دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثيرمحيط بررفتار مشتري

تأثيرمحيط بررفتار مشتري

فهرست مطالب
تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري    1
تأثيرات محيطي بر رفتار مشتري    4
اهداف يادگيري    4
تعريف فرهنگ    6
ارتباط فرهنگ با تصميمات بازار يابي    7
ويژگي هاي فرهنگ    10
فرهنگ ابداع شده است    11
فرهنگ رشدمي كندوادامه مي يابد    12
ارزش هاي فرهنگي    14
ارزش هاي فرهنگي آمريكا    16
فردگرایی    16
تساوي    17
فعاليت    18
پيشرفت ودستيابي    19
كفايت وكيفيت    20
تسلط بر محيط    21
موقعيت مذهبي و اخلاقي    23
مفيد بودن    24
مادي گرايي    25
تقابل اجتماعي وهماهنگي    26
آيا ارزش ها بررفتار مشتري تأثيرمي گذارد؟    26
جدول (1-3) ، ارزشهاي فرهنگي    27
ارزش هاي مفيد (آلتي) حالات راهنمايي:    28
جدول (2-3) بخش هاي Lov    28
احترام شخصي:    28
جدول (3-3) بخش هاي VALS 2    35
واقع گرايان:    35
رسيدن به كمال ومعتقدي :    36
افراد موفق وتقلا كنندگان    37
تجربه كنندگان (افراد با تجربه) و سازندگان    37
مبارزه كنندگان    38
تغيير فرهنگي و فرهنگ متقابل    40
معني تغيير فرهنگي براي بازارياب    42
طراحي محصول    44
كانال هاي توزيع    45
ترويج و توسعه    46
تقسيم بازار    46
دنبال كردن تغيير فرهنگي    48
فهم فرهنگ متقابل رفتار مشتري    50
نيازبه شناخت فرهنگ متقابل    51
نمونه هاي فكري و ارتباطي    53
ماترياليسم و يافته ها    54
رقابت و فرد گرايي    55
رفتار اجتماعي    55
نواحي مشخص شده براي فروشندگان بين المللي    57
نكات مورد توجه در محصولات    60
نكات مربوط به توسعه كالا    62
نكات مر بوط به كانال توزيع كالا    64
نكات منعكس كننده مديريت براي موقعيت مهول يا سرويس ها    66
موضوعات مورد بحث    66
زير مجموعه هاي فرهنگي    67
زير مجموعه هاي فرهنگي سياه پوستان    71
ويژگي هاي جمعيت شناختي    72
ويژگي هاي روان شناختي    73
رفتار مشتري واستنباط بازار    74
نمونه هاي خريد محصولات    74
عملكرد خريد    76
تبليغات براي سياهان    77
الگوي رسانه ها    78
پيغام هاي مفيد    79
ويژگي هاي روانشناختي    81
رفتار مشتري و استنتاج هاي بازاريابي    83
رفتار خريد    84
رفتار مشتري وشناخت بازار    87
الگوهاي خريد محصولات    88
رفتار وعملكرد خريد    90
گسترش و توسعه براي اسپانيايي ها    91
الگوهاي رسانه اي    92
زير مجموعه هاي فرهنگي جوانان    94
ويژگي هاي جمعيت شناختي    94
درآمد و هزينه ها    94
ويژگي هاي روانشناختي    95
رفتار مشتري واستنباط ها ونكات مهم مربوط به بازاريابي    97
رفتار خريد    99
پيغام هاي مؤثر    101
اندازه و تعداد    105
وضعيت مالي خانواده گي    106
ويژگي هاي روانشناختي    107
رفتار مشتري وشرايط اوضاع بازار    108
رفتار خريد    110
خلاصه مطلب    116
موضوعات مورد بحث    118
اهداف يادگيري
بعد از مطالعه اين فصل شما بايد به مطالب زير پي ببريد:
1-  معني فرهنگ و ويژگي مهم آن.
2-  ماهيت ارزش هاي فرهنگي به طور كلي مانند ارزش هاي اصلي، كه توسط مشتريان آمريكايي حفظ مي شوند.
3- تأثيري كه آن ارزش هاي فرهنگي بر رفتار مشتري مي گذارد.
4- وبعلت تغييرات فرهنگي، بازاريابان بايد اين تغييرات را كنترل كنند و از اين تغييرات سود ببرند.
5-  اهميت دانش فرهنگي بر رفتار مشتري در توسعه برنامه هاي بازاريابي مؤثر بين المللي.
براي توسعه يك رقابت تبليغاني براي قهرمان آمريكايي، خط توليد جين هاي  سنگ شورwrangler ، انجمن او تحقيقات روانشناسي را براي فهم ارتباط مشتريان با لباس هاي جين شروع كرد واينكه چگونه wrangler اين ارتباط را بوجود مي آورد . بعد ازانجام چندين مصاحبه 45 دقيقه تا يك ساعتي آنها فهميدند كه چيزي را ازدست داده اند. آنها فهميدند كه مردم درمحيط فرهنگي مان چيزي را استفاده مي كنند. ارزش هاي فرهنگي با نيازهاي احساسي ما در تقابل مي باشندتا بر رفتارما تأثير بگذارند و ما را مجبور به انتخاب محصولات نمايند كه خودمان انتخاب كرده ايم. بنابراين انجمن چندين مردم شناس فرهنگي را به كار گرفت تا تحقيقات عيني را در خانه ها، مغازه ها، خيابانها و مكان هاي فروش مانند بنگاه ماشين انجام دهند. Wrangler توليد كننده جين هايي بود كه گاوچرانان آنها را مي پوشيدند. انتروپولوژيست ها (مردم شناسان) به نمايشات گاوبازي، بارهاي غربي، پيك نيك ها و ساير مكانهايي رفتند كه در آن افراد از    لباس هاي جين استفاده مي كردند. ارزش پوشنده توليدات Wrangler مانند مردم شهري از طبقه كاگر بود. چه شهري و چه روستايي آمريكايي هاي قشر كارگر به موارد زير اهميت مي دهند.
1)   اجتماع، وفاداري گروهي، دوستان، خانواده و ارزش افراد در جامعه.
2)   سنت درارتباط مداوم با گذشته،ورزشها،ذات وماهيت كارها،فعاليت هاي بيروني و سنتي مردان
3)   مسئوليت، اعتماد به نفس و صادق بودن در كار.
در اواخرسال 1970 و اوايل سال1980 اين گروه ها با مشكلات زيادي رو برو بودند اما    رئيس جمهور شدن ريگان و بازرگشت آنها به ارزش هاي قديمي بر آنها احساس ارزشمند بودن مي داد. لوي صاحب فروشگاه جين مردانه بود ولي با خريداران زن سرو كار داشت اما شركت  بين المللي Wrangler سابقه خوبي در غرب داردكه شامل شيكاگو، داكوتاو American Hero نمود. تبليغات به كارگران كمك كرد و كارگران واقعي كارخانجات فولاد، آتش نشانان و تعميركاران كشتي را نشان داد.با توجه به وجود موسيقي تركيبي سادگي تبليغات مورد توجه آمريكايي ها قرار گرفت كه هرگز به Wrangler فكر نكرده بودند. نقش Wrangler در ميان  خرده فروشان و مشتريان باعث افزايش فروش شده بود. ما تحقيق خود را در مورد عوامل محيطي مرتبط با مصرف كنندگان با اولين ديد با عوامل محيطي توانست به بازاري براي فروش جين هايش دست يابد. در اين فصل ما نقش و تأثير فرهنگي را در رشدا ستراتژي هاي بازاريابي بررسي             مي كنيم. بعد از تعريف و تعيين فرهنگ، ارزشهاي اساسي فرهنگي مصرف كننگان آمريكايي بايد مشخص شود. همچنين در اين فصل و فصل بعد مي بينيم كه تغييرات فرهنگي وجود دارند و اين مسأله منجر به بررسي تغيير فرهنگي و تأثير آن بررفتار مشتري مي گردد. در نهايت رفتار مشتريان داراي دو فرهنگ در برابر بازاريابي بين المللي بحث مي شود.

دانلود پروژه تأثيرمحيط بررفتار مشتري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد