دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
فهرست مطالب مقدمه
بخش اول كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6
ج- نقش انسان در قانون گذاري………… 7
1- در قوانين ثابت و پايدار……….. 8
2- در قوانين متغير و دائمي……….. 9
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه   11
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون 21
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون   25
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت………………. 29
2- مقام زن در جهان بيني اسلام……….. 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت…….. 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق…………. 42
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام…….. 43
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1……………………………… 48
بررسي حقوق زن در قانون اساسي……… 50
ماده 2…………………………. 52
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي…… 54
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري……. 55
1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات……. 55
2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات…….. 59
3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم….. 61
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد…. 67
ماده 3…………………………. 70
ماده 4…………………………. 71
– تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني…. 72
ماده 5…………………………. 74
– تعارض با عرف جامعه……………… 75
ماده 6…………………………. 77
– حرمت تبرج از ديدگاه اسلام…………. 80
ماده 7………………………………….. 81
1- امامت و رهبري………………… 83
2- قضاوت………………………. 84
3- مرجعيت……………………… 85
ماده 8…………………………. 87
ماده 9…………………………. 97
1- تابعيت ايراني زنان…………….. 88
2- تابعيت خارجي زنان……………… 89
ماده 10………………………… 91
ماده 11………………………… 94
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي…… 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي…….. 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران……. 98
4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام…….. 104
ماده 12………………………… 112
ماده 15………………………… 113
ماده 16……………………………… 116
1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام…….. 118
2- اهداف تشكيل خانواده……………. 120
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني…….. 123
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه   124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر…… 126
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج. 127
2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج….. 141
بخش سوم- بررسي حق شرط
مقدمه………………………………. 146
فصل اول- تعريف حق شرط……………. 147
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 149
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151
بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه…………………………… 154
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران    155
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران 159
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد……………. 162
1- در بعد جهاني……………….. 162
2- در بعد داخلي……………….. 164
چكيده…………………………..
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
متن انگليسي چكيده پايان نامه
ضمائم
ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر……..

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد