باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری
دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری

دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری

 دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری
فهرست مطالب
فصل اول ـ کلیات
۱-۱) مقدمه طرح
۲-۱) تبیین موضوع
۳-۱) اهمیت موضوع
۴-۱)هدف تحقیق
۵-۱) استفاده کنندگان از تحقیق
۶-۱) فرضیه های تحقیق
۷-۱) قلمرو تحقیق
۸-۱) ویژگیهای نمونه تحقیق
۹-۱) روش تحقیق
۱۰-۱) تعریف عملیاتی متغیرها
فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
فصل دوم ـ مبانی نظری
۱-۲)مقدمه
۲-۲)فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS
۱۲-۲)فرآیند اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۲-۲-۲)فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۳-۲-۲)فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۴-۲-۲)شناسائی فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۵-۲-۲)برآورد و ارزیابی جریانات نقدی فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۶-۲-۲)ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۷-۲-۲)تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS) پذیرفته شده‌
۸-۲-۲)نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
۳-۲)سود :
۴-۲) مفهوم سود در گزارشگری مالی
۱-۴-۲)مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری
۲-۴-۲)مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری
۳-۴-۲)مفاهیم سود در سطح تئوری تفسیری
۴-۴-۲)مفاهیم سود در سطح تئوری انعکاسی
۵-۲) اهداف گزارشگری سود
۶-۲) مزایای سود حسابداری
۷-۲) انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری
۸-۲) اهمیت سود برای سرمایه‌گذاران
۹-۲)علت اهمیت سود برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران
۱۰-۲) اهداف و دلایل سنجش سود
۱۱-۲)نقش سود در شرکت
۱۲-۲)نگرش کارگزاران نسبت به سود
۱۳-۲) فواید سود برای سرمایه‌گذاران
بخش دوم – پیشینه تحقیق
۱-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
خلاصه تحقیق
خلاصه نتایج تحقیق
استنتاج تحقیق
فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود
بازده مورد انتظار حاصل از فرصتهای سرمایه‌گذاری
۲-۵) نتیجه گیری تحقیق
۱-۲-۵) نتایج فرضیه اول
۲-۲-۵)نتایج فرضیه دوم
۲-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۱- فردیناند و بارچ (۱۹۹۹)
۲- ویدهان ، کنت لن و استانکو (۲۰۰۱)
۳- سان جی‌و مارک (۱۹۹۹)
۴- بی‌کی جگی و فردیناند (۱۹۹۹)
۵- شلی‌ها و تون، شاندها و تون، پرفکت (۱۹۹۸
۶- فردیناند و تی‌سوی (۱۹۹۸)
۷- تسانگاراکیس (۱۹۹۶)
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳)مقدمه
۲-۳)معرفی فرضیه‌های تحقیق
۳-۳)تعریف عملیاتی متغیرها
۱-۳-۳)فرصتهای سرمایه‌گذاری
۲-۳-۳)رشد سود
۴-۳)جامعه آماری و اتخاب نمونه
۵-۳)فرآیند استخراج اطلاعات
۶-۳)روشهای آماری
۱-۶-۳)مؤلفه‌های اصلی و ماتریس همبستگی
۲-۶-۳)مدل رگرسیون
۳-۶-۳)تحلیل رگرسیون استنباط آماری:
۴-۶-۳)همبستگی :
۵-۶-۳)آزمون معنی‌دار بودن r :
۷-۳)خلاصه فصل:
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
آمار استنباطی
اندازه گیری فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)
آمار توصیفی
جدول همبستگی پیرسن
آزمون فرضیات
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
خلاصهنتایج تحقیق
استنتاج نتایج
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق
پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آتی
منابع فارسی
منابع لاتین
مقدمه طرح
گسترش فعالیتهای اقتصادی و نیاز مبرم به اطلاعات دقیق از طریق سیستم های حسابداری ، انواع روشها و راه حلهای نوین حسابداری را می طلبد وارائه اطلاعات مفید درباره واحدهای تجاری به استفاده کنندگان صورتهای مالی از قبیل : سرمایه‌گذاران ، بستانکاران‌، مدیران‌، مراجع قانونی ، نیز جزء اهداف حسابداری است . از جمله اطلاعات با ارزش این صورتهای مالی سود می‌باشد.
امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در کمترین زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده کنندگان قرار می دهد تا در تصمیم گیریها مورد استفاده قرار گیرد.
ارتقای آگاهیهای حرفه ای از دستاوردهای جدید در زمینه سرمایه‌گذاری همراه با توسعه تکنولوژی ارتباطات باعث شده است که تأمین کنندگان سرمایه وجوه خود را در شرکتهایی سرمایه‌گذاری کنند که امکان کسب سود بیشتری است؛ از این رو جریان وجوه (سرمایه )به صورتهای مختلف تحرکی بیش از پیش یافته و در سالهای اخیر انجام سرمایه‌گذاریها بشدت رشد یافته است و بیشترین تغییرات حسابداری نیز درهمین سالها ایجاد شده است . ساده انگاشتن این تغییرات به منزله عقب ماندگی وعدم موفقیت در صحنه رقابت امروز می‌باشد و بیش از حد گمراه کننده و تضعیف کننده است .آنچه باعث موفقیت می گردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است. که جهت این امر می بایست عوامل موثر بررشد سود شرکتها را شناسایی کرد.
میزان رشد سود یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتها توسط استفاده کنندگان از صورتهای مالی جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد. سودهای گزارش شده شرکت ، مربوط به گذشته می‌باشند ولی با مطالعه آنها می‌توان نحوه فعالیتهای شرکت و میزان موفقیت آن را در آینده ارزیابی نمود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با مطالعه اطلاعات گذشته حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود.
البته این تنها یک حدس و پیش بینی است و شاید وضعیت در آینده متفاوت با آنچه را که حدس زده اند باشد. بهرحال وجود اطلاعات موثق درباره آینده بسیار با اهمیت است و این اطلاعات موثق را بیشتر و بهتر از همه مدیریت می‌تواند در اختیار استفاده کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دهد.
فرصتهای سرمایه‌گذاری تاثیر بسزایی بر رشد سود شرکتها دارد . این پژوهش بطور عمده نسبت به نقشی که فرصتهای سرمایه‌گذاری بر رشد سود شرکتها ایفا می‌کند تأکید دارد …………….

فرمت : WORD | صفحات:۱۱۵

نکته :فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است