و پيشرفت و روشهاي مختلف در جوشكاري خودكار، هنوز جوش الكتريكي به كمك دست به طور وسيعي به كار برده مي‎شود. الكترودهاي جوشكاري از دو بخش فلز اصلي (رسوب داده شده) و پوشش تشكيل مي‎شوند. اگر تركيبات فلز اصلي الكترودها را فولاد معمولي تشكيل مي‎دهند اكثر تركيبات فلز اصلي الكترودها را فولاد معمولي تشكيل مي‎دهد و فقط تفاوت عمده در تركيبات پوشش آنها مي‎باشد. قطر الكترودهاي فولادي معمولي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‎گيرند، 1:8، 5:32، 3:16، 7:32، 1:4، 16:5، 3:8، اينچ مي‎باشد.
طول معمولي الكترودها 3 اينچ است ولي الكترودهايي با طول 18 اينچ نيز موجود است. البته بسته به عمليات و فلز مورد نظر جهت جوشكاري فلز اصلي الكترود از فلزات و آلياژهاي ديگري نيز تهيه مي‎گردد كه آنها به شرح زير مي‎باشد:
1- آلياژهاي ناخالص فولاد.
2- فولاد كروم‎دار.
3- فولاد منگنز‎دار.
4- فولاد نيكلي.
5- آلياژ فولادي منگنز و نيكل.
6- آلياژ فولادي نيكل و واناديوم.
7- آلياژ آلومينيوم و مس.
8- آلومينيوم.
9- آلياژ سرب و منگنز.
10- آلياژ فسفر و برنز.
پوشش الكترود بايد داراي چندين نقش و وظيفه مهم باشد آنها عبارتند از:
الف ‎- پايداركننده قوس باشد.
ب- كنترل واكنش گازي
در هنگام جوشكاري و عملكرد قوس الكتريكي پوشش الكترود سوخته و از خود گاز ئيدروژن‎(H) با منواكسيد كربن ‎(co) متصاعد مي‎كند. گازهاي مذكور اطراف قوس الكتريكي را احاطه كرده و از نفوذ اكسيژن و ازت هوا به منطقه مذاب فلز قطعه كار جلوگيري مي‎نمايد. ضمناً پوشش نيز داراي مواد مضر نظير گوگرد و فسفر نباشد.
ج – كنترل واكنش‎هاي سرباره ‎- مذاب
پوششهاي الكترودها بايد داراي آنچنان تركيبات شيميايي باشد كه علاوه بر كاهش نفوذ هوا به منطقه مذاب حركت مواد مذاب را تنظيم كرده و ضمناً‌ ناخالصي‎هاي موجود را به سطح جوش برساند.
د – ايجاد شكل و جوش مناسب
سربار توليدي در اثر قوس الكتريكي داراي آنچنان خواص فيزيكي نظير ويسكوزيته و كشش سطحي باشد كه شكل مناسب را براي گروه جوش بوجود آورد و اين شكل بايد به نحوي باشد كه از سرد شدن فلز جوش با سرعت زيادي جلوگيري مي‎گردد.
خصوصيات يك الكترود مناسب منوط به تركيبات شيميايي روكش و خواص فلز اصلي مي‎باشد. خوبي و بدي الكترودها معمولاً از روي رسوب، قدرت نفوذ راحتي كاربرد، خواص مكانيكي جوش و هزينه واحد حجم با وزن رسوب دارد كه توسط جوشكار قضاوت مي‎گردد.
در مجموع پوشش الكترودها از عناصر و تركيباتي مانند: فلدسپات، ميكا، سلولز، دولوميت، سيليكات، پتاسيم، خاك‎رس، اكسيد آهن، پودر آهن، فرومنگنز، و فروسيليس تشكيل شده است كه ميزان درصد و نوع هر كدام از الكترودها خواص متفاوتي را به الكترود مي‎دهد جداول زير مواد و اثر هر كدام از موارد فوق در روكشهاي الكترودهاي مختلف را نشان مي‎دهد:
مواد تشكيل دهنده     وظيفه مواد تشكيل‎دهنده
وظيفه اصلي     وظيفه ثانويه
سلولز     تشكيل گاز محافظ     –
كربنات كلسيم     تشكيل گاز محافظ     روانسازي
دولوميت     تشكيل گاز محافظ     –
دي اكسيد تيتانيوم (روتايل)     سرباره‎سازي     تثبيت كردن قوس
تيتانات پتاسيم     تثبيت قوس الكتريكي     سرباره‎سازي
فلدسپات     سرباره‎سازي     تثبيت كردن قوس
ميكا    فرم‎دهي     تثبيت  كردن قوس
خاك‎رس     فرم‎دهي     سرباره‎سازي
سيليس     فرم‎دهي     –
آسيست (پنبه نسوز)     سرباره‎سازي     فرم‎دهي
اكسيد آهن     سرباره‎سازي     –
اكسيد منگنز     سرباره‎سازي     آلياژكنندگي
پودر آهن     تسريع در نشت جوش     برقراري‎قوس‎درجوشكاري‎تماسي
فروسيليسم    احياء كنندگي     –
فرومنگنز    آلياژكنندگي     احياءكنندگي
سيليكات سديم     –    روانسازي
سيليكات پتاسيم     تثبيت كردن قوس الكتريكي     چسبندگي
3-1-2 پوشش الكترودها از نظر كلي به دو گروه اصلي تقسيم مي‎شود:
1- پوششهاي پايداركننده يا پوششهاي نازك
2- پوششهاي كيفي يا پوششهاي ضخيم
پوششهاي پايداركننده
عناصري كه اين پوشش‎ها را تشكيل مي‎دهند قوس الكتريكي را يونيزه نموده و جوشكاري با جريان متناوب را آسانتر مي‎نمايند. بهترين و مهم‎ترين عنصر براي اين  كار پتاسيم مي‎باشد كه در سنگهاي مصنوعي طبيعي «گرافيت فلدسپات» و به صورت شيميايي، كرومات پتاسيم و بي‎كرومات پتاسيم، پتاس و شوره يافت مي‎شود.
به دليل نازك بودن اين پوشش‎ها امكان نفوذ اكسيژن و ازت هوا به ناحيه مذاب جوش هميشه وجود داشته و باعث ترد شدن نسبي جوش مي‎گردد لذا استفاده آنها در جوشكاري غيرحساس بلامانع خواهد بود.

دانلود پروژه بررسی طرح ریزی واحدهای صنعتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد