دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل

تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل
فهرست مطالب
شهروند و حقوق شهروندی
شهروندی پویا
آموزش شهروندی
مفاهیم شهروندی
مسئولیت‌های اجتماعی
مسئولیت‌های فردی
مسئولیت‌های دولت
شهروندی در کشورهای گوناگون
شهروندی در ایران
شهروندی در افغانستان
ایالات متحده آمریکا
نگاهی به سیاست و آموزش و پرورش در تربیت شهروندان ایده آل
آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی
نقش معلم در آموزش شغلی و شهروندی نمونه
الگوي تدريس چيست؟
الگوي عمومي تدريس (general teaching model)
ناتوانی نهادهای مدنی در آموزش و پرورش،عدم تربیت شهروندان نمونه
تعريف روشهاي تدريس
حقوق شهروندی، آموزش و مشارکت مدنی
ویژگی های شهروند:
آموزش شهروندی:
نقش مدارس ومعلمان در آموزش شهروندینمونه
پروژه “من یک شهروند هستم
نقش معلمان، انجمن‌ها و نهادهای مدنی در آموزش حقوقشهروندی
اهم حقوق و وظایف شهروندان در سطح محله‌های شهرها
نتایج و پشینهادها:
آشنایی با چهره معلمان جهانی تعلیم و تربیت
ژان پیاژه ( 1980 – 1896، j. piajet )
نظرية ارزشي رئاليسم :
تعليم و تربيت در مكتب رئاليسم
ديدگاه مكتب رئاليسم در بارة مربي
خلاصة نظرات تربيتي رئاليسم
ديدگاه مكتب رئاليسم در بارة تدريس
ديدگاه مكتب رئاليسم در بارة برنامة درسي
مكتب پراگماتيسم و تعليم و تربيت
جهان شناسي مكتب پراگماتيسم
فلاسفة مشهور مكتب رئاليسم
مباني تربيتي در مكتب پراگماتيسم
روش تدريس در مكتب پراگماتيسم
برنامه هاي درسي در مكتب پراگماتيسم
ارزشها و اخلاق در مكتب پراگماتيسم
شهروندی حلقه ای مفقوده در آموزش و پرورش ایران
معلمان شهروندی
اخلاق شهروندی
بکارگیری تمام فنون تدریس
روشهای تدریس
آموزش شهروندی توسط معلمان
تربيت و جايگاه اصول در نظريه هاي تربيتي
منابع و ماخذ :
شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروند و حقوق شهروندی
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور میشود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.…………….

دانلود پروژه تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد