دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه برنامه توسعه ملل متحد و بخش خصوصی زمينه سازی برای مشارکت ها در امر توسعه

برنامه توسعه ملل متحد و بخش خصوصی زمينه سازی برای مشارکت ها در امر توسعه
فهرست مندرجات
معرفی
–       رشد مداوم و بدون وقفه تجاری بخش خصوصی به منظور کاهش میزان فقر
–       برنامه آکادمی شبکه ای
–       حمایت از شرکتهای کوچک در قزاقستان
–       ارزیابی تاثیراجتماعی خط لوله گاز در چین
–       آموزش مربوط به حقوق مالکیت هوشمند در چین
–       آموزش مربوط به حقوق بشر در ونزوئلا
–       Forum(گردهمائی بزرگ ) مشارکت در هند
–       Forum مشارکت ملی در نیجریه
«عقاید و نقطه نظرات ابرازشده در این گزارش الزاما بیانگر سیاستهای UNDP نبوده ونام بردن از شرکتها ویا فعالیت های مربوط به فرآیند کاری و تجاری آنان هم به منزله حمایت ما از آنان محسوب نخواهد شد.»
«UNDP به عنوان شبکه جهانی توسعه و عمران سازمان ملل متحد، خواهان و طرفدار ارتباط هرچه بیشتر کشورها با دانش، تجربه و همه منابع قابل دسترس موجود به منظور کمک به تغییر سطح زندگی مردم و ارتقا آن به سطوح بالاتر و بهتر میباشد. ما در 166 کشور دنیا حضورفعال و موثر داشته و با مردم کشورهای گوناگون ، چه در سطح برطرف کردن مشکلات داخلی آنها وچه در سطح رفع چالش های بین المللی و ملی در امر توسعه، با آنان همکاری میکنیم. به همین جهت و به موازات افزایش ظرفیت های توسعه محلی، طببیعتاً همکاری و مساعدت اعضای بیشتری از کارکنان UNDP ، همراه با شرکای کاری آن در سطوح مختلف در جهان، جلب این اقدامات خواهند شد.»
پیش گفتار
به موازات تثبيت روز افزون موضوع مسئولیت اجتماعی در حوزة تجارت، تاکید بر تغییر به سوي انجام اقدامات عملی قاطعانه تر در این زمینه بیشتر مي شود. در عین حال همراه با این دگرگونی، شناخت روزافزون بدست آمده گواه آن است که كشورهاي در حال توسعه براي موفقیت تجاری آتي نقش حياتي ايفا مي كنند. زیرا درحال حاضر از هر پنج مصرف کننده در دنیا، چهارنفر در کشورهای درحال توسعه زندگی کرده و از کل 83 میلیون نفری که در هر سال به جمعیت دنیا اضافه می شوند، 82 میلیون نفر آن در این کشورها زندگی می کنند. این درحالی است که بازارهای کشورهای درحال توسعه بخودی خود هم استعداد بروز رشد را نداشته و ضرورت امر ایجاب می کند تا برای تغییر به سوي مشاركت در منافع فعالیت های پايداري در آنجا صورت پذیرد.
هم سازمان ملل متحد و هم سازمان مربوطه من یعني برنامه توسعه ملل متحد، با شناخت و احاطه کامل بر این امر، طی چند سال گذشته سعی نموده ایم تا اهتمام خود را صرف مطالعه و بررسی گسترده و فراگیر نسبت به برآورده کردن تقاضاهای جهانی در این زمینه نمائیم. هرچند با وجودی که دهها سال تجربه کاری نزدیک با دولت های گوناگون در کشورهای درحال توسعه داشته ایم، ولی اکنون اهمیت کار با سایر فعالان و دست اندرکاران توسعه را، از سازمان های مردمي جوامع مدنی گرفته تا شرکت های بزرگ چند ملیتی، به منظور حصول اطمینان بیشتر از نادیده نگرفتن و به فراموشی نسپردن فقرا در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش کاملا” درک می کنیم.
به عبارت دیگر مفهوم این معنی در برگیرنده تغییر نوع نگرش، به سوي تلاش نظام مند در جهت مشارکت های بين بخشي گسترده در سطح جهانی بوده که به منظور شناخت و معرفی راه های ابتکاری چگونگی هدايت منابع انسانی و مالی و سوق دادن آن به سوی راهکارهای پايدار، به منظور کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد می باشد.
به عنوان یک سازمان، این امر موجب شد تا ما نسبت به کشف و بازیابی فرصت های گوناگون برای فراهم سازی زمینه جهت مشارکت بخش خصوصی و جستجوی راه های ابتکاری برای ترجمان یک تجربه پنجاه ساله فعاليت هاي توسعه اي خود و تبدیل آن به یک ترکیب مشارکت فعال عمومي– خصوصی، بیش از پیش پاسخگو باشیم. زیرا این امر موجب تقویت دولت ها و
سازمان های محلی گردیده و به نوبه خود نتایج بسیار مفید و ملموسي برای همه طرف های مربوطه خواهد داشت………

دانلود پروژه برنامه توسعه ملل متحد و بخش خصوصی زمينه سازی برای مشارکت ها در امر توسعه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد