دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان

پرخاشگری و گوشه گیری دونمونه از مشکلات رفتاری دانش آموزان

مقدمه:

آفرينش ويژه انسان به گونه اي است كه جز به وسيله ايمان و ياد خدا آرامش نمي يابد. انسان طبعا خواستار سعادت و خوشبختي و آرامش رواني است و براي به دست آوردن آن شبانه روز تلاش مي كند، و از تصور شكست و بدبختي در بيم و اضطراب است.ليكن هر كسي سعادت و خوشبختي خويش را در چيزي مي پندارد و براي رسيدن به آن برنامه خاصي را تنظيم مي كند و راهي را مي پويد.

بعضي حداكثر استفاده از لذائذ مادي، بعضي اندوختن مال و ثروت و املاك ، بعضي جاه و مقام و رياست و شهرت ، و بعضي تحصيل علم و دانش ، و بطور كلي نيل به امور مادي و دنيوي را وجهه نظر خويش قرار داده، سعادت و كمال خود را در آن جست و جو مي كنند و در حد پرستش به دنبال آن مي روند. به عبارت ديگر بعضي شهوت پرست، بعضي مقام پرست، بعضي علم پرست هستند. و تصور مي كنند بدين وسيله مي توان سعادتمند و خوشبخت شد. اما قرآن عقيده دارد كه اعراض از ياد خدا ، توجه به امور دنيوي و پيروي از هواهاي نفساني ، زندگي انسان را قرين خوشبختي و آرامش نمي كنند ، بلكه زندگي را سخت و دشوار و مقرون با ناراحتي و اضطراب دروني مي سازند.در قرآن مي فرمايد:(هركسي كه از ياد من اعراض كند همانا زندگي تنگ و دشواري خواهد داشت و در قيامت او را نابينا محشور خواهيم كرد.)

بزرگترين بدبختي انسان دلبستگي به امور دنيوي و تسليم در برابر هواهاي نفساني است، زيرا خواستهاي نفساني حدي ندارد كه وقتي به آن رسيد قانع شود و بگويد به آنچه مي خواستم رسيدم و ديگر نمي خواهم؛ بلكه همواره خواستار مرتبه عالي تر خواهد بود و در طريق رسيدن به آن همچنان جديت خواهد كرد . اما از آنجا كه امكانات هر كس محدود است و نمي تواند به دلخواه خود نائل شود، ناچار است در فراق آن بسوزد و بسازد.به علاوه انسان نسبت به حفظ و نگه داري همان چيزها يي كه به دست آورده نيز نيز مطمئن نخواهد بود؛ زيرا همواره نگران آن است كه مبادا در اثر وقوع حوادث، بلايا، آفتها و مصيبتها، يا در اثر حسادتها و دشمنيها ، تزاحمها و رقابتها، نعمتهاي موجودش را از دست بدهد.

از همه مهمتراين كه آدمي از يك طرف عاشق ودلباخته امور دنيوي است، و از طرف ديگر مرگ را پايان زندگي ميداند و يقين دارد كه دير يا زود مرگش فرا مي رسد و ناچار ميشودمحبوب ومعشوق خود را رها كندو(به عقيده خودش)رهسپار ديار عدم گردد. به همين جهت زندگي را پوچ و بي هدف مي پندارد و بدين ترتيب همواره نگران و پريشان خاطر خواهد بود و زندگي تلخ و ناگواري خواهد داشت ، گرچه ممكن است ديگران او را در ناز و نعمت و رفاه و آرامش بپندارند؛ در صورتي كه اشتباه مي كنند، زيرا آرامش بايد از درون تامين شود، نه از خارج .پس تنها چيزي كه مي تواند قلب مضطرب و پريشان را تسكين و آرامش بخشد، ايمان به خدا و ياد اوست.قلبي كه به خدا ايمان دارد و از روي يقين و با تمام وجود او را مي پذيردو در همه حال او را حاضر و ناظر مي داند، در حوادث و مشكلات خود را بي پناه نمي يابد؛ چون به منبع  سرچشمه همه خوبيها و زيباييها پي برده ، از غير او احساس بي نيازي مي كند.جز كمال و جمال حقيقي و بي نهايت خداي سبحان ، همه كمالها و جمالها را عاريتي و عرضي مي داند.نظام آفرينش را عادلانه و هدفدار مي داند و به نظام هستي و قوانين حاكم بر جهان خوش بين است. زندگي را هدفدار تلقي مي كند و به آينده خويش اميدوار است و سرانجام احساس بي هدفي و پوچي و ياس و نااميدي در دل مومن راه ندارد.بنابراين ، اوليا و مربيان بايد پرورش همه جانبه را جزو برنامه هاي تربيتي خود بدانند، واز آغاز برايش برنامه ريزي كنند.(اميني ، 1374،ص 76)

مسوولان تربيت و مسووليت سنگين آنها

تربيت كودكان و جوانان يك مسووليت همگاني است و نياز به هماهنگي و همكاري همه افراد و نهادهاي مربوط دارد. اگر همه احساس مسووليت و انجام وظيفه كنند زمينه براي تربيت صحيح افراد فراهم مي شود و برنامه هاي تربيتي توفيق مي يابند.ولي اگر همكاري و تفاهم وجود نداشته باشد توفيق كامل برنامه ها را نمي توران پيش بيني كرد. در زير به نقش چند مورد پرداخته مي شود.

خانواده

خانواده يكي از مهمترين مسوولان تربيت است . مقصود از خانواده همه كساني است كه به طور مستمر يا غالب با كودك زندگي مي كنند، مانند پدر، مادر، پدر بزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر بزرگتر و حتي خدمتكار منزل.در اين ميان پدر و مادر چون سرپرستي كودك را بر عهده دارند و باعث وجود او هستند، در تربيت او نيز نقش بيشتر و مسووليت سنگين تري را برعهده دارند.پدر و مادر شدن فقط به توليد مثل نيست، زيرا اين كار از عهده حيوانات نيز ساخته است. والدين در صورتي لياقت پدري و مادري دارندكه در تعليم و تربيت فرزند خود هم جديت كنند.اسلام تربيت و تاديب را يكي از حقوق فرزندان مي داند كه اگر پدر و مادر در انجام آن كوتاهي كنند عاق فرزند مي شوند و در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

منابع و ماخذ

1- اميني ، ابراهيم ، اسلام و تعليم و تربيت ، انتشارات انجمن و اوليا ، زمستان74 .

2-  ازخوش ، منوچهر ، كاربرد آزمونهاي رواني ، نشر روان ، تابستان 79 .

3- ا راس ، آلن ، اختلالات رواني كودكان ، مترجم : امير هوشنگ مهريار ، نشر رشد ، 70.

4- ا راس ، آلن ، روانشناسي شخصيت ، مترجم : سياوش جمالفر ، 73 .

5- ا راس ، آلن ، روانشناسي شخصيت ، مترجم : سياوش جمالفر ، نشر روان ، 75 .

6- پورافكاري ، نصرت ا… ، نشانه شناسي بيماريهاي رواني ، انتشارات آزاده ، 78 .

7- حسيني ، ابوالقاسم ، اصول بهداشت رواني ، انتشارات دانشگاه مشهد ، 63 .

8-  حسيني ، ابوالقاسم ، اصول بهداشت رواني ، انتشارات آستان قدس رضوي ، 74 .

9- شاملو ، سعيد ، بهداشت رواني ، انتشارات رشد، 72 .

10- شاملو ، سعيد ، بهداشت رواني ، انتشارات رشد ، 78 .

11- شفيع آبادي ، عبدا… ، راهنمايي و مشاوره كودك ، انتشارات سمت ، زمستان 74 .

12- كريمي ، يوسف ، روانشناسي شخصيت ، انتشارات ويرايش ، 74.

13- كريمي ، يوسف ، روانشناسي شخصيت ، انتشارات ويرايش ، 78.

14- گنجي ، حمزه ، آزمونهاي رواني ، انتشارات رضوي .

دکمه دانلود 2

 

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید