دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر روی رشد سود در شرکت های ایرانی

تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر روی رشد سود در شرکت های ایرانی
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
تبيين موضوع
اهميت موضوع
هدف تحقيق
استفاده‌كنندگان از تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
ويژگيهاي نمونة تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها
واژه هاي كليدي
تشريح فصول آتي
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
مقدمه
 بخش اول – مباني نظري
 ماهيت سرمايه‌گذاري
چرا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم ؟
فرصت هاي سرمايه‌گذاري (IOS )
ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري
نگاهي گذرا بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري
شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري
عوامل خارجي تأثير گذار بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري
الف – عدم اطمينان
ب- عرصه سرمايه‌گذاري جهاني
راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري
ارتباط فرصتهاي سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي
فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه و سود
فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري
فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
ارزيابي جريانات نقدي و فرصتهاي سرمايه‌گذاري
ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
الف) روشهاي تنزيلي
ب) روشهاي غير تنزيلي
ج) روشهاي تركيبي نظير دوره برگشت سرمايه تعديل شده:
تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌
نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري
سود
علت اهميت سود براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران
اهميت سود براي سرمايه‌گذاران
1- تأثير سود در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران
2-علت اهميت سود براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران
نقش سود در شركت
نگرش كارگزاران نسبت به سود
فوايد سود براي سرمايه‌گذاران
مفهوم سود در گزارشگري مالي
مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري
مفاهيم سود در سطح تئوري ساختاري
الف ) روش معاملات
ب ) روش فعاليت ها
مفاهيم سود در سطح تئوري تفسيري
مفاهيم سود در سطح تئوري انعكاسي:
الف ) سود به عنوان معياري جهت پيش بيني ارزش بازار و يا وجود نقد آتي
ب ) سود به عنوان معياري جهت تصميم‌گيري مديريت
اهداف گزارشگري سود
مزاياي سود حسابداري
انتقادات و ايرادات وارد بر سود حسابداري
بخش دوم – پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
2-2) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
2-3)معرفي فرضيه‌هاي تحقيق
3-3)تعريف عملياتي متغيرها
1-3-3)فرصتهاي سرمايه‌گذاري
2-3-3)رشد سود
4-3)جامعه آماري و اتخاب نمونه
5-3)فرآيند استخراج اطلاعات
6-3)روشهاي آماري
2-6-3)مدل رگرسيون
3-6-3)تحليل رگرسيون استنباط آماري
4-6-3)همبستگي
7-3)خلاصه فصل
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصيفی
 آمار استنباطي
اندازه گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
جدول همبستگي پيرسن
آزمون فرضيات
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
خلاصةنتايج تحقيق
استنتاج نتايج
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع تحقيق
پيشنهادات در ارتباط با تحقيقات آتي
منابع فارسي
منابع لاتين

دانلود پروژه تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر روی رشد سود در شرکت های ایرانی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد