دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی قراردادهای الکترونیکی

دانلود کارتحقیقی بررسی قراردادهای الکترونیکی

بررسی قراردادهای الکترونیکی
چكيده

تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف  را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛  اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي  در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات
گفتار اول : قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول : مفهوم تجارت الكترونیكی
مبحث دوم :اهمیت و سرعت رشد تجارت الكترونیكی
مبحث سوم: انواع تجارت الكترونیكی
مبحث چهارم : منابع حقوقی تجارت الكترونیكی
مبحث پنجم: سازمانهای واضع استاندارد
مبحث ششم : قوانین داخلی كشورها
مفهوم تجارت الكترونيكي
گفتار دوم :اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي
مبحث اول : انواع تجارت الكترونيكي
مبحث دوم : منابع حقوقي تجارت الكترونيكي
مبحث سوم :قراردادهاي موقت كار
مبحث چهارم : قراردادهاي موقت و پيماني ، اسارت بيشتر کارگران
فصل دوم :بررسی قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول : توافق دو اراده
الف ـ ایجاب
ب -تمییز ایجاب
ج-دوره اعتبار ایجاب
قبول
مبحث دوم :اسناد و قراردادها
مبحث سوم : تنظیم اسناد
گفتار دوم :مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند و حدود و شرایط آن
الف ) مبنای اجرای قاعده
مبحث اول : وصف اجباری یا اختیاری بودن قاعده
الف ) اسناد عادی
ب ) اسناد رسمی
قراردادها
مبحث دوم : تعیین قانون حاکم بر قرارداد
الف ) اصل حاکمیت اراده
ب ) امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار
ج ) تعیین حدود اراده متعاملین
مبحث سوم : قانون حاکم بر قرارداد در حقیقت ایران
الف ) قانون حاکم بر ایجاد قرارداد
ب ) قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
مبحث چهارم : اهمیت قانون حاکم واصل حاکمیت اراده در تعیین آن
(الف) اهمیت قانون حاکم در مورد قرارداد های الکترونیکی
نتيجه
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،‌اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول  و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،‌به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 54

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی بررسی قراردادهای الکترونیکی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد