شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیتهای تولید پراکنده یا DG
دانلود پروژه بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیتهای تولید پراکنده یا DG

دانلود پروژه بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیتهای تولید پراکنده یا DG

بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیتهای تولید پراکنده یا DG
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن
۱- ۱مقدمه
۱- ۲- تولید پراکنده (DG)
۱- ۲-۱- تولید
۱- ۲-۲- مسائل نظارتی و تکنولوژی
۱- ۳- مزایای استفاده از تولید پراکنده
۱- ۳-۱- تولید برق اضطراری
۱- ۳-۲- کیفیت توان و قابلیت اطمینان
۱- ۳-۳- تولید برق و گرما به صورت همزمان
۱-۳-۴- پیک سائی
۱- ۵- فن‌آوری‌های تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر
۱- ۵-۱- توربین‌های بادی
۱- ۵-۲- فتوولتائیک (PV)
۱- ۵-۳- پیل سوختی (Fuel Cell)
۱- ۶- ارزیابی اقتصادی فن‌آوری‌های تولید پراکنده
۱- ۷- ضرورت‌های رویکرد ایران
۱- ۸- نتیجه‌گیری
فصل دوم
بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیت‌های تولید پراکنده و امکان‌سنجی نصب این منابع در ایران
۲- ۱- مقدمه
۲- ۲- تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان
۲- ۳- موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا
۲- ۳-۱- راهکارهایی جهت کاهش موانع
۲- ۴- منابع تولید پراکنده در ایران
۲- ۴-۱- دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران
۲- ۴-۲- پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
۲- ۵- نتیجه‌گیری
فصل سوم
انتخاب بهینه نیروگاه‌های تولید پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی ایران
۳- ۱- مقدمه
۳- ۲- تقسیم‌بندی اقلیمی ایران و انتخاب ده شهر نمونه
۳- ۳- هزینه (در بخش توزیع)
۳- ۴- دسترسی تجاری
۳-۴-۱- هزینه اولیه و نصب (C&I)
۳- ۵- ضریب کارکرد
۳- ۵-۱- محاسبه مقدار قدرت الکتریکی تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی و ضریب کارکرد
۳- ۵-۲- محاسبه ضریب کارکرد در توربین بادی
۳- ۳-۲- هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری (O&M)
۳- ۳-۳- هزینه سوخت (F)
۳- ۳-۴- هزینه برق و بیان تابع هدف
۳- ۶- نتایج حاصل از نرم‌افزار پروژه
۳- ۷- مدلسازی سیستم‌های تولید پراکنده با استفاده از نرم‌افزار HOMER برای شهر تهران
۳- ۸- نتیجه‌گیری
فصل چهارم
امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده در پست فوق توزیع
۴-۱- مقدمه
۴- ۲- مدل بار پست فوق توزیع
۴- ۳- مدل‌سازی ریاضی سود و هزینه
۴- ۳-۱- فرایند اقتصادی
۴- ۳-۱- تعریق در توسعه ظرفیت تولید
۴- ۳-۱-۲- کاهش هزینه تأمین توان اکتیو
۴-۳-۱-۳- کاهش هزینه تأمین توان راکتیو
۴- ۳- ۱-۴- بهبود قابلیت اطمینان سیستم
۴- ۳-۲- هزینه‌ها
۴- ۳-۲-۱- هزینه احداث واحد تولیدی
۴- ۳-۲-۲- هزینه تولید توان
۴- ۳-۲-۳- هزینه تعمیرات و نگهداری
۴- ۴- تابع هدف و محدودیت‌ها
۴- ۴-۱- محدودیت بهره‌برداری از ژنراتور سنکرون
۴- ۴-۲- محدودیت حداکثر تولید توان اکتیو و راکتیو DG
۴- ۴-۳- محدودیت حداکثر ظرفیت DG
۴- ۵- مطالعات عددی
۴- ۶- آزمایش ۱- حالت پایه‌ای سیستم
۴- ۷- آزمایش ۲- بررسی تأثیر تغییر در قسمت خرید برق از سیستم انتقال
۴- ۸- آزمایش ۳- بررسی تأثیر محدودیت حداکثر ظرفیت DG
۴- ۹- نتیجه‌گیری
فصل پنجم
تعیین حداکثر ظرفیت منابع تولید پراکنده برای حفظ هماهنگی فیوز- بازبست در شبکه‌های توزیع
۵- ۱- مقدمه
۵- ۲- مبانی حفاظت شبکه‌های توزیع
۵- ۳- فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکه‌های توزیع سنتی
۵- ۳-۱- هماهنگی فیوز-فیوز
۵- ۳-۲- هماهنگی بازبست- فیوز
۵- ۳-۳- هماهنگی رله-رله
۵- ۴- تأثیر حضور DG بر هماهنگی فیوز- بازبست:
۵- ۵- تعیین حداکثر سایز DG جهت حفظ هماهنگی فیوز-بازبست
۵- ۶- شبیه‌سازی شبکه توزیع نمونه
۵- ۷- نتیجه‌‌گیری
فهرست علائم
منابع و مأخذ
مقدمه
پیشرفت صنعتی و در نتیجه بالا رفتن استاندارد زندگی بشر با توسعه منابع انرژی و استفاده از آنها امکان‌پذیر می‌گردد. با افزایش مصرف انرژی، منابع انرژی نیز از لحاظ تنوع و میزان تولید افزایش یافته است. از میان انواع انرژی‌های مورد استفاده، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی‌شود، در زمان نیاز قابل تولید است، به آسانی به صورت‌های دیگر انرژی قابل تبدیل بوده و همچنین قابل انتقال و کنترل می‌باشد بیش از انواع دیگر انرژی‌ها مورد توجه بشر قرار گرفته است. امروزه سیستم‌های انرژی الکتریکی نقش اساسی را در تبدیل و انتقال انرژی در زندگی انسان بازی می‌کنند.
در دید کلی یک سیستم قدرت الکتریکی شامل سه قسمت اصلی است: نیروگاه‌های تولید قدرت، خطوط انتقال و سیستم‌های توزیع انرژی. به این ترتیب قدرت‌های تولید شده در نیروگاه‌ها از طریق خطوط انتقال به محل‌های مصرف می‌رسند.
۱-۱ رشد سیستم‌های قدرت الکتریکی
قبل از قرن نوزدهم میلادی، وسائلی مانند شمع و بعضی از انواع چربی‌ها تنها منابع تأمین روشنائی و در اواسط قرن نوزدهم چراغ‌های گازی عموماً عملی‌ترین و سالم‌ترین وسائل روشنائی بشمار می‌رفتند. گرچه تا آن زمان تحقیقات ارزنده‌ای توسط بعضی از دانشمندان درباره الکتریسیته و اصول آن انجام شده بود، اما تحولات اساسی از یک طرف توسط فاراده و هانری در زمینه تولید الکتریسیته و از طرف دیگر توسط بعضی دانشمندان و بخصوص ادیسون در زمینه استفاده از الکتریسیته در ملتهب نمودن بعضی مواد و بالأخره تکامل لامپ‌های ملتهب و ساخت آنها بوجود آمد.
اولین سیستم‌های قدرت تحت عنوان «شرکت‌های روشنائی» در حدود سال ۱۸۸۰ میلادی بوجود آمدن و معروف‌ترین آنها شرکت روشنائی پرل استریت در نیویورک بود که توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الکتریکی این سیستم توسط ژنراتور DC تأمین می‌شد و توسط کابل‌های زیرزمینی توزیع می‌گردید. بارهای این سیستم نیز فقط لامپ‌های ملتهب بودند. بعد از آن شرکت‌های روشنائی محلی به سرعت در اروپا و آمریکا رشد کردند. در اواخر قرن نوزدهم موتور القائی جریان متناوب AC اختراع شد و مصرف انرژی الکتریکی تنوع بیشتری یافت.
در سال ۱۸۸۵ جرج وستینگهاوس اولین سیستم توزیع جریان متناوب را که ۱۵۰ لامپ را تأمین می‌کرد، نصب کرد و در سال ۱۸۹۰ اولین خط انتقال AC بطول ۲۱ کیلومتر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اولین خطوط انتقال تک‌فاز بودند و انرژی الکتریکی فقط توسط لامپ‌های روشنائی مصرف می‌شد. موتورهای اولیه نیز تک‌فاز بودند. انتقال قدرت توسط جریان متناوب،‌ بخصوص جریان متناوب سه فاز، بتدریج جایگزین سیستم‌های DC شد. دلیل عمده جایگزینی سیستم‌های AC ترانسفورماتورها بودند که انتقال انرژی الکتریکی در ولتاژی بالاتر از ولتاژ ژنراتور یا بار را امکان‌پذیر می‌کردند، ضمن اینکه قابلیت انتقال قدرت بیشتری را نیز داشتند.
در سیستم‌های انتقال DC قدرت تولید شده توسط ژنراتورهای AC از طریق ترانسفورماتور و یکسوکننده الکترونیکی به خط انتقال DC داده می‌شود. یک اینورتر الکترونیکی، جریان مستقیم را در انتهای خط به جریان متناوب تبدیل می‌کند تا بتوان ولتاژ آن را با یک ترانسفورماتور جهت مصرف کننده‌ها کاهش داد. مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است که برای خطوط کوتاه‌تر از حدود ۵۶۰ کیلومتر استفاده از خطوط انتقال هوائی DC مقرون بصرفه نیست………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است