دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما  با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد………….

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما
گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی
الف : مشارکت انتفاعی شرکتی
ب : مشارکت انتفاعی قراردادی
بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی
گفتار دوم : مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیتهای طرفین مشارکت و نحوه جبران خسارت
بند سوم – مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
بند دوم – مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت، رئیس مشارکت، مدیر پروژه و اداره کنندگان در قبال اعضای مشارکت :
بند پنجم : مسئولیت مشارکت قراردادی در قبال کارفرما

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

فصل دوم
بررسی تاثیر قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
گفتار اول : بررسی تاثیر قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
بند اول – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار
بند دوم – مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار
ب – جنبه جمعی روابط کار
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی

مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه
بند سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه
ب- انتقاد نظریه کارگاه
بند چهارم – نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن
گفتار دوم :جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما
ماده ۶۶ سازمان تامین اجتماعی :
بند اول : نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
بند دوم – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار
بند سوم – مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .
ب – جنبه جمعی روابط کار
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
فهرست منابع و مأخذ :
نتیجه گیری

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما

فصل اول
بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما
گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
در نظامهای حقوقی مختلف با تعاریف گوناگونی راجع به مشارکت انتفاعی روبرو میشویم. در برخی کشورها در قانون تجارت به تعریف آن همت گماشتهاند و در برخی دیگر، با اشاره کوتاهی از آن گذشتهاند. در برخی کشورها نیز حقوقدانان خلاء موجود را با زحمات و کوششهای خود، به طور کامل یا ناقص پوشاندهاند…………….

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۶۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]برای مشاهده سایر عناوین کلیک کنید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

کارتحقیقی بررسی مسئولیت متقابل کارگر و کارفرما
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد