هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه تجارت الکترونیک در ایران و جهان
دانلود پروژه تجارت الکترونیک در ایران و جهان

دانلود پروژه تجارت الکترونیک در ایران و جهان

تجارت الکترونیک در ایران و جهان
فهرست مطالب
تجارت الترونیک در ایران و جهان ۱
پیش‌گفتار ۳
I. مقدمه ۴
مفاهیم پایه تعریف تجارت الکترونیک: ۵
تجارت الکترونیک در ایران و جهان < وضعیت تجارت الکترونیک در جهان ۸
۱ – تجارت الکترونیک در جهان ۱۲
۲ – راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران ۱۴
۳- تجارت الکترونیک ابزاری درجهت توسعه صادرات ۱۸
استراتژی توسعه صادرات ۱۹
هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیک در ایران ۱۹
۱-۴ تقسیم بندی تجارت الکترونیک ۲۲
۱-۱-۴- نمونه ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه ۲۳
۲-۱-۴- فعالیت هایی که در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده قرار می گیرند. ۲۳
۳-۱-۴- فعالیت هایی که در محدوده  مصرف کنندهقرار می گیرند. ۲۴
۱-۲- ۳ مزایای دولت الکترونیک ۲۵
۳-۳ قوانین حقوقی حاکم بر کسب و کار الکترونیکی  ۲۶
قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک در ایران ۲۷
قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک در ایران ۲۷
۲-۳-۳ وظایف مراکز تایید و ثبت نرم افزارها در حفاظت آن ها ۲۸
۴ – ۳ مزیت های تجارت الکترونیکی . ۲۹
۵ – ۳ معایب تجارت الکترونیکی ۳۰
۱ – ۴ تجارت الکترونیکی چیست ؟ ۳۲
۲ – ۴ امنیت در تجارت الکترونیکی ۳۳
۱ – ۲ – ۴ رمز نگاری ۳۳
۱ – ۱ – ۲ – ۴ رویه رمز نگاری به روش رمز مشترک ۳۴
۲ – ۱ – ۲ – ۴ رویه رمز نگاری به روش رمز عمومی ۳۴
۱ – ۲ – ۲ – ۴ موسسات ۳۵
۲ – ۳ – ۴ پول الکترونیکی ۳۷
۳ – ۳ – ۴ کارتهای هوشمند ۳۹
۴ – ۴ پول الکترونیکی مبتنی برشبکه ۳۹
۱ – ۵ – ۴ ایجاد یک فروشگاه بزرگ مجازی ۴۰
۶ – ۴ تدوین قوانین در تجارت الکترونیک ۴۱
۷ – ۴ ایجاد قوانین روشن تجاری به منظور ایجاد یک بازار الکترونیکی معتبر ۴۲
۵ – مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان پیشینه تجارت الکترونیک ۴۲
۲ – ۵ هزینه های استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات ۴۴
۶ – زیر ساخت های لازم جهت تجارت الکترونیکی ۴۶
۱ – ۶ – سخت افزارهای متداول در سایت های مهم تجارت الکترونیک : ۴۸
نتیجه گیری ۴۹
منابع و مآخذ ۵۰
پیش‌گفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال
توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.
I. مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر  افراد و با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی,‌ کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
در این مقاله نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی,‌ روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها.
مفاهیم پایه تعریف تجارت الکترونیک:
شبکه جهانی اینترنت با گسترش ارتباطات در جهان بستر بسیاری از تعولات در حوزه‌های تختلف بشری شره است به طور مثال شبکه اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاع رسانی رقیبی برای روزنامه ها، تلویزیون و رادیو شده است از سوی دیگر نامه های الکترونیکی جای نامه های پستی را تنگ کرده کتابخانه‌های دیجیتالی رقیبی برای کتابخانه‌های شتی شده و مکالمات تلفنی از طریق اینترنت جایگزین ارتباطات قبلی شده‌اند. خلاصه آنکه اینترنت، با اتکا به شبکه جهانی خود مفاهیم جدیدی را وارد زندگی ما کرده است.
تجارت الکترونیکی نیز یکی از مفاهیم است که باورود به شبکه اینترنت به دنیای تجارت شکل گرفته است. تجارت با استفاده از اینترنت و سوار بر آن مرزهای جغرافیایی، فاصله‌های زمانی، سرعت، حرکت، نحوه ارتباط با شرکای تجاری، خدمات پس از فروش، تبلیغات تجاری و بسیاری مفاهیم دیگر در حوزه تجارت را دستخوش تغییر نموده است.
اگر چه تجارت همچنان معنای خود را در خرید، توزیع و فروش می‌داند اما تجارت الکترونیک روش‌های انجام را تغییر داده است درک این تغییر در روش‌ها ما را از تجارت سنتی به دنیای جدید و بازارهای بکر تجارت الکترونیکی وارد خواهد کرد.
این یک موجود پیچیده و عجیب بشری نیست. در واقع همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر در تجارت الکترونیکی نیز مشتری، کالا، حمل ونقل، انبار، فاکتور، حواله انبارع بانک و … به همان شکل قبلی در سرجای خود قرار دارند.
تجارت الکترونیک یک موجود پیچیده و مخلوق عجیب بشری تجارت الکترونیک همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر. در تجارت الکترونیک ذیز مشتری، کالا، حمل و نقلع انبار فاکتور، حواله انبار، بانک، و … به همان شکل قبلی و در سر جای خود قرار دارند.
تفاوت تجارت الکترونیک با تجارت سنتی در یک نکته است: در تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات بین اشخاص درگیر تجارت مانند بانک، خریدار، فروشنده، به صورت الکترونیکی و معمولاً از طریق اینترنت صورت می گیرد. حال آن که تبادل اطلاعات در تجارت سنتی به صورت کاغذی، حضوری و یا تلفنی صورت می‌پذیرد.
روش مبادله در تجارت سنتی روش مبادله در تجارت الکترونیکی
بروشور، آگهی در روزنامه و … وب سایت، ارسال ؟؟ گروهی تبلیغ در سایت ها و …
چک و وجه نقد، واریز به حساب چاپ فاکتور، حواله انبار، رسید انبار و … حواله اینترنتی، کارت بانکی و پرداخت های اینترنی و …
چاپ فاکتور و حواله انبار و رسید انبار و … به صورت کاغذی ارائه الکترونیکی فاکتور، حواله انبار، رسید انبار و ……….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است