امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی
دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی

دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی

بسته بندی موادغذایی
فهرست
مطالب چکیده
مقدمه
جدول ۱-۱: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۹۱
بسته بندی
۱-۱٫ کارکردهای بسته بندی
۱-۱-۱٫ عامل محافظت کنندگی
۱-۱-۲٫ بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی
۱-۱-۲-۲٫ نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی
۱-۱-۲-۲-۱٫ محافظت مکانیکی
۱-۱-۲-۲-۲٫ محافظت در برابر انتقال مواد
۱-۱-۲-۳٫ محافظت در برابر انتقال انرژی
۱-۱-۲-۲-۴٫ محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط
۱-۱-۲-۳٫ نقش محافظتی فعال بسته بندی
۱-۱-۲-۳-۱٫ استریلیزاسیون بعد از بسته بندی
۱-۱-۲-۳-۲٫ بسته بندی های استریل (آسپتیک )
۱-۱-۲-۳-۳٫ بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداری در دمای پائین در مورد محصولات تازه
۱-۱-۲-۳-۴٫ بسته بندیهای خاص
.۳-۱-۱عامل اطلاع رسانی بسته بندی
۱-۱-۳-۱٫ درج اطلاعات بر روی بسته بندیهای مواد غذائی
۱-۱-۳-۱-۱٫ اطلاعاتی که باید بر روی بسته ها درج شوند
۱-۱-۳-۱-۲٫ استثنائاتی که در مورد درج اطلاعات و برچسب زنی محصولات غذائی وجود دارند
.۴-۱-۱خصوصیات مواد اولیه بسته بندی
۱-۲٫ کاربرد پلاستیک در بسته بندی مواد غذائی
۱-۲-۱٫ کلیات
۱-۲-۲٫ انواع پلاستیک ها
۱-۲-۲-۱٫ معرفی برخی ترموپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی
۱-۲-۲-۱-۱٫ ترموپلاستیک های ساده
۱-۲-۲-۱–۱۱٫ سلوفان
۱-۲-۲-۱-۱-۲٫ پلی اولفین ها
پلی اتیلن با دانسیته پائین (LDPE)
پلی اتیلن خطی با دانسیته پائین (LLDPE)
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)
پلی پروپیلن (PP)
کوپلیمر اتیلن –وینیل استات (EVA)
۱-۲-۲-۱-۱-۳٫ وینیل پلاستیک ها
پلی وینیل کلراید (PVC)
کوپلیمرهای وینیل کلراید
پلی وینیلیدین کلراید (PVDC)
۱-۲-۲-۱-۴٫ پلی استرها (PE)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
۱-۲-۲-۱-۱-۵٫ پلی آمید یا نایلون (PA )
۱-۲-۲-۱-۱-۶٫پلی استایرن (PS)
کوپلیمرهای استایرن
الف – استایرن آکریلونتیریل  (SAN)
ب – اکریلونیتریل بوتادین استایرن  (ABS)
۱-۲-۲-۱-۱-۷٫ اتیلن و ینیل الکل (EVOH)
۱-۲-۲-۱-۲٫ ترموپلاستیک های مرکب
۱-۲-۲-۱-۲-۱٫ نمونه هائی از فیلم های مرکب
۱-۲-۲-۱-۲-۲٫ خصوصیات فیلم های مرکب
۱-۳٫ وضعیت تولید مواد اولیه پلاستیکها در ایران
حفظ بسته بندی در ارتباط با پدیده مهاجرت
الف- تعاریف
ب- تقسیمات بسته بندی
دسته اول
جدول (۱) مسمومیت برخی عناصر در حالتی که به شکل یون در آب حضور دارند
دسته دوم
جدول (۲) ماکزیمم مهاجرت برخی مونومومرها  به داخل مواد غذایی
دسته سوم
جدول (۳) مقایسه خطرات منجر به مرگ
جدول (۴) الزامات مربوط به پاکیزگی صفحات قلع مورد استفاده در تولید قوطی های کنسرو و ماکزیمم مجاز برای مهاجرت یونهای فلزی به داخل مواد غذایی
ج- افزودنیهای  برای رزینهای پلاستیکی
آثار واسطه واکنش دهنده
افزودنیهایی که برای منظورهای خاصی اضافه می‌شوند یا افزودنیهای تعمدی (Intentional Additives)
۱-مواد بهبود دهنده خواص
۲-تثبیت کننده ها
۳-کمکهای تکنیکی
عوامل ضد مه (Antifog Agents)
عوامل جفت کننده (Anchoring Agents)
۱-عوامل فوم کننده
۲-کند کننده های اشتعال
۳-عواملی که شفافیت رزینهای پلاستیک را تغییر می‌دهند.
جدول (۶) کمکهای تولید پلاستیکها در مقابل مواد شیمیایی مربوطه
«آلودگی  در مواد غذایی از مواد بسته بندی»
«چکیده»
۱٫ مقدمه
۲٫ کنترل منظم
۳٫روش های تحلیلی
۳- ۱٫ مواد افزودنی در بسته بندی پلیمری
۳-۱-۱- پلاستیک ها
۳-۱-۲- استابیلایزرهای حرارتی
۳-۱-۳- مرحله افزودن مواد
۳-۱-۴- استابیلایزرهای سبک
۳-۱-۵- آنتی اکسیدان ها
۳-۲- مونومرها و الیگومرها
۳-۲-۱- استیرن ها
۳-۲-۲- ونییل کلراید
۳-۲-۳- بیس فنول دیگلی سایدیل اتر (BADGE)
۳-۲-۴- ایزوسیانات
۳-۲-۵- کاپرولاکتام
۳-۲-۶- الیگومرترفتالیت پلی اتیلن
۳-۳- مواد آلوده کننده
۳-۳-۱- فرآورده های آلوده کننده
۳-۳-۲- بنزن و مایعات فرار دیگر
۳-۳-۳- آلوده کننده‌های محیطی
۳-۳-۴- عوامل فرآیندی
۳-۳-۵- آلوده کننده های دیگر
۴-۱- عوامل تاثیر گذار بر انتقال
۴-۲ -راه ارتباطی بین غذا و پلی مر
۴-۳- انتشار به مواد غذایی با حجم زیاد
۵-نمونه هایی از مدل سازی انتقال پیش بینانه
تحقیق FTLR مهاجرت ویژه مواد افزودنی از پلی و نییل کلراید جامد
مهاجرت و ارزیابی حساسیت پلی مرهای تشعشعی
«فعل و انفعالات میان پلی ونیل کلراید با روغن افتابگردان اپوکسی شده و غذاهای سیمیولانت شده »…………..

چکیده

با توجه به اهمیت بسته بندی در کاهش فساد مواد غذائی و تاثیر آن بر روی فروش محصول ، توجه به جنبه های مختلف آن بسیار ضروری است پلاستیکها طیف گسترده ای از موادی هستند که در سالهای اخیر استفاده روز افزونی از آنها جهت بسته بندی مواد غذائی صورت می گیرد .
یکی از مسائلی که در استفاده از مواد بسته بندی باید مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بین ماده بسته بندی و ماده محتوی آن و انتقال مواد میان آنها میباشد .
مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندی به ماده درون آن تعریف میشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلی و مهاجرت ویژه بررسی میشود تحقیق حاضر تلاشی است برای بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها .
برنامه ریزی تحقیق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلی و ویژه میباشد .
در بخش مهاجرت کلی ، تعدادی از پلاستیک های تک لایه رایج در بسته بندی مواد غذائی از جمله فیلم های که در شرکت های مختلفی تولید شده بودند ، به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب و با استفاده از روشهای استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلی قرار گرفتند نتایج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلی پائین تری از حد مجاز استاندارد برای این پلاستیکها میباشد .

مقدمه

با توجه به اهمیت و گستردگی تولید مواد غذائی در جهان و اهمیت آن در زندگی روزمره جوامع بشری ، بررسی جنبه های مختلف مرتبط با آن حائز اهمیت بسیاری است در وضعیف کنونی روابط بین المللی ، غذا به عنوان محصولی استراتژیک در تعیین بسیاری از معیارهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و سنتی نقش مهمی ایفاء می کند بنابراین مسئله حفظ نگهداری و توزیع مواد غذائی نیز اهمیت شایانی می یابد چرا که بدون اهمیت دادن به نگهداری مواد غذائی بدلیل آمادگی ماهیتی آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبیل میکروار گانیسم ها ، تغییرات شیمیائی و فیزیکی ، آنزیمها و غیره قسمت عمده ای از این مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اینجاست که صنعت بسته بندی میتواند به عنوان مهمترین عامل در جلوگیری از ضایع شدن مواد غذائی عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسیاری از کشورها بسته بندی به عنوان جز غیر قابل تفکیکی از فرایند تولید مواد غذائی محسوب می شود به طوری که ، در کشور آمریکا سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار صرف صنایع بسته بندی می شود .
آمار منتشره نشان میدهد که تقریباً هر ساله ۲۰ درصد غذائی جهان به دلیل شرایط نا مناسب نگهداری و بسته بندی از بین رفته و این رقم در پاره ای از کشورهای جهان سوم به ۵۰ در صد نیز میرسد  در حالیکه در صورت بسته بندی مناسب و خوب میتوان این ضایعات را به حداقل میزان یعنی حدود ۵-۲ درصد کاهش داد . بحث ضایعات و جلوگیری از آن یکی از معضلات اصلی کشور ما نیز می باشد بطوریکه حدود ۳۵-۳۰ درصد محصولات کشاورزی هر سال ضایع میگردد . این در حالیست که با توجه به جمعیت بالا و سطح پائین تولید داخلی هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهی مواد غذائی میباشیم ……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است