دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران
فهرست مطالب
مقدمه : 3
معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار 12
اهداف FPLMTS 17
سابقه GSM 18
مراحل مهم یک سیستم موبایل 20
نیازمندی های عملیاتی در GSM 20
نیازمندیهای فنی GSM 24
سرویس های فراهم شده توسط GSM 27
1- اعلام هزینه (با نماد AOC تاریخ معرفی 1992) 32
2- استثناء تمام مکالمات خارج شونده. (BAOC/1992) 32
6- پیش راندن برخوانی ـ بدون شرط (CFU , 1994) 33
7- پیش راندن برخوانی بر اساس اشغال بودن مشترک (CFB , 1994) 33
8- پیش راندن برخوانی اگر پاسخی داده نشود (CFNRy , 1994) 34
9- پیش راندن برخوانی براساس MS غیر قابل دسترس (CPNRc , 1994) 34
11- نگهداری برخوانی (HOLD , 1993) 35
12- انتظار مکالمه (CW , 1993) 35
13- انتقال مکالمه (CT / 1995) 35
15- گروه کاربر بسته (CUG , 1995) 36
16- ارائه شماره مشخصه خواهان (CNIP , 1994) 36
17- جلوگیری از ارائه شماره مشخصه خواهان (CNIR , 1994) 36
18- ارائه شماره مشخصه متصل شده (CoNP , 1994) 37
19- سرویس تلفن مجانی (FPH . 1992) 37
21- سرویس سه طرفه (3PTY , 1994) 37
معماری GSM 38
ساختار شبکه GSM 41
طرح سلولی و طرح فرکانسی 44
ایستگاه موبایل 45
وظایف MS 47
سطوح قدرت 50
شکل بندی MS 51
کارت SIM 52
عددهای شناسایی موبایل 55
مشخصه بین المللی مشترک موبایل 56
مشخصه موقتی مشترک موبایل 57
شماره ISDN ایستگاه موبایل 58
شماره فراگردی ایستگاه موبایل 58
مشخصه بین المللی تجهیزات موبایل 59
سیستم ایستگاه پایه 59
وظایف BTS 62
شکل بندی های BTS-BSC 63
ترانسکدر 65
BSC 66
وظایف MSC 70
VLR 72
داده های ذخیره شده در VLR 74
ثبات محل اقامت 75
مرکز تصدیق 79
ثبات مشخصه تجهیزات 80
تابع تعامل 81
مرکز نگهداری و عملیات 84
مرکز مدیریت شبکه 86
مرکز صدور صورتحساب 87
شبکه بندی 89
نتیجه گیری 91
نمایش در حوزه های زمان و فرکانس 93
نمایش در حوزه زمان 95
کانال های منطقی 98
کانال های منطقی TCH 99
کانال های منطقی کنترلی 100
کانال کنترلی پخش 102
کانال های کنترلی مشترک 104
کانال های کنترلی اختصاص یافته 105
برست نرمال 107
برست همزمانی 109
برست تصحیح فرکانس 110
برست ساختگی 111
سازمان زمانی کانال های سیگنالینگ 113
سازمان زمانی کانال های ترافیکی (نرخ کامل و نیم نرخ) 114
سازمان زمانی کانال های کنترلی 115
کانال سیگنالینگ (تنهالینک بالا): کانال دستیابی اتفاقی 117
سیگنالینگ وابسته با یک برخوانی: کانال کنترلی وابسته سریع  کند 117
اختصاص کانال مشترک  در یک سیستم واقعی 118
سیگنالینگ بدون یک برخوانی (TCH/8) 119
پرش فرکانس 121
پارامترهای اساسی در پرش فرکانس به قرار زیر می باشند: 125
Data 126
وجود سيستم قدرت پشتيبان: 129
نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب: 131
ضرورت راه‌اندازي Data Center در ايران : 132
مزاياي راه‌اندازيData Center  در ايران: 133
استفاده بهينه از امكانات موجود: 135
امنيت بيشتر براي سرورها: 136
مزاياي در اختيار داشتن  Data Center  در آينده 137
مقدمه :
امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً  برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند .
حوزه ی IT ،حوزه ی بسیارگسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات، رایانه، شبکه‌های اطلاع رسانی ، اینترنت،شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شؤون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را دربرمی گیرد.ازاین روی ، مخابرات ایران،درسال های اخیر،همپای دنیا ، گام های موثری دراین عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه،کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .
سير تحول و توسعه ي مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغايت 1385 )

مخابرات در ايران همچون ديگر نقاط جهان با نصب اولين خط تلگراف در سال 1236 هجري خورشيدي يعني چهارده سال بعد از موفقيت مورس ، بين تهران و چمن سلطانيه در نزديكي زنجان (اردوگاه تابستاني ناصرالدين شاه ) تحقق يافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانيه به سمت زنجان و تبريز و جلفا امتداد يافت و به شبكه ی تلگرافي روسيه پيوست . توسعه ی تلگراف بسياري از شهرها را سال به سال در نورديد ، تا اينكه ايران در سال 1248 به عضويت اتحاديه بين المللي تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف  ارتقاء يافت .
مرحله ی دوم توسعه فناوري مخابرات با نصب تلفن آغاز مي شود . اگر چه اولين خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ، يعني سال 1269 در تهران راه اندازي شد ، اما گسترش شبكه تلفن در سرزمین پهناور ايران از سال 1320 شروع گرديد .
در سال 1269 بين دو ايستگاه ماشين دودي و شهــــرري ارتباط تلفني برقرار شد ، بعد از آن بين كامــــرانيه ( شميران ) و عمارت سلطنتي وزارت جنگ ( تهران ) و سپس مقر ييلاقي شاه ( سلطنت آباد) و عمارت سلطنتي تهران ارتباط تلفني داير شد ، در آبان ماه 1305 تلفن جديد برروي 2300 رشته كابل آماده بهره برداري شد ، در مرداد 1308 به موجب مصوبه ای ، رسيدگي به امور تلفن كه در دست شركتها بود ، به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام آن وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تبديل گرديد . دو سال بعد سهام شركت هاي تلفن براي دولت خريداري و شركت سهامي تلفن ايران تأسيس شد.پس از شهريور 1320 همزمان با خروج نيروهاي متفقين از کشور ايران، خطوط تلفن جديد ( كارير) كه توسط آنان در ايران تأسيس شده بود ، خريداري گرديد .
روند توسعه كيفي و كمي مخابرات از مرحله تلفن مغناطيسي تا مرحله سیستم خودكار به تدريج ادامه يافت و در سال 1343 استفاده از شيوه ريزموج ( مايكروويو ) در مخابرات ايران آغاز و به دنبال آن در سال 1345 اولين كارخانه مخابراتي ايران تأسيس شد . راه اندازي و بهره برداري از ايستگاه زميني ماهواره اي شهيد قندي ( اسدآباد ) همدان و استفاده از اولين كابل ارتباطي بين شهري PCM بين تهران –  كرج و ايجاد مركز آموزش مخابرات اقدامات بعدي بود .
در سال 1349 مركز تحقيقات مخابرات پايه گذاري و در سال 1350 شركت مخابرات ايران با ساختاري جديد متولي توسعه و تجهیز شبکه ی مخابرات كشورگردیدوصنايع مخابراتي راه دور ايران نيزبه منظور توليد تجهيزات مخابراتي راه دور در همين سال شكل گرفت .
با پيروزي انقلاب اسلامي ، آغاز جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران ، مانع از توسعه فراگير شبكه مخابرات كشور شد . با اين وجود از سال 1357 تا سال 1363 ، تعداد 351 هزار شماره تلفن در كشور داير شد . 1300 روستا دارای ارتباط گردید ، 101 شهر ارتباط بين شهري يافتند و 4083 دستگاه تلفن همگاني شهري و راه دور در نقاط مختلف كشور نصب شد .
اولين طرح آزمايش كابل نوري در مركز تحقيقات مخابرات عملي شد و در سال 1364 كارخانه كابلهاي مخابراتي شهيد قندي يزد تأسيس و در سال 68 به بهره برداري رسيد .  در سال 1367 اولين كابل هم محور بين شهري از تهران به اصفهان متصل گردید . در سال 1368 اولين مركز سوئيچينگ ديجيتال دانشگاه تهران به بهره برداري رسيد و در همين سال اولين خط كابل نوري بين شهري بين تهران –  كرج اجراء گرديد .
به دنبال اين تحولات در سال 1370 بهره برداري از اولين موج گير ماهواره اي اينمارست شروع شد . در سال 1371 موافقت اصولي براي ايجاد دانشكده علمي و كاربردي مخابرات اخذ گرديد . در سال 1372 بهره برداري از اولين موج گيريهاي VSAT توسط شركت مخابرات ايران صورت گرفت . بهره برداري از مراكز SC ديجيتال در هشت شهر كشور و بهره برداري از مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي به عنوان دومين مركز مخابراتي ايران در تهران در همين سال آغاز شد . تحولات مهم در سال 1373 عبارت بودند از توسعه شبكه تلفن تهران به يك ميليون و 945 هزار شماره منصوبه و ايجاد شبكه ی تلفن همراه در سال 1374، اساسنامه تأسيس شركت سهامي مخابرات استانها به توسط مجلس شوراي اسلامي تصویب  و در اوایل سال 75 اين شركتها فعاليت خود را شروع كردند . در همین سال گسترش شبكه تلفن همراه در سطح 35 شهر و طراحي يك ميليون شماره تلفن همراه ، همچنين اتصال 90 شهر كشور به شبكه ارتباطات داده ها ( ديتا) و توسعه شبكه VSAT به ميزان 70 درصد صورت گرفت ، همچنين در سال 75 مي توان به كسب لوح تقدير يونسكو به دليل ارتباط رساني به نقاط محروم اشاره نمود .
در سال 76 واگذاري يك ميليون و 790 هزار شماره تلفن همراه و توليد مراكز پرظرفيت ديجيتال NEAX1 / ITMC با فناوري ژاپن با برخورداري از دانش فناوري مخابراتي در زمينه سيگنالينگ و شبكه ISDN ، در سال 77 بهره برداري از پروژه كابل نوري آسيا ، اروپا (TAE) ، واگذاري سرويسهاي ويژه تلفن ثابت به مشتركين در سطح وسيع را می توان ذکر کرد ، از جمله تحولات سال 78 می توان به دايري بيش از يك ميليون شماره تلفن ثابت ، تأمين ارتباط مخابراتي 4300 روستا ، اجراي بيش از 2500 كيلومتر كابل كشي نوري در سطح شبكه مخابراتي ، تشكيل ستاد مقابله با بحران رايانه در سال 2000 ميلادي و چاپ كتاب ارتباطات در انقلاب اسلامي (57 لغايت 77) اشاره نمود .
در سال 79 آغاز عمليات طرح شماره گذاري نامبرينگ در سطح كل كشور كه با اجراي اين پروژه شبكه مخابرات كشور به 92 منطقه تقسيم گرديده است كه در هر منطقة‌ چندين شهر ، شهرستان و توابع آن را شامل مي شود .
در همین سال واگذاري 472 هزار شماره تلفن همراه ، فروش يك ميليون و 250 هزار فقره فيش تلفن همراه ، دايري يك ميليون و 100 هزار شماره تلفن ثابت ، تأمين ارتباط مخابراتي 5 هزار روستا ، تغيير ساختار مبني بر پروژه تجديد ساختار صورت گرفته در ITU و ادامه خصوصي سازي برخي خدمات و فعاليتهاي مخابرات صورت گرفته است .
تحولات بخش مخابرات کشور در سال 80 شامل ادامه اجراي طرح شماره گذاري نامبرينگ در سراسر كشور ، دايري يك ميليون و 124 هزار شماره تلفن همراه ، افتتاح شبكه ی ديتا در تهران با ظرفيت 1000 پورت ( يك ميليون نفر كاربر و 50 شبكه اختصاصي ) ، افتتاح سيستم بي سيم محلي (WLL) ، طراحي پروتكل سيگنالينگ شماره 7 در سوئيچ 5K ، استفاده از سيستم مخابراتيdebit card ، اتصال ايران به شبكه تلفن همراه اروپا و ارائه سرويسهاي نوين تلفن ثابت به مشتركين می باشد .
در سال 81 نیز می توان به مواردی از جمله نخستين مرحله واگذاري تلفن همراه ماهواره اي ثريا در كشور ، راه اندازي اولين تلفن امداد جاده اي در كشور ، جايگزيني سوئيچ بين الملل ISC1 به منظور سهولت برقراري ارتباطات بين الملل و افزايش كارايي شبكه ، توسعه ارتباطات روستايي به طوريكه 89 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار داراي ارتباط مخابراتي گرديده اند و برخورداري از ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 73/19 درصد ذکر نمود .
از جمله اقدامات مخابرات در سال 82 ، اجراي طرح نامبرينگ شماره تلفن هاي همراه در سراسر كشور ، تهيه طرح جامع شبكه ملي ديتا در برنامه ی سوم توسعه ، تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت  ارتباطات و فناوري اطلاعات ، رسيدن به شبكه ارتباطات ثابت با 3/15 ميليون مشترك ، برخورداري از شبكه تلفن همراه با 4/3 ميليون مشترك ،   40 هزار روستاي داراي ارتباط در سراسر كشور ، تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه به ميزان 708 شهر ، تعداد 5168 نقطه داراي ارتباط بين شهري و ظرفيت شبكه انتقال اطلاعات به ميزان 11125مگابيت و ايجاد شبكه انتقال اطلاعات در 331 شهر ، ارائه سرويسهاي ويژه تلفن همراه از جمله سرويس SMS در سطح وسيع به مشتركين ،    فروش فيش تلفن همراه در سراسر كشور به تعداد 6/5 ميليون فقره ، تحقق تغيير ساختار مخابرات در كشور به طوريكه شركت مخابرات ايران به يك شركت مادر تخصصي سازماندهي شده و 33 شركت ديگر ، زيرمجموعه ي اين شركت تشكيل مي شود . اين شركت شامل 30 شركت استاني تلفن ثابت ، 3 شركت جديد شامل شركت ارتباطات زيرساخت ، شركت ارتباطات سيار ، شركت فناوري اطلاعات مي باشد كه با این اقدام و تفويض اختيار به شركت هاي جديد روند توسعه مخابرات شتاب بيشتري گرفته و گامهاي عظيمي در راستاي توسعه شبكه ي عظيم مخابراتي برداشته اند .
شبکه مخابرات کشور در پایان سال 83 دارای 17 میلیون و 798 هزار مشترک تلفن ثابت از نوع سیستم دیجیتال ، 5 میلیون و 75 هزار مشترک تلفن همراه ، 43800 روستای دارای ارتباط ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل 32/26 درصد ، ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات به میزان 76 هزار و 910 مگابیت ، 584 هزار ترانک بین شهری ، یک میلیون کانال انتقال ، 851 شهر تحت پوشش تلفن همراه و 514 شهر تحت پوشش شبکه انتقال اطلاعات ،       6 هزار و 280 نقطه دارای ارتباط بین شهری ، شبکه فیبر نوری به میزان 30 هزار کیلومتر در سطح کل کشور ، ارتباط رومینگ بین الملل با 27 کشور جهان می باشد و از جمله اقدامات در این سال علاوه بر موارد مذکور شامل ارائه مجوز واگذاری 7 میلیون شماره تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصی،راه اندازی نخستین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن آباد از توابع گرگان –ابلاغ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی مخابرات ، فناوری اطلاعات و شبکه ها (تلکوم 2004 میلادی ) در نمایشگاه بین المللی تهران و فراهم شدن امکانات زیرساختی شبکه ی تلفن همراه کشور می باشد .
در سال 84 گامهای بلند و موثرتری در توسعه و تجهیز شبکه ی مخابرات کشور برداشته شده است ، به طوریکه كاهش 50 درصدي تعرفه هاي اينترنت در كشور ، بهره برداري از پروژه هاي ملي شارع با ظرفيت 5 هزار مگابيت ـ افتتاح شبكه ی تلفن همراه اعتباري در تهران و واگذاري 455 هزار و 855 شماره تلفن همراه اعتباري ، افتتاح شبكه ی ملي فيبرنوري به ميزان 56 هزار كيلومتر كه 900 شهر كشور را به هم متصل مي كند با هزينه اي معادل 660 ميليارد تومان ، راه اندازی 2 هزار دفتر خدمات ICT  روستايي با هزينه اي معادل 62 ميليارد تومان ، افتتاح نخستين مركز خدمات داده اينترنتي در ايران به منظور ايجاد فضاي امن اطلاعاتي در داخل كشور ، كاهش ترافيك اينترنتي و در راستاي آزاد سازي بخشي از فعاليتها و اطلاع رساني به بخش خصوصي ، انعقاد قرارداد با شركت آفريقاي جنوبي (MTN) به منظور راه اندازي شبكه اپراتور دوم تلفن همراه ، اجرای طرح هشت رقمی شدن شماره تلفنهای مشترکین تهرانی ، ثبت نام تلفن همراه در سراسر كشور كه در اين مرحله تعداد حدود 8 ميليون فقره فيش توسط متقاضيان خريداري گرديده است .
افتتاح پروژه ي كابل دريايي ايران – كويت به طول 325 كيلومتر ، 12 رشته اي ، اجراي فيبرنوري در شبكه مخابراتي كشور به ميزان 26 هزار كيلومتر در سال 84 و رسيدن به  شبكه ي فيبرنوري به ميزان 56 هزار كيلومتر ، برخورداري از شبكه تلفن ثابت با 20 ميليون و 340 هزار مشترك ، بيش از 8 ميليون و 510 هزار مشترك تلفن همراه ، 26 هزار کیلومتر جاده و 999 شهر تحت پوشش، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتيب 29.71 و 12.5 درصد ، 47 هزار و 955 روستاي داراي ارتباط ، برقراري رومينگ بين الملل با 78 كشور جهان ، بهره مندی 8.5 ميليون مشترك از سرويس SMS و 219 هزار مشترك از سرويس VMS ، تعداد آنتهاي BTS در سراسر كشور بيش از 6 هزار و 562 آنتن ، يك ميليون كانال انتقال ، تعداد پورتهاي واگذار شده به ميزان 17244 پورت ، 716 شهر تحت پوشش فناوري اطلاعات ، تعداد 3000 مشترك X.25 ، ظرفيت شبكه انتقال اطلاعات به ميزان 106 هزار و 140 مگابيت ، تعداد تلفنهاي همگاني شهري و راه دور در سطح كل كشور به ميزان 144 هزار و 570 دستگاه و . . . از جمله این اقدامات در سال 84 می باشد .
در سال 85  شرکت مخابرات اقدامات مؤثری در توسعه و تجهیز شبکه مخابراتی کشور برداشته است به طوریکه در سال 85  بیش از دو میلیون و 327 هزار شماره تلفن ثابت و 6 میلیون و 848 هزار شماره تلفن همراه در سراسر کشور دایر گردیده و در این مقطع بیش از سه هزار و 103 روستا دارای ارتباط مخابراتی ، 17 شهر تحت پوشش تلفن همراه ، ایجاد شبکه انتقال در 226 شهر ، دايري ، 15800 دستگاه تلفن همگانی شهری و 14600 دستگاه تلفن همگانی راه دور و … از جمله این اقدامات است.
و در پايان سال 85 شبکه ي مخابراتی کشور دارای 22 میلیون و 262 هزار مشترک تلفن ثابت ، 15 میلیون و 385 هزار مشترك تلفن همراه ، ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتیب معادل 57/32 درصد و 20/22 درصد ، 31200 کیلومتر جاده و 1016 شهر تحت پوشش تلفن همراه ، نصب 10298 آنتن BTS ، برقراری ارتباط رومینگ با 80 کشور جهان (162 اپراتور) ، ارایه سرویس SMS به تمامی مشترکان و ارایه سرویس VMS به 261 هزار مشترک ، شبكه فناوري اطلاعات ، داراي 1424  مركزديتا،  16 هزار و 392 پورت قابل دسترسي ديتا و 86 هزار و 627 پورت منصوبه و 942 شهر تحت پوشش و افزايش پهناي باند بين الملل به ميزان 7452 مگابيت بر ثانيه و تعداد كاربران اينترنت به ميزان 12 ميليون كاربر ، 167 هزار دستگاه تلفن همگاني شهري و 89 هزار دستگاه تلفن همگاني راه دور و اجراي 75000 كيلومتر فيبر نوري در سطح شبكه مخابراتي كشور و 2282 روستاي برخوردار از خدمات ICT روستايي .
* درضمن بهره برداری آزمایشی اپراتور دوم درچندشهرکشورو آغازواگذاری تلفن همراه ایرانسل به متقاضیان در تهران ، و چندشهركشوركه تاپايان سال 85 بيش ازيك ميليون تلفن همراه ازطريق شركت ايرانسل دايرشده است،اجرای دومین بخش بهینه سازی شبکه تلفن همراه کشور،افتتاح مسیرفیبرنوری ایران_ افغانستان به طول150 کیلومتر12 رشته ای ، ثبت نام تلفن همراه در بهمن ماه 85 و دايري فيشها قبل از پايان سال ، ازجمله اقدامات سال 85  مي باشد.
لازم به توضیح است خصوصي سازي در بخش مخابرات كشور و فراخوان همكاري با هدف آزاد سازي ،جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه ی شبكه مخابراتي و سرويسهاي نوين ارتباطي بوده است كه از جمله مواردی که در راستای تحقق این مهم در سالهای گذشته تا کنون انجام گرفته شامل‏‏:
بهره برداري و نگهداري ( شبكه ـ ساختمان ـ خطوط بين شهري و … ) تلفن ثابت ، توسعه و تأسيس مراكز مخابراتي و همچنين امور مربوط به نگهداري و بهره برداري مراكز مخابراتي، واگذاري بيش از 2 ميليون شماره تلفن ثابت از طريق بخش خصوصي ، انعقاد قراداد واگذاري 2 ميليون تلفن همراه اعتباري از طريق بخش خصوصي ، واگذاري بخش پي جو به طور كامل به بخش خصوصي ، امضاي قرارداد ماهواره زهره با شركتهاي روسي به منظور در مدار قرار گرفتن اين سيستم ، انجام مراحل اوليه قرارداد با اپراتور دوم و سوم به منظور توسعه شبكه تلفن همراه كشور (شرکت MTN کشور آفریقای جنوبی) و راه اندازی شبکه ایرانسل در كشور، واگذاري امور خدماتي شركت به بخش خصوصي، واگذاري امور مربوط به خدمات اطلاع رساني و اينترنت به  ISP ها و  ICP و تعداد 3 هزار  مشترك  X.25 ، واگذاري امور طراحي، نصب و راه اندازي شبكه تلفن همراه و ثابت ، قراردادهاي GC، تشكيل دفاتر خدمات ارتباطي –  امور مشتركين تلفن همراه ، فراهم آوردن زمينه حضور كارخانجات وابسته در بورس و  . . . . می باشد .
معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار
معرفی
ارتباطات سلولی تاکنون در بین سیستم های مخابراتی بکارگرفته شده، دارای بیشترین رشد و جهش بوده است امروزه درصد بسیار زیادی از مشترکین تلفنی که دائما نیز در حال افزایش می باشند از مخابرات سلولی استفاده می کنند. در دراز مدت می توان ارتباطات تلفنی دیجیتالی سلولی را روش همگانی ارتباط دانست. بازار ارتباطات موبایل با استاندارد CEPT  اروپائی با رشد سریعی مواجه شده است. این رشد تحت تأثیر عوامل بازار، پیشرفت های تکنولوژیکی و همکاریهای جدیدی در زمینه های اجرا و استاندارد سازی سیستم های جدید بوده است. استاندارد GSM که بر پایۀ CEPT اروپایی عمل می کند بر مبنای این استانداردها می باشد. سیستم جهانی ارتباطات موبایل بصورت نسل بعدی سیستم ارتباطی سلولی دیجیتالی موبایل برای CEPT اروپایی توسعه یافته است. کار استاندارد سازی در این سیستم در اوایل سال 1990 کامل و در سال 1991 پیاده سازی آن انجام شد. در سال 1991 کارگزاران  شبکه در 17 کشور که دارای استاندارد CEPT بودند تفاهم نامه ای (MOU ) را امضا و بر طبق آن سیستم GSM را قبول نمودند.
در سال 1987 کنفرانس گروه تخصصی موبایل تحت حمایت CEPT برگذار شد. هدف از این کنفرانس تعیین استاندارد ارتباطات سلولی برای اروپای متحد بود که باید در سال 1991 پیاده سازی آن آغاز می شد. در توسعه توصیه نامه های اولیه 13 کشور دخیل بودند. در ابتدا 18 کشور تصمیم به قبول استاندارد اولیه گرفتند. از آن زمان تاکنون GSM با گسترش همکاری کشورها، توسعه یافته است. در حال حاضر توصیه نامه های GSM برای 26 کشور “کدهای رنک” را فراهم کرده است.
هنک هنگ و استرالیا نیز GSM را قبول کردند. در اروپا چندین سیستم سلولی بزرگ مانند Nordic Mobile Telephone (NMT) در کشورهای شمالی و Total Access Communication System (TACS) در انگلستان در حال کار بودند. در کشورهای دیگر اروپای غربی سیستم های موبایل مطابق جدول 1-1 عرضه گردید. کیفیت، ظرفیت و منطقه پوشش در هر کشور بطور گسترده ای متفاوت بوده، و تقاضا در اکثر موارد از پیش بینی های انجام گرفته فراتر رفته بود. در اکثر موارد استفاده از سیستم های تلفنی موبایل مختص داخل کشور بود و استفاده از آن ها در ارتباطات خارج کشوری غیر ممکن بود. در نتیجه برای استفاده گسترده از تلفن های سیار در تمام اروپا نیاز به یک سیستم واحد احساس می شد. GSM  استاندارد دیجیتالی تلفنی موبایل برای اروپای متحد می باشد که توسط انجمن استاندارد مخابراتی اروپائی (ETSI) مشخص گردیده و در نتیجه آن، مشترکین موبایل می توانند تلفنهای سیار خود را در تمام اروپا استفاده نمایند. رشد GSM از سال 1991 تا سال 1994 در شکل 1-1 نشان داده شده است.
قبل از سال 1980 بازار ارتباطات سلولی اروپا متأثر از تعداد زیادی از استانداردهای آنالوگ ناسازگار (مانند NMT و TACS) بود که این خود باعث محدود شدن ارتباطات در تمام کشورها و نیز فقدان صرفه اقتصادی نیز می گردید. در آن زمان ارتباطات موبایل به سرعت گسترش یافت به طوریکه مبین رشد شتابدار در آینده بود. این موارد در مجموع مایه تأسف بسیار بود زیرا در سال 1990 برای حرکت فزاینده مشترکین در تمام اروپا و انتظار دریافت سرویس حتی در خارج از کشورها باید چاره ای اندیشیده می شد. مسئولین مخابرات اروپا برای حل مسائل فوق سه تصمیمی زیر را اتخاذ نمودند.
ابتدا در سال 1982 باند فرکانسی MHz 890 تا MHz 915 و MHz 935 تا MHz 960 برای استفاده از سیستم های سلولی اختصاص یافت و نسل بعدی سیستم سلولی برای اروپا با باند اختصاص یافته جدید MHz 25×2 تشکیل گردید.
در سال 1985 تصمیم به پیاده سازی سیستم دیجیتالی گرفته شد و مرحله بعد انتخاب دو روش باند پهن و باند باریک بود.
در سال 1987، GSM به این نتیجه رسید که سیستم تلفنی دیجیتالی که بصورت TDMA کار می کند پاسخ بهینه ای برای آینده می باشد و راه حل TDMA باند باریک بدلیل چند مزیت بکار گرفته شد. بطور ویژه یک سیستم TDMA دارای مزایای زیر می باشد:
• امکان تقسیم کانال و نیز کدینگ پیشرفته صحبت که منجر به بهره طیفی بهبود یافته می شود را دارا می باشد.
• سرویس های بسیار متنوع تر از حالت آنالوگ را عرضه می کند.
• قابلیت های ISDN را داراست.
• از طرف سازندگان تجهیزات جدید قویا می گردد و این امر منجر به کمتر شدن قیمت سیستم می گردد.
• علاوه بر امکان حفاظت از اطلاعات سیستم، می توان آن ها را به طور قابل ملاحظه ای توسعه داد.
گسترش چنین سیستم هایی به مشترک امکان استفاده از گوشی خودش را در تمام اروپا می دهد. از نقطه نظر یک کاربر، سیستم متحد اروپائی با اینکه شامل چندین سیستم مختلف که توسط اپراتورهای مستقل اداره می شوند می باشد، به عنوان یک سیستم واحد انگاشته می شود.
واسط های کلیدی مهم سیستم دارای استاندارد شده تا از ظهور تعداد زیادی از واسطهای اختصاصی، که منجر به از دست رفتن معیار اقتصادی می گردند، جلو گیری گردد.
بنابر این سیستم توسط قالب های عملیاتی ساختمانی  و واسط هایش مشخص گردید. این ابتکار با ملاحظه تکنولوژی، تقاضا و نیاز برای استاندارد سازی در زمان درستی رخ داد. در اروپا بین توسعه در زمینه های مخابراتی و سیاست ـ همانند هر جای دیگر ـ اثر متقابلی وجود داشت که منجر به حرکت به سوی استاندارد سازی در تمام زمینه های می شد.
گروه مطالعاتی 8 CCIR در اواسط دهه گذشته به این نکته پی برد که سیستم های مختلف مخابراتی سیار زمینی همگانی آینده (FPLMTS) در کشورهای مختلف تحت مطالعه هستند. CCIR عمل همسان سازی پیشرفت های مختلف و تشکیل لیستی از توصیه نامه ها را به عهده داشت. گروه مطالعاتی 8 CCIR تصمیم به تعیین گروهی ویژه به نام گروه کاری موقتی (IWP ) برای مطالعه این موضوع مهم و تعیین اهداف کلی سیستم FPLMTS که شامل انتخاب مناسب باند یا باندهای فرکانسی که معرف مشخصات لازم سیستم ها می باشند گرفت. در این سیستم باید گستره وسیعی از سرویس ها مانند صوت، داده و غیره لحاظ شده که باید سازگاری در فراگردی  در داخل یا خارج کشور را دارا باشند………….

دانلود پروژه تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد