دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی نیروی محرکه در بالابره

نیروی محرکه در بالابرها

فهرست مطالب

نيروي محركه در بالابرها 3
رسم دياگرام خمشي تير عرضي 4
طراحي تير اثر برش 14
محاسبه شاسي كالسكه 15
انتخاب تير بر اساس خمشي 16
طراحي تير كالسكه 17
انتخاب تيرآهن با توجه به خمش 18
انتخاب قطر محور براي چرخ هاي هرزگرد كالسكه 18
كوپلينگ‌ها 25
محاسبات مربوط به كوپلينگ الكتروموتور و گيربكس وينچ 26
ابعاد خار مربعي روي كوپلينگ 27
ناوداني زير كالسكه 29
محاسبات قدرت محور كالسكه 30
محاسبات مربوط به چرخ دنده‌هاي كالسكه 31
محاسبه قطر محور محركت كالسكه 36
طريقه اتصال ريل‌هاي عرضي به ريل‌هاي طولي جراثقال 39
محاسبه قطر پيچ‌ها در مقطع اتصال به ناوداني 43
انتقال قلاب 46
بحثي كوتاه در مورد تيرهاي خميده و تنش‌هاي آن: 47
كروكي يك قلاب يك طرفه براي محاسبات 50
قدرت محرك حركت طول جراثقال 52
قطر محورهاي هرزگرد حركت طولي جراثقال 53
چرخ دنده‌هاي حركت طولي جراثقال 55
اشاره اي در خصوص مونتاژ كردن قطعات جراثقال 60
ريل‌هاي عرضي 61
معرفي سيستم اتصال ريل طولي و عرضي 61
كالسكه و متعلقات آن 62
محور متحرك يا هرزگرد كالسكه 65
اجزاي برقي سيستم 65
نيروي محركه در بالابرها
با توجه به عوامل مهم طراحي از جمله وزن، سروصدا، كنترل، اندازه و ابعاد، حجم و …. پيشنهاد مي‌شود كه از موتورهاي برقي براي نيروي محركه در بالابرها استفاده شود و با توجه به تحقيقات به عمل آمده تقريباً بيش از 95درصد نيروي محركه كرين‌ها از الكتروموتورها استفاده مي‌شود.
نكات قابل توجه در انتخاب موتورهاي كرين
1. بايد ممان ابتداي حركت بزرگي باشد تا بتواند وزن سنگين بار يا وزن سنگين خود كرين را به حركت درآورده و در كوتاهترين زمان سرعت كرين را به سرعت ماكزيمم برساند.
2. بايستي براي روشن و خاموش كردن زياد مناسب باشند.
3. تغيير جهت دوران موتور را به آساني انجام دهد.
4. بايد دور موتور مستقلاً و بدون درنظر گرفتن بار قابل تنظيم باشد.
پارامترهاي اساسي در طراحي ريل‌هاي طولي و عرضي
در طراحي عرضي و طولي به ظرفيت باربري و سرعت حركت آن نياز داريم. جراثقال‌ها و بالابرها بر حسب اين پارامترها به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:
1. جراثقال‌هاي سنگين موتوري كه ظرفيت آنها بيش از سه تن است.
2. جراثقال‌هاي كندرو كه سرعت حركت آنها كمتر از m/s5/1 است.
3. جراثقال‌هاي تندرو كه سرعت حركت آنها بيش از m/s5/1 است.
4. سبك شامل جراثقال‌هاي دستي و موتوري كوچك كه ظرفيت آنها سه تن و يا كمتر است.
براي طراحي ريل‌هاي طولي و عرضي، نيروهاي زير بر سيستم وارد مي‌شود:
الف) نيروي قائم شامل وزن كالسكه و وزن بار؛
ب)‌ نيروي افقي جانبي برابر 10%‌ مجموع ظرفيت جراثقال‌ها و وزن كالسكه متحرك
ج) نيروي افقي طولي (موازي ريل طولي) برابر 15% عكس‌العمل انتهاي تير عرضي كه بر ريل طولي ما وارد مي‌شود.
تير را در شرايطي طراحي مي‌كنيم كه ارتعاش و ضربه عادي در سيستم موجود باشد كه در اين حالت بايد اثرات آن را با اعمال ضريب ضربه مناسبي درنظر بگيريم كه ضرايب ضربه با توجه به جدول زير تعيين مي‌گردد:
با توجه به ظرفيت باربري حداكثر 5 تن و سرعت حداكثر كمتر از 5/1 متر در ثانيه جراثقال‌ از نوع سنگين و كندرو است. ضريب ضربه آن را با توجه به جدول زير بدست مي‌آوريم.
نوع جراثقال ضريب ضربه سربار
(الف) ضريب ضربه سربار
(ب) ضريب ضربه سربار
(ج)
سبك و كندرو 2/1 1/1 1
سبك و تندرو 4/1 2/1 1
سنگين و كندرو 6/1 1/1 1
سنگين و تندرو 9/1 2/1 1
رسم دياگرام خمشي تير عرضي
p نيروي قائم است كه به تير عرضي وارد شده و ممان MH را بر تير عرضي وارد مي‌كند.
ممان خمشي در اثر نيروي وزن بر روي تير عرضي در صفحه افقي وسط تير  .
خمش در اثر نيروي 1 در صفحه قائم
Q: نيروي افقي حاصل از رانش است كه از تغييرات سرعت دستگاه جراثقال به ريل‌هاي عرضي وارد مي‌شود و ممان My را ايجاد مي‌كند. چون در صفحه افقي نقطه نيروي Q وجود دارد. بر اثر اين نيرو خيز در صفحه قائم مطرح نمي‌شود.
براي محاسبه تنش در دو صفحه از فرمول   استفاده مي‌شود.
چون   بنابراين تيرآهن IPE30 براي خمش مناسب است.
ب) طراحي بر اساس خيز ماكزيمم
تبديل آحاد:
طراحي ريل‌هاي عرضي
نيروهاي موثر بر ريل‌هاي عرضي:
نيروي قائم  نيروي افقي
وزن كل بار:
وزن كالسكه:
نيروي وارد بر هر تير:
ضريب ضربه افقي: 1/1 ضريب ضربه قائم: 6/1  معادله ريل عرضي: m16
نيروي قائم:
نيروي افقي جانبي:
الف) طراحي بر اساس ممان خمشي ماكزيمم:
براي تيرآهن‌هاي ساختماني داريم:
با توجه به مقدار w=1.2*10-3 از جدول پيوست تيرآهن IPEB28 را انتخاب مي‌كنيم.
بر اثر وزن
بر اثر نيروي خارجي  ……………

دانلود پروژه بررسی نیروی محرکه در بالابره
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد