دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تاثیردوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

تاثیردوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین

مقدمه
رشد اجتماعی و اجتماعی شدن یکی از تغییرات برجسته در دوران نوجوانی است که سبب ایجاد تمایز بین یک کودک با یک نوجوان می شود و هویت اجتماعی نوجوان را تشکیل می دهد. اجتماعی شدن با ایجاد تغییرات آشکار در شیوه های ارتباطی با والدین و همسالان شروع می شود. تغییرات آشکار زیستی و بلوغ در دوره نوجوانی سبب افزایش فاصله عاطفی بین نوجوان و والدینش می شود و به تدریج استقلال بیشتری برای نوجوان به همراه می آورد. فرایند تحول در نوجوانان و در بین پسران و دختران نیز متفاوت است. فاصله گرفتن با والدین معمولاً با فاصله گرفتن از مادر شروع می شود و با صمیمیت و نزدیک شدن به دیگران گسترش می یابد.
برای یک نوجوان ارتباط با دیگران در آغاز نوجوانی به طور عمده بر گروه همسالان و دوستان متمرکز است. اولین قدم در جهت شکل گیری مناسبات اجتماعی، وابستگی به یک گروه از دوستان همجنس در آغاز بلوغ است. در بین این گروه است که نوجوان از جهات مختلفی مثل طرز صحبت کردن،‌ شیوه لباس پوشیدن،‌ اصلاح موی سر،‌ علایق هنری و فعالیت های فوق برنامه و دیگر کارها با نوجوانان همسن و سالش دنبال همانندی می گردد.
نوجوان دوستانی را انتخاب می کند که از نظر علایق، ارزش ها، باورها و نگرش ها همانند او باشند و از نظر رفتار و سرگرمی های اوقات فراغت و نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی با وی همانند باشند. معیار اصلی انتخاب دوست در دوره نوجوانی صمیمیت و وفاداری او است. بر پایه همین معیارهای صمیمیت و گفت و گوهای خصوصی با دوستان، نوجوان می تواند خود را بشناسد و هویت خود را کشف کند

مقدمه. ۵
بیان مسئله : ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق : ۸
هدف های کلی تحقیق : ۹
هدف های جزئی تحقیق : ۹
فرضیه های تحقیق. ۱۰
فرضیه های فرعی.. ۱۰
فصل دوم. ۱۰
مقدمه : ۱۱
دوست ‌یابی در دوره نوجوانی: ۱۲
رشد اجتماعی در دورهء نوجوانی: ۱۳
الف)دگرگونی رفتار اجتماعی در پسران : ۱۴
ب)دگرگونی رفتار در دختران نوجوان : ۱۴
عوامل مؤثر در رشد تکامل اجتماعی نوجوان : ۱۵
کمک به تصمیم‌گیری.. ۱۸
پایه دوستی‌های عاقلانه. ۱۹
درس‌خواندن گروهی.. ۱۹
آسیب شناسی : ۲۰
رویکرد اسلام به دوستی.. ۲۰
شناخت، عاملی مهم در دوستیابی.. ۲۱
ویژگیهای دوست بد. ۲۲
۷) افراد پست و کم اعتبار در جامعه. ۲۳
۸) بازدارنده از خوبیها و سوق دهنده به زشتی ها ۲۴
علت بقای دوستی ها ۲۵
۱) پرهیز از شوخی زیاد. ۲۵
۲) دخالت و تجسس نکردن در امور خصوصی دوستان. ۲۵
۳)پرخاش نکردن. ۲۶
۵-۴)احترام و تواضع. ۲۶
کارکردهای منفی دوستان ناباب.. ۲۶
علل ناتوانی از خارج شدن یا فاصله گرفتن از گروه همسالان. ۲۷
فشار گروه همسالان. ۲۸
فشار گروه همسالان چیست؟. ۲۸
دوستان. ۲۹
زیر فشار. ۲۹
چرا فشار گروه همسالان مهم است.. ۳۰
پاسخگویی به فشار گروه همسالان. ۳۰
قبول خواسته های نوجوان. ۳۱
گروه ۳۱
الف . تعریف گروه ۳۱
ب . ویژگیهای گروه ۳۱
ج . ضرورت تشکیل گروه ۳۲
د . اهمیت گروه ۳۳
مهم‏ترین کارکردهای گروه، عبارت‏اند از: ۳۳
موقعیت اقتصادی و یادگیری (پیشرفت تحصیلی ) ۳۳
نظریه های مربوط  به تاثیر گروه های دوستی بر پیشرفت تحصیلی.. ۳۵
تحقیقات انجام شده در داخل ایران. ۳۶
تحقیقات انجام گرفته در خارج ایران. ۳۸
موقعیت اقتصادی و یادگیری (پیشرفت تحصیلی ) ۳۹
نظریه های مربوط  به تاثیر گروه های دوستی بر پیشرفت تحصیلی.. ۴۰
تحقیقات انجام شده در داخل ایران. ۴۱
تحقیقات انجام گرفته در خارج ایران. ۴۳
این پژوهش بصورت توصیفی ودر سال تحصیلی  ۸۸-۱۳۸۹ انجام گرفته که در ان ۱۲۰ نفر از دانش اموزان دختر دبیرستانهای ناحیه یک شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفته اند . ۴۴
فصل سوم. ۴۵
جامعه آماری.. ۴۶
روش آماری برای تحزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴۶
طرح تحقیق. ۴۷
تعریف نظری متغیرها : ۴۸
ملاحظات اخلاقی. ۵۰
فصل چهارم. ۵۱
یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها ۵۱
فصل پنجم. ۶۰
تجزه و تحلیل یافته ها ۶۰
خلاصه. ۶۱
تأثیر ارتباط و دوستی بر کودکان، حتی نوجوانان: ۶۳
والدین و روابط همسالان: ۶۵
تجزیه وتحلیل یافته ها ۶۶
نتیجه گیری.. ۶۶
پیشنهادات.. ۶۷
فهرست منابع یادداشت : ۶۸
فهرست منابع مقاله دکتر سید احمد جلالی: ۶۹

تاثیردوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد