در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه تأثیرمحیط بررفتار مشتری
دانلود پروژه تأثیرمحیط بررفتار مشتری

دانلود پروژه تأثیرمحیط بررفتار مشتری

تأثیرمحیط بررفتار مشتری

فهرست مطالب
تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری    ۱
تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری    ۴
اهداف یادگیری    ۴
تعریف فرهنگ    ۶
ارتباط فرهنگ با تصمیمات بازار یابی    ۷
ویژگی های فرهنگ    ۱۰
فرهنگ ابداع شده است    ۱۱
فرهنگ رشدمی کندوادامه می یابد    ۱۲
ارزش های فرهنگی    ۱۴
ارزش های فرهنگی آمریکا    ۱۶
فردگرایی    ۱۶
تساوی    ۱۷
فعالیت    ۱۸
پیشرفت ودستیابی    ۱۹
کفایت وکیفیت    ۲۰
تسلط بر محیط    ۲۱
موقعیت مذهبی و اخلاقی    ۲۳
مفید بودن    ۲۴
مادی گرایی    ۲۵
تقابل اجتماعی وهماهنگی    ۲۶
آیا ارزش ها بررفتار مشتری تأثیرمی گذارد؟    ۲۶
جدول (۱-۳) ، ارزشهای فرهنگی    ۲۷
ارزش های مفید (آلتی) حالات راهنمایی:    ۲۸
جدول (۲-۳) بخش های Lov    ۲۸
احترام شخصی:    ۲۸
جدول (۳-۳) بخش های VALS 2    ۳۵
واقع گرایان:    ۳۵
رسیدن به کمال ومعتقدی :    ۳۶
افراد موفق وتقلا کنندگان    ۳۷
تجربه کنندگان (افراد با تجربه) و سازندگان    ۳۷
مبارزه کنندگان    ۳۸
تغییر فرهنگی و فرهنگ متقابل    ۴۰
معنی تغییر فرهنگی برای بازاریاب    ۴۲
طراحی محصول    ۴۴
کانال های توزیع    ۴۵
ترویج و توسعه    ۴۶
تقسیم بازار    ۴۶
دنبال کردن تغییر فرهنگی    ۴۸
فهم فرهنگ متقابل رفتار مشتری    ۵۰
نیازبه شناخت فرهنگ متقابل    ۵۱
نمونه های فکری و ارتباطی    ۵۳
ماتریالیسم و یافته ها    ۵۴
رقابت و فرد گرایی    ۵۵
رفتار اجتماعی    ۵۵
نواحی مشخص شده برای فروشندگان بین المللی    ۵۷
نکات مورد توجه در محصولات    ۶۰
نکات مربوط به توسعه کالا    ۶۲
نکات مر بوط به کانال توزیع کالا    ۶۴
نکات منعکس کننده مدیریت برای موقعیت مهول یا سرویس ها    ۶۶
موضوعات مورد بحث    ۶۶
زیر مجموعه های فرهنگی    ۶۷
زیر مجموعه های فرهنگی سیاه پوستان    ۷۱
ویژگی های جمعیت شناختی    ۷۲
ویژگی های روان شناختی    ۷۳
رفتار مشتری واستنباط بازار    ۷۴
نمونه های خرید محصولات    ۷۴
عملکرد خرید    ۷۶
تبلیغات برای سیاهان    ۷۷
الگوی رسانه ها    ۷۸
پیغام های مفید    ۷۹
ویژگی های روانشناختی    ۸۱
رفتار مشتری و استنتاج های بازاریابی    ۸۳
رفتار خرید    ۸۴
رفتار مشتری وشناخت بازار    ۸۷
الگوهای خرید محصولات    ۸۸
رفتار وعملکرد خرید    ۹۰
گسترش و توسعه برای اسپانیایی ها    ۹۱
الگوهای رسانه ای    ۹۲
زیر مجموعه های فرهنگی جوانان    ۹۴
ویژگی های جمعیت شناختی    ۹۴
درآمد و هزینه ها    ۹۴
ویژگی های روانشناختی    ۹۵
رفتار مشتری واستنباط ها ونکات مهم مربوط به بازاریابی    ۹۷
رفتار خرید    ۹۹
پیغام های مؤثر    ۱۰۱
اندازه و تعداد    ۱۰۵
وضعیت مالی خانواده گی    ۱۰۶
ویژگی های روانشناختی    ۱۰۷
رفتار مشتری وشرایط اوضاع بازار    ۱۰۸
رفتار خرید    ۱۱۰
خلاصه مطلب    ۱۱۶
موضوعات مورد بحث    ۱۱۸
اهداف یادگیری
بعد از مطالعه این فصل شما باید به مطالب زیر پی ببرید:
۱-  معنی فرهنگ و ویژگی مهم آن.
۲-  ماهیت ارزش های فرهنگی به طور کلی مانند ارزش های اصلی، که توسط مشتریان آمریکایی حفظ می شوند.
۳- تأثیری که آن ارزش های فرهنگی بر رفتار مشتری می گذارد.
۴- وبعلت تغییرات فرهنگی، بازاریابان باید این تغییرات را کنترل کنند و از این تغییرات سود ببرند.
۵-  اهمیت دانش فرهنگی بر رفتار مشتری در توسعه برنامه های بازاریابی مؤثر بین المللی.
برای توسعه یک رقابت تبلیغانی برای قهرمان آمریکایی، خط تولید جین های  سنگ شورwrangler ، انجمن او تحقیقات روانشناسی را برای فهم ارتباط مشتریان با لباس های جین شروع کرد واینکه چگونه wrangler این ارتباط را بوجود می آورد . بعد ازانجام چندین مصاحبه ۴۵ دقیقه تا یک ساعتی آنها فهمیدند که چیزی را ازدست داده اند. آنها فهمیدند که مردم درمحیط فرهنگی مان چیزی را استفاده می کنند. ارزش های فرهنگی با نیازهای احساسی ما در تقابل می باشندتا بر رفتارما تأثیر بگذارند و ما را مجبور به انتخاب محصولات نمایند که خودمان انتخاب کرده ایم. بنابراین انجمن چندین مردم شناس فرهنگی را به کار گرفت تا تحقیقات عینی را در خانه ها، مغازه ها، خیابانها و مکان های فروش مانند بنگاه ماشین انجام دهند. Wrangler تولید کننده جین هایی بود که گاوچرانان آنها را می پوشیدند. انتروپولوژیست ها (مردم شناسان) به نمایشات گاوبازی، بارهای غربی، پیک نیک ها و سایر مکانهایی رفتند که در آن افراد از    لباس های جین استفاده می کردند. ارزش پوشنده تولیدات Wrangler مانند مردم شهری از طبقه کاگر بود. چه شهری و چه روستایی آمریکایی های قشر کارگر به موارد زیر اهمیت می دهند.
۱)   اجتماع، وفاداری گروهی، دوستان، خانواده و ارزش افراد در جامعه.
۲)   سنت درارتباط مداوم با گذشته،ورزشها،ذات وماهیت کارها،فعالیت های بیرونی و سنتی مردان
۳)   مسئولیت، اعتماد به نفس و صادق بودن در کار.
در اواخرسال ۱۹۷۰ و اوایل سال۱۹۸۰ این گروه ها با مشکلات زیادی رو برو بودند اما    رئیس جمهور شدن ریگان و بازرگشت آنها به ارزش های قدیمی بر آنها احساس ارزشمند بودن می داد. لوی صاحب فروشگاه جین مردانه بود ولی با خریداران زن سرو کار داشت اما شرکت  بین المللی Wrangler سابقه خوبی در غرب داردکه شامل شیکاگو، داکوتاو American Hero نمود. تبلیغات به کارگران کمک کرد و کارگران واقعی کارخانجات فولاد، آتش نشانان و تعمیرکاران کشتی را نشان داد.با توجه به وجود موسیقی ترکیبی سادگی تبلیغات مورد توجه آمریکایی ها قرار گرفت که هرگز به Wrangler فکر نکرده بودند. نقش Wrangler در میان  خرده فروشان و مشتریان باعث افزایش فروش شده بود. ما تحقیق خود را در مورد عوامل محیطی مرتبط با مصرف کنندگان با اولین دید با عوامل محیطی توانست به بازاری برای فروش جین هایش دست یابد. در این فصل ما نقش و تأثیر فرهنگی را در رشدا ستراتژی های بازاریابی بررسی             می کنیم. بعد از تعریف و تعیین فرهنگ، ارزشهای اساسی فرهنگی مصرف کننگان آمریکایی باید مشخص شود. همچنین در این فصل و فصل بعد می بینیم که تغییرات فرهنگی وجود دارند و این مسأله منجر به بررسی تغییر فرهنگی و تأثیر آن بررفتار مشتری می گردد. در نهایت رفتار مشتریان دارای دو فرهنگ در برابر بازاریابی بین المللی بحث می شود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است