دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
فهرست مطالب
* فصل اول  مقدمه اي بر توليد برق در ايران
* 1-1 انواع نيروگاه هاي توليد برق2
* 1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق 6
* 1-3 توليد نيروگاه هاي ايران 11
* فصل دوم  آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )
*  2-1 نيروگاه هاي بخاري18
* 2-1-1 مقدمه18
* 2-1-2 سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري 20
* 2-1-3 ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن 24
* 2-2 نيروگاه گازي31
* 2-2-1 مقدمه 31
* 2-2-2 سيكل قدرت گازي32
* 2-2-3 تجهيزات نيروگاه گازي 36
* 2-3 نيروگاه سيكل تركيبي42
* 2-3-1 مقدمه 42
* 2-3-2 نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب 46
* فصل سوم  مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق
* 3-1 مقدمه 53
* 3-2 سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي 54
* 3-3 انتخاب ولتاژ مصرف داخلي55
* 3-4 تغذيه مصرف داخلي نيروگاه57
* 3-4-1 تغذيه از شين اصلي نيروگاه 57
* 3-4-2 تغذيه از پايانه ژنراتور 59
* 3-4-3 تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها 64
* 3-5 تغذيه برق اضطراري 65
* 3-6 تغذيه شين DC67
* 3-7 سيستم برق اضطراري  68
* 3-8 شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه69
* 3-9 بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه70
* 3-9-1 انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها70
* 3-9-2 دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت 71
* 3-9-3 بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي73
* 3-10 انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد 76
* فصل چهارم  ترانسفورماتورهاي قدرت
* 4-1 مقدمه86
* 4-2 دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور87
* 4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت88
* 4-4 تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت90
* 4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها105
* 4-6 خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه 112
* فصل پنجم  محاسبات سطح مقطع كابل ها
* 5-1 كابل هاي نيروگاهي119
* 5-1-1 كابل هاي فشار ضعيف و متوسط 119
* 5-1-2 كابل هاي فشار قوي120
* 5-2 سطح مقطع كابل ها121
* 5-3 اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند 122
* 5-4 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV 125
* 5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV
* فصل ششم  پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
* 6-1 مقدمه
* 6-2 مساله پخش بار
* 6-3 برنامه كامپيوتري پخش بار
* 6-4 اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
* منابع ماخذ
 

بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد