هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی
دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی

دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی

بررسی پدیده مد گرایی
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـمقدمه
۲ ـ بیان مسئله تحقیق
۳- ضرورت واهمیت تحقیق
۴ ـ اهداف پژوهش
۵ ـ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش
۱ـ پیشینه تحقیق
۲ ـ تعریف مد
۳ ـتعریف فرهنگ
۴ ـ هویت فرهنگی
۵ ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی
۶ ـ فرهنگ پذیری
۷ ـ تهاجم فرهنگی
۸ ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی
۹ ـ سن
۱۰ ـ پوشاک
۱۱ ـ وسایل ارتباط جمعی
۱۲ ـ کامپیوتر واینترنت
۱۳ ـ موسیقی
۱۴ ـ حکومت
۱۵ ـ محل سکونت
۱۶ ـ نظریه های مد
۱ـ۱۶ آبراهام مازلو
۲ـ۱۶ گئورگ زیمل
۳ـ۱۶ هربرت اسپنسر
۴ ـ۱۶ هومنز
۵ ـ۱۶ کارل مارکس
۱۷ ـ چهارچوب نظری (کارکردگرایی)
۱۸ ـ فرضیه های تحقیق
۱۹ ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق
۱ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای وابسته
۲ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای مستقل
۳ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای وابسته
۴ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای مستقل
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۱ ـ جامعه اماری
۲ ـ حجم نمونه
۳ ـ روش تحقیق
۴ ـ ابزار جمع اوری داده ها
۱ـ۴ پرسشنامه
۲ ـ۴ مصاحبه
۳ ـ۴ اسناد ومدارک
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۱ ـمقدمه
۲ ـ تجزیه و تحلیل توصیفی
۳ ـ تجزیه وتحلیل استنباطی
فصل پنجم :نتایج تحقیق
۱ ـ بیان پیشنهادات و راهکارهای راهبردی تحقیق
۲ ـ بیان محدودیت های تحقیق
منابع
ضمائم و پیوست ها
فصل اول
کلیات
مقدمه                                                                                                                                                                                                     
مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلکه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فکری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان کمک های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می کند.درواقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس ازپیشرفت های اجتماعی و به کاربردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و کاستی ها ازدچارشدن زندگی به یکنواختی خسته کننده پیش گیری  کرده وروزبه روز به استحکام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی کمک می کند.اما باید مراقب بود که این فرایند ازحا لت طبیعی خارج نشود زیراهمه ی استعدادهای فطری اگرازحالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا کرده واثارسویی به بارمی اورد.اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند و بسته به محیط هایی که دران قرارمی گیرند دربرخی قلمروها همچون لباس وارایش بیشتراز دیگران درمعرض جریان مد گرایی قرارمی گیرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتررا بیشترمی طلبد چون وقت ازادتری دارند و می توانند پا به پای مد حرکت کنند.درک عمومی ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشیدن محدود می شود،اما واقعیت این است که مد می تواند شامل موارد گوناگونی اززندگی  روزمره باشد.موضوعاتی از قبیل: نحوه انتخاب موسیقی،ارایش،چیدن دکوراسیون منزل، اتومبیل و حتی حرفه و کار.البته نباید به مقابله با مد بپردازیم  بلکه بهتراست به پرورش و تقویت وجوه مثبت ان دقت کنیم تا درسایه این اتفاق جنبه های منفی ان کم رنگ ترشود وجای خود را به جنبه های مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه این تحقیق  تحلیل پدیده اجتماعی مد است که سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول کرده است و بیشترسعی کردم به میزان تا ثیرپذیری ازفرهنگ بیگانه درزمینه ی مد لباس،ارایش وموسیقی دربین دانشجویان بپردازم.
بیان کلی مسئله تحقیق
پدیده مد ازموضوعاتی است که همواره می تواند اقشارمختلف جامعه را به شکل های گوناگون مورد تاثیرخود قرار دهد.درواقع حکومت اسلامی درارائه الگوهای فرهنگی درسال های بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرایش نسل جوان کشور روزبه روزبه مدهای جدید لباس،مدل ورفتارهای تقلیدی گروه های موزیک رپ،تکنو،پاپ،راک و …هنرمندان و ورزشکاران خارجی به خصوص از نوع غربی و امریکایی افزایش بیش از حد یافته است.چنین گرایشاتی در گذشته بیشتر در جوانان مقیم بالای شهر(ثروتمند به لحاظ مالی)دیده می شد ولی امروز بین جوانان و نوجوانان بالا و پایین شهر درعرصه یک سری تمایلات وخواست های اجتماعی وازادی های مدنی برای یک زندگی بهتر،راحت تروازاد تر توافقی وجود دارد و ان ها درسال های اخیر با ارتباط و تبادل امکانات،روابط گسترده با یکدیگربرقرار کرده اند.نسل سوم کشورمان با وسایلی چون ماهواره ،اینترنت ،نوارویدئو،نوار کاست ،پوسترها،لباس و شلوارهای لی با مارک های مختلف به شدت تحت تاثیر تغیرات وشرایط جهانی شدن قرارگرفته اند و به اشکال گوناگون از خود عکس العمل  نشان میدهند و چنان که می بینیم مد در زندگی انها نقش مهمی بازی میکند مراجعه به کانال های موسیقی چون                       و…از طریق انتن های ماهواره ای به شدت در نسل جوان کشور رایج  است.بسیار دیده شده که یک جوان کارگر با درامد روزانه ای ۴-۳ هزار تومانی ،برای خود پیراهن یا شلواری با مارک خارجی را با قیمت ۲۵ هزار تومان می خرد تا بلکه بدین طریق خود را با شرایط دیگر جوانان وفق دهد ودرواقع یک هفته حقوقش را بابت ان پیراهن یا شلوار پرداخت کرده است .در اینجا لازم به تذکر است که هدایت و ارشاد نسل
جوان این کشوربه برنامه ریزی های اصولی علمی و تلاش بی وقفه نیاز داشته وهرگونه سهل انگاری در این زمینه نه تنها گناهی نا بخشودنی است بلکه زیانهای جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.امروز که نسل بیداری مسلمین وارد مرحله ای تازه شده و تلاش های کسانی چون سید جمال الدین ،اقبال ،محمدعبده ،سید قطب ،علامه نائینی،ایت الله طالقانی ومطهری و…بعد عینی به خود گرفته.استفاده از تمامی امکانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی وواکسینه کردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروری ترین مسئله بوده  و چه زیباست رهنمود استاد شهیدمطهری:”اگر مشکلی در راهنمایی نسل جوان باشد بیشتر در فهمیدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراین وقت است که هر کسی احساس می کند این نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر می رسد لجوج نیست و امادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد.”(مرتضی مطهری،مسئله حجاب،مقدمه کتاب)………………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است