دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیتهای غرب تهران

تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیتهای غرب تهران

فهرست مطالب مقدمه
بيان مسئاله
هدف تحقيق
ضرورت و اهميت تحقيق
سؤالات تحقيق
سوالات فرعي تحقيق
فرضيات فرعي
فرضيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
واژگان تخصصي تحقيق
قلمرو تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
فصل دوم
پيشينه پژوهش
تاريخچه
آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران
تحقيقات انجام شده در جهان
نگرشهاي مختلف نسبت به استرس
ماهيت استرس
انواع استرس
عوامل بوجود آورنده استرس
رابطه بين استرس و دفاع ايمني
علايم و نشانه هاي استرس
بيماري هاي جسمي
طرق مقابله با استرس يا كاهش آن يا غلبه بر آن
استرس شغلي
رضايت شغلي
تعريف رضايت شغلي
اهميت و ويژگيهاي رضايت شغلي
 ابعاد رضايت شغلي
منشأ رضايت شغلي
مدلهي رضايت شغلي
فصل سوم
مقدمه
 منابع جمع آوري  داده ها
منابع ثانويه
منابع اوليه
روش تحقيق
 جامعه آماري
روش نمونه گيري
حجم نمونه
ابراز جمع اوري داده ها
روايي پرسشنامه
پايايي پرسشنامه
مقاسهاي مورد استفاده
آزمون آماري مورد استفاده

تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیتهای غرب تهران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد