سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی
دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی

دانلود پروژه بررسی پدیده مد گرایی

بررسی پدیده مد گرایی
فهرست مطالب
فصل اول:كليات پژوهش
1ـمقدمه
2 ـ بيان مسئله تحقيق
3- ضرورت واهميت تحقيق
4 ـ اهداف پژوهش
5 ـ قلمرو زماني ومكاني تحقيق
فصل دوم:ادبيات وپيشينه پژوهش
1ـ پيشينه تحقيق
2 ـ تعريف مد
3 ـتعريف فرهنگ
4 ـ هويت فرهنگي
5 ـ نشانه شناسي وفرهنگ مادي
6 ـ فرهنگ پذيري
7 ـ تهاجم فرهنگي
8 ـ پيشينه ي تهاجم فرهنگي و مدگرايي
9 ـ سن
10 ـ پوشاك
11 ـ وسايل ارتباط جمعي
12 ـ كامپيوتر واينترنت
13 ـ موسيقي
14 ـ حكومت
15 ـ محل سكونت
16 ـ نظريه هاي مد
1ـ16 آبراهام مازلو
2ـ16 گئورگ زيمل
3ـ16 هربرت اسپنسر
4 ـ16 هومنز
5 ـ16 كارل ماركس
17 ـ چهارچوب نظري (كاركردگرايي)
18 ـ فرضيه هاي تحقيق
19 ـ تعريف عملي ونظري متغر هاي تحقيق
1ـ19 تعريف نظري متغيرهاي وابسته
2ـ19 تعريف نظري متغيرهاي مستقل
3ـ19 تعريف عملي متغيرهاي وابسته
4ـ19 تعريف عملي متغيرهاي مستقل
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
1 ـ جامعه اماري
2 ـ حجم نمونه
3 ـ روش تحقيق
4 ـ ابزار جمع اوري داده ها
1ـ4 پرسشنامه
2 ـ4 مصاحبه
3 ـ4 اسناد ومدارك
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
1 ـمقدمه
2 ـ تجزيه و تحليل توصيفي
3 ـ تجزيه وتحليل استنباطي
فصل پنجم :نتايج تحقيق
1 ـ بيان پيشنهادات و راهكارهاي راهبردي تحقيق
2 ـ بيان محدوديت هاي تحقيق
منابع
ضمائم و پيوست ها
فصل اول
كليات
مقدمه                                                                                                                                                                                                     
مد گرايي حاصل زندگي انسان معاصرنيست بلكه درتمام دوران زندگي بشربوده وهست.اما اگراين پديده درهردوره اي ازتاريخ اگاهانه وبا گزينش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب هاي فكري واعتقادي جامعه صورت بگيرد نه تنها موجب پيدايش نارسايي هاي فرهنگي واجتماعي نشده بلكه به عنوان يك دستاورد اجتماعي به نوبه خود به رشد وتعالي فرهنگ وتمدن انان كمك هاي زيادي نموده وزمينه اراستگي مناسب زندگي را فراهم مي كند.درواقع مد گرايي مثبت به معناي اقتباس ازپيشرفت هاي اجتماعي و به كاربردن دستاوردهاي مثبت ديگران ضمن بر طرف ساختن زشتي ها و كاستي ها ازدچارشدن زندگي به يكنواختي خسته كننده پيش گيري  كرده وروزبه روز به استحكام بيشتر پايه هاي زندگي دسته جمعي كمك مي كند.اما بايد مراقب بود كه اين فرايند ازحا لت طبيعي خارج نشود زيراهمه ي استعدادهاي فطري اگرازحالت طبيعي خارج شود جنبه ي انحرافي پيدا كرده واثارسويي به بارمي اورد.اما جوانان (دانشجويان) بنا به مقتضيات سني و نيازهاي گوناگوني كه دارند و بسته به محيط هايي كه دران قرارمي گيرند دربرخي قلمروها همچون لباس وارايش بيشتراز ديگران درمعرض جريان مد گرايي قرارمي گيرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگوني است افراد سنين جوانتررا بيشترمي طلبد چون وقت ازادتري دارند و مي توانند پا به پاي مد حركت كنند.درك عمومي ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشيدن محدود مي شود،اما واقعيت اين است كه مد مي تواند شامل موارد گوناگوني اززندگي  روزمره باشد.موضوعاتي از قبيل: نحوه انتخاب موسيقي،ارايش،چيدن دكوراسيون منزل، اتومبيل و حتي حرفه و كار.البته نبايد به مقابله با مد بپردازيم  بلكه بهتراست به پرورش و تقويت وجوه مثبت ان دقت كنيم تا درسايه اين اتفاق جنبه هاي منفي ان كم رنگ ترشود وجاي خود را به جنبه هاي مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه اين تحقيق  تحليل پديده اجتماعي مد است كه سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول كرده است و بيشترسعي كردم به ميزان تا ثيرپذيري ازفرهنگ بيگانه درزمينه ي مد لباس،ارايش وموسيقي دربين دانشجويان بپردازم.
بيان كلي مسئله تحقيق
پديده مد ازموضوعاتي است كه همواره مي تواند اقشارمختلف جامعه را به شكل هاي گوناگون مورد تاثيرخود قرار دهد.درواقع حكومت اسلامي درارائه الگوهاي فرهنگي درسال هاي بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرايش نسل جوان كشور روزبه روزبه مدهاي جديد لباس،مدل ورفتارهاي تقليدي گروه هاي موزيك رپ،تكنو،پاپ،راك و …هنرمندان و ورزشكاران خارجي به خصوص از نوع غربي و امريكايي افزايش بيش از حد يافته است.چنين گرايشاتي در گذشته بيشتر در جوانان مقيم بالاي شهر(ثروتمند به لحاظ مالي)ديده مي شد ولي امروز بين جوانان و نوجوانان بالا و پايين شهر درعرصه يك سري تمايلات وخواست هاي اجتماعي وازادي هاي مدني براي يك زندگي بهتر،راحت تروازاد تر توافقي وجود دارد و ان ها درسال هاي اخير با ارتباط و تبادل امكانات،روابط گسترده با يكديگربرقرار كرده اند.نسل سوم كشورمان با وسايلي چون ماهواره ،اينترنت ،نوارويدئو،نوار كاست ،پوسترها،لباس و شلوارهاي لي با مارك هاي مختلف به شدت تحت تاثير تغيرات وشرايط جهاني شدن قرارگرفته اند و به اشكال گوناگون از خود عكس العمل  نشان ميدهند و چنان كه مي بينيم مد در زندگي انها نقش مهمي بازي ميكند مراجعه به كانال هاي موسيقي چون                       و…از طريق انتن هاي ماهواره اي به شدت در نسل جوان كشور رايج  است.بسيار ديده شده كه يك جوان كارگر با درامد روزانه اي 4-3 هزار توماني ،براي خود پيراهن يا شلواري با مارك خارجي را با قيمت 25 هزار تومان مي خرد تا بلكه بدين طريق خود را با شرايط ديگر جوانان وفق دهد ودرواقع يك هفته حقوقش را بابت ان پيراهن يا شلوار پرداخت كرده است .در اينجا لازم به تذكر است كه هدايت و ارشاد نسل
جوان اين كشوربه برنامه ريزي هاي اصولي علمي و تلاش بي وقفه نياز داشته وهرگونه سهل انگاري در اين زمينه نه تنها گناهي نا بخشودني است بلكه زيانهاي جبران ناپذيري در بر خواهد داشت.امروز كه نسل بيداري مسلمين وارد مرحله اي تازه شده و تلاش هاي كساني چون سيد جمال الدين ،اقبال ،محمدعبده ،سيد قطب ،علامه نائيني،ايت الله طالقاني ومطهري و…بعد عيني به خود گرفته.استفاده از تمامي امكانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگي وواكسينه كردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروري ترين مسئله بوده  و چه زيباست رهنمود استاد شهيدمطهري:”اگر مشكلي در راهنمايي نسل جوان باشد بيشتر در فهميدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراين وقت است كه هر كسي احساس مي كند اين نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر مي رسد لجوج نيست و امادگي زيادي براي دريافت حقايق دارد.”(مرتضي مطهري،مسئله حجاب،مقدمه كتاب)………………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است