دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای دولت GFS

بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای دولت GFS
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
مفاهیم مالی
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از
صورت وضعیت عملیات دولت
خالص / ناخالص تراز عملیاتی
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
ترازنامه
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است
طلای پولی و حق برداشت مخصوص
صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
این موارد بر دو دسته اند
معیارهای تخلیلی GFS
ترازها
تراز عملیاتی خالص / ناخالص
خالص وام دهی / وام گیری
مازاد / کسری نقدی
ترالی مالی کلی
تراز کلی مقدماتی
تراز عملیاتی مقدماتی
تراز مالی کلی تعدیل شده
پس انداز ناخالص
وضعیت ثروت و بدهی
بدهی های مشروط
بارمالی
ترکیب مخارج کل
سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل
مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
34 ـ GASBاجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند
مروری بر تحقیقات انجام شده
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
جمع آوری اطلاعات
ابراز اندازه گیری اطلاعات
تجزیه وتحلیل نتایج
رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهاد
آزمون فریدمن نشان میدهد ترتیب اولویت متغیرهای موثر بر انگیزه بدین شرح است
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بدین شرح است
پیشنهاد های کاربردی
چکیده
1ـ پیشگفتار
2ـ کسری بودجه و فرایند تورمی مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی
1ـ2ـ مبانی تئوریک
2ـ2ـ تجربیات عمومی
3ـ تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی
4ـ متدلوژی
5ـ برآورد الگو و تفسیر نتایج
6ـ جمع بندی و بهره سخن
رهنمودها
مقام معظم رهبری
جناب آقای دکتر احمد نژاد
ریاست محتر جمهور
جناب آقای دکتر فرهاد رهبر
نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
رویکرد
فاوا و سازمان لایه های یک تحول
پدیده دولت الکترونیک ـ دیدگاههای مختلف
پارادایم دولت الکترونیک
نتیجه گیری
چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS  را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS  به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است . …………….

دانلود پروژه بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای دولت GFS
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد