دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی بررسی وقوع جرم از طریق انتقال بیماریهای کشنده

بررسی وقوع جرم از طریق انتقال بیماریهای کشنده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
بررسی وقوع جرم از طریق انتقال بیماریهای کشنده
گفتار اول :سبب و شرط
مبحث اول : همچنین در مورد شرط
مبحث دوم : محقق حلی شرط را چنین تعریف نموده :
مبحث سوم :  مسئولیت
بند اول :  مسئولیت کیفری
بند دوم :  مسئولیت کیفری از نظر فقها
مبحث چهارم :  مسئولیت کیفری از نظر حقوقدانان
مبحث پنجم : مسئولیت مدنی
فصل دوم
پیشینه مسئولیت اسباب در ارتکاب جرم
مبحث اول : مسئولیت اسباب در قوانین قبل از انقلاب
گفتار اول: پیشینه مسئولیت اسباب در ارتکاب جرم
الف) حقوق موضوعه
– ایران
مبحث دوم : مسئولیت اسباب در قوانین بعد از انقلاب
بند اول : سایر کشورها
بند دوم :  حقوق انگلیس
بند سوم : حقوق روم
مبحث سوم : ادیان الهی
بند اول : مسئولیت اسباب قبل از اسلام
بند دوم :  مسئولیت اسباب در اسلام
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
Abstract
چکیده
پیش بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آنرا پیشگیری از وقوع جرم می نامیم.
چنانچه هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش­امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه,علمی و تخصصی صورت پذیرد و هدایت، نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصی باشد و از نظرات این کارشناسان بهره گرفته شود یقینا شاهد نظم اجتماعی ‰ کاهش جرائم ‰ آرامش جامعه ‰ افزایش خلاقیت و نوآوری ‰ پیشرفت و توسعه جامعه ‰ دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی  بالائی خواهیم بود.
مقدمه
امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند.
جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند.
توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.
امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.
مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل  می دهد.
بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است.
همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.
با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.
کلیات
فصل اول شامل بخشهای بررسی وقوع جرم از طریق انتقال بیماریهای کشنده می شود که عبارتند از:
گفتار اول :سبب و شرط شامل مبحث اول : همچنین در مورد شرط ومبحث دوم : محقق حلی شرط را چنین تعریف نموده  و مبحث سوم :  مسئولیت شامل بند اول :  مسئولیت کیفری  و بند دوم :  مسئولیت کیفری از نظر فقها  و مبحث چهارم :  مسئولیت کیفری از نظر حقوقدانان   و مبحث پنجم : مسئولیت مدنی  و غیره …….

دانلود کارتحقیقی بررسی وقوع جرم از طریق انتقال بیماریهای کشنده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد