دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی

بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها

فهرست مطالب
رسوبات محيطهاي صحرايي 6
رسوبات حمادا (Hamada deposits) 6
رسوبات سرير (Serir deposits) 7
رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي 7
رسوبات وادي (Wadi  deposits) : 10
رسوبات لسي يا گرد و غباري 10
رسوبات ماسه اي بادي (Eolian Sand Deposits) 11
انواع تپه‌هاي ماسه اي : 14
3ـ تپه‌هاي برخان (Brachan dune) 16
4ـ تپه‌هاي پارا بوليك (Parabolic dune) 17
5ـ تپه‌هاي ستاره اي (Star dune) : 17
7ـ تپه‌هاي معكوس(Reversing dune) : 19
8 ـ دايكا كا (dikaka) : 19
رسوبگذاري و ساختمانهاي رسوبي در تپه‌هاي ماسه اي : 19
رسوبات بين تپه اي : 21
اختصاصات رسوبات بادي 23
رسوبات درياچه اي : 27
رسوبات آواري : 27
رسوبات شيميايي وبيولوژيكي 30
تشخيص رسوبات درياچه اي 31
فرايندهاي موجود در محيطهاي دلتايي عهد حاضر 33
رخساره‌هاي دلتايي 40
1-رخساره‌هاي دلتايي خارج از آب 40
الف – رسوبات پر كننده رودخانه‌هاي قطع شده شاخه اي 40
ب-خاكريزهاي طبيعي : 41
د-رسوبات باتلاقي : 43
2-رخساره‌هاي دلتايي زير آب : 45
مثالي از دلتاهاي قديمه در ايران : 50
كلياتي در مورد تشخيص رسوبات دلتايي و نوع آنها 52
منابع و مؤاخذ : 55

 مقدمه 
هر محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم نظام مخصوص به خود را دارد . اين نظام شامل شرايط آب و هوايي ، محيطهاي رسوبي ، ژئومورفولوژي ، كشاورزي ، دامداري و … مي‌باشد ، همانطور كه ذكر شد در محيط زندگي خود براي تداوم و بقاء حيات نياز به اين نظام داريم ، علاوه بر آن حس كنجكاوي انسان او را به شناخت محيطهاي بدون حيات وادار مي‌سازد پس مي‌بايست اين نظام را در محيط‌هاي مذكور هم مورد بررسي قرار دهد . شناخت اين نظام بخشي از علم جغرافيا را تشكيل مي‌دهد . آشنائي و شناسايي فرهنگها و آداب ملل مختلف ، نيز چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي ، پراكندگي انساني ، حيواني ، گياهي هم بخش ديگر از علم جغرافيا مي‌باشد . نيز خود علم جغرافيا مبحثي از مباحث زمين شناسي مي‌باشد .

پيشگفتار
«اوست خدائي كه شما را از زمين بيافريد و براي آباد ساختن آن برگماشت»
قرآن كريم سوره هود ـ آيه 66
محيطهاي صحرايي به مناطقي اطلاق مي‌شود كه داراي پوشش گياهي كم ، بارندگي اندك و تبخير زياد باشد . در اين نواحي معمولاً باد يكي از عوامل اصلي تغيير دهنده سطح زمين مي‌باشد . شرايطي كه به تشكيل محيطهاي صحرايي كمك مي‌نمايند عبارتند از :
1ـ وجود مناطقي كه در مسير باد قرار داشته و داراي بخار آب كم باشد .
2ـ وجود يك رشته كوه كه در مسير بادهاي بارانزا قرار گرفته است .
3ـ نبود كافي براي به وجود آمدن باران و غيره .
امروزه چنين مناطقي در سطح كره زمين تقريباً در عرضهاي جغرافيايي بين 20 تا 30 درجه نيم كرة شمالي و جنوبي قرار دارد. در اين عرضهاي جغرافيايي به علت برخورد هواي سردي كه از قطبين به طرف استوا در حركت است و هواي گرمي‌كه از استوا به طرف قطبين در حركت مي‌باشد باد بوجود مي‌آيد كه در حركت و رسوبگذاري ذرات رسوبي در محيطهاي صحرايي نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند .

رسوبات محيطهاي صحرايي
رسوبات محيطهاي صحرايي شامل رسوبات حمادا ، رسوبات سرير ، رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي ، رسوبات وادي ، رسوبات لسي يا گرد و غباري و رسوبات ماسه اي بادي مي‌باشد (رانيك و ساين 1980) . بايد توجه داشت كه رسوبات صحرايي منحصراً به رسوبات تپه‌هاي ماسه اي ـ كه خود بخشي از رسوبات ماسه اي بادي است ـ اطلاق نمي‌گردد و ساير رسوبات را نيز در بر ميگيرد ، ولي رسوبات تپه‌هاي ماسه اي از همه فراوانتر بوده  و در زمين شناسي از اهميت بيشتري برخوردار است .

رسوبات حمادا (Hamada deposits)
حمادا به يك منطقه سنگي صاف با پرتگاههاي عمودي و تند در صحرا اطلاق مي‌شود كه توپوگرافي آن به فرم جزايري است كه از پي سنگ تشكيل شده و بالاتر از قسمت مسطح منطقه قرار دارد . سطح اين نواحي بيشتر ازذرات دانه درشت در اندازة بولدر و پبل ، پوشيده شده است . ذرات دانه درشت از تخريب نواحي مرتفع سرچشمه گرفته و باد قادر به جابجايي آنها نمي‌باشد . منطقة حمادا يك منطقة تخريبي است و احتمال مدفون شدن رسوبات دانه درشت در اين ناحيه خيلي كم است . بدين دليل اين رسوبات در بين رسوبات قديمه كمتر شناخته شده است . ذرات تشكيل دهنده اين رسوبات كاملاً زاويه دار است ، زيرا در نزديكي منشأ تشكيل شده اند . رسوبات فوق غالباً به فرم توده اي ديده مي‌شوند .
رسوبات سرير (Serir deposits)
سرير در عربي به معني تختگاه است و در اين جا به صحراهاي سنگلاخي كه از دانه‌هاي پبل و ماسه درشت با جورشدگي بد يا متوسط تشكيل شده است اطلاق مي‌شود . ذرات دانه ريز اين رسوبات تحت تأثير فرآيندهاي جهشي يا معلق از محيط خارج گرديده است . نوع رسوبات سرير به سنگ منشا بستگي دارد . ضخامت اين نوع رسوبات بسيار كم بوده و گاهي اوقات به حدود چند سانتي متر مي‌رسد . طبقه بندي در اين رسوبات ممكن است به فرم افقي و گاهي اوقات مورب ديده شود .
رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي
(Desert lake and inland sabkha deposits)
گاهي اوقات در نواحي صحرايي فرورفتگيهاي كم عمقي وجود دارد كه بر اثر
تخريب توسط باد و يا عوامل تكتونيكي به وجود آمده اند . چنانچه آب در داخل اين فرورفتگيها جمع شود ، درياچه‌هاي كم عمقي تشكيل مي‌گردد . آب ممكن است به دو صورت در داخل اين حوضه‌ها تجمع پيدا كند . يكي به توسط رودخانه‌هاي صحرايي و ديگري از طريق تراوش آب از زير زمين به داخل اين فرورفتگيها كه اين حالت اخير به علت بالا بودن سطح آب زير زميني در منطقه مي‌باشد . رسوبات اين درياچه‌ها بيشتر دانه ريز (در حد سيلت و رس) با طبقه بندي افقي و لاميناسيون است كه گاهي اوقات نيز لايه بندي تدريجي در آنها ديده مي‌شود . لاميناسيون و طبقات افقي هنگامي‌تشكيل مي‌گردند كه رسوبات دانه ريز معلق در آب در يك محيط آرام رسوب كنند ، ولي لايه بندي با دانه بندي تدريجي بر اثر ريزش ناگهاني مقادير زيادي رسوب آواري در محيط ، كه با كاهش انرژي در محيط نيز همراه است ، تشكيل مي‌گردند . اگر رسوبات لايه بالايي از رس باشد ممكن است در سطح آن تركهاي گلي ـ در هنگام خشك شدن درياچه ـ تشكيل شود كه توسط رسوبات بادي پوشيده شده و در رسوبات قديمه نيز قابل تشخيص است . ممكن است در اثر تبخير شديد در اين درياچه‌ها ، لايه هايي از گچ شبيه به رسوبات سبخائي تشكيل گردد . در هنگام تشكيل رسوبات تبخيري در اين درياچه‌ها ممكن است ناخالصيهايي از قبيل ذرات سيلت و رس ،‌كه توسط باد حمل شده اند ، در رسوبات تبخيري ديده شود .
سبخا عبارت است از پهنة خشكي كه در كنار درياها و يا درياچه‌ها قرار دارد و از رسوبات تبخيري پوشيده شده است . در رسوبات سبخائي مناطق خشك ، به علت تبخير خيلي شديد ، لايه‌هاي نمك ، گچ و كريستالهايي از گچ تشكيل مي‌گردد . در مواقعي كه براي مدت طولاني ناحية خشك است ، اين رسوبات نمكي تركيده و به قطعاتي تبديل مي‌شود كه باد آنها را از محل برداشته و دور مي‌كند . همچنين ممكن است بر اثر بارندگي يا ورود آبهاي جاري بدرون حوضه و يا بالا آمدن سطح آبهاي زير زميني مقداري از اين نمكها حل شود . رسوبات سبخائي مناطق خشك غالباً از لايه‌هاي تقريباً موازي سيلت و رس كه بطور متناوب همراه با لايه‌هاي نازك ماسه ، گچ و رسهاي گچ دار ديده مي‌شود تشكيل شده است . يكي از آثار مهم در رسوبات سبخاهاي مناطق خشك ، وجود دايكهاي ماسه اي است . در اين محيطها ، به علت تبخير سريع لايه نمك تشكيل شده ممكن است شكسته شود . سپس رسوبات دانه ريز رسي كه داراي آب فراوان است و در زير نمكها قرار دارد بالا آمده و اين كه ماسه‌هاي در حال حركت از بالا اين شكستگيها را پر مي‌نمايد و تشكيل دايكها را مي‌دهد.
رسوبات وادي (Wadi  deposits) :
وادي به رودخانه هايي اطلاق مي‌گردد كه در محيطهاي صحرايي جريان پيدا مي‌كنند . اين رودخانه‌ها بيشتر در نزديكي كوهستان وجود دارند و اغلب اوقات خشك بوده مگر زماني كه بارندگي در منطقه صورت گيرد . رسوبگذاري در اين رودخانه‌ها ، به علت كاهش ناگهاني سرعت و جذب آب ، خيلي سريع صورت مي‌گيرد . چون اين رودخانه‌ها موقتي هستند ، رسوبات خود رودخانه و يا رسوبات بادي موجب پر شدن كانال رسوبي مي‌گردد . رودخانه‌هاي محيطهاي صحرايي غالباً خواص رودخانه‌هاي بريده بريده را دارند كه در فصل محيطهاي رودخانه اي مفصلاً مورد بحث و بررسي قرا گرفت . اندازة ذرات تشكيل دهندة اين رسوبات به منشأ و وجود ذرات مختلف در آن بستگي دارد . طبقه بندي مورب با مقياس كوچك و بزرگ و طبقه بندي افقي در اين رسوبات ديده مي‌شود . معمولاً در يك توالي عمودي تناوبي از رسوبات رودخانه اي و بادي در اين قسمت از محيطهاي صحرايي قابل رويت است …………….

فرمت : WORD | صفحات:57
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد