دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها  وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها
گفتار اول _ اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران
بند اول _ فقه اسلامی
بند دوم _ حقوق موضوعه ایران
گفتار دوم _ حقوق خارجی
مبحث اول _ قانون مدنی کشور عثمانی _ سابق و حقوق پاره ای از کشورهای اسلامی
بند اول : مفهوم وکالت:
بند دوم :فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
مبحث دوم : توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
بند اول : انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
بند دوم:  سوء استفاد از این شیوه و نقد و برخی از استادان
بند سوم : تقسیم موضوع
فصل دوم
اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل وحق استعفاء
گفتار اول- اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل وحق استعفاء در فقه و حقوق ایران
بنداول- فقه اسلامی
بند دوم حقوق موضوعه ایران
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

گفتار دوم – حقوق خارجی
بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق   و حقوق پاره ای از کشور های اسلامی
المجله
کشورهای عربی
بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی
برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند
انگلیس و آمریکا
بخش سوم
صورتهای مختلف  توافق موکل و وکیل
گفتار اول- توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
شرایط نتیجه
بنددوم – شرط عدم عزل یاعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتیجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقدجایزوتوافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقدجایز
استحکام شرط ضمن عقدجایز
اقسام شرط ضمن عقدجایز
تکلیف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقدجایز
بنددوم – ( شرط ضمن عقدوکالت )
ماهیت وکالت مشروط
تصریح برانعقادوکالت بلاعزل وبدون استعفا
۲صورتهای مختلف شرط ضمن وکالت
بند سوم _ حقوق برخی از کشورهای غربی
وکالت بلا عزل
نتیجه وپیشنهاد
منابع

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

مقدمه
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م ……………….

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۵

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

 

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد