دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان بررسی مبانی فقهی پولشویی

بررسی مبانی فقهی پولشویی
حمید سلیمانی
دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق
دکتر عبدالکریم عبد الهی نژاد
استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد گروه فقه و حقوق
چکیده
پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و …، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازت وضع شده است.
نوشتار حاضر در پی مبانی و ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی می باشد.بنابراین این مقاله بعد از بیان اجمالی مفهوم پولشویی، به بحث در مورد مستندات فقهی و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، می پردازد .
کلید واژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
مقدمه
پولشویی پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملاً پولشویی از دهه ۱۹۸۰م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است(www.laundryman.u-net.com)
بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده امریکا دارد.(میرمحمد صادقی،حقوق جزای بین‌الملل،۳۳۳)
پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی ، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی . در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،۷۶)
این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان،۳۲۵)
به مرحله لایه سازی ، مرحله “جذب” هم گفته می شود.در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال ، پنهان و مخفی شود.
آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، “ادغام یا یکپارچه سازی” است.در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه ای مشروع و قانونی به ثروت و پول های با منشأ نامشروع می باشد.
پدیده ی پولشویی آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات وهزینه های اجتماعی ازجمله تدوین و اجرای قانون، هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان) ، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه ، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه کردن پولشویان در ساختار حکومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در کشور اشاره کرد.(ر. ک: باقر زاده،۲۳۸- ۲۳۷؛ هادیان،۱۴۳؛ محمودی، ۱۵۹)
پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب “قانون مبارزه با پولشویی ” در بهمن ماه ۱۳۸۶ به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، به ذکر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می پردازد.
مفهوم پولشویی
پولشویی یا تطهیر پول معادل فارسی اصطلاح انگلیسی موسوم به «Money laundering» می باشد.
برخی از صاحب نظران معتقدند که با توجه مجرمانه و پلید بودن عملیات موردنظر و متقابلا بار مثبت ادبی «تطهیر»، استعمال این لفظ در پدیده فوق چندان مناسب نمی باشد.چون تطهیر به معنای « پاک کردن » است و دارای بار مثبت ادبی است در حالی که پدیده مجرمانه باید به گونه ای تعبیر شود که این بار را نداشته باشد؛ به عبارت دیگر این محقق معتقد است «تطهیر پول» معادل فارسی مناسبی برای اصطلاح انگلیسی«Money laundering» نیست.(شمس ناتری،۱۱۹)
پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:
«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» (میر محمد صادقی،حقوق جزای بین الملل،۳۳۲)
«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی در آید.» (صحراییان،۸۲)

منبع : پروژه . ای آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

fdl