دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

تجارت الکترونیک E-Commerce
فهرست مطالب

تعريف تجارت الكترونيكي (E Business) 1
سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS) 3
مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي 6
زمينه هاي BPR براي تجارت الكترونيكي 8
چرا به CRM نياز است؟ 11
سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي 12
كاربردهاي ERP 15
يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري معروف به EAI 16
ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي 19
استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين 20
تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت 21
تشخيص مشتريهاي بالقوه 21
تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه 23
جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت 23
جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي 23
اطلاعات رساني به مشتري هاي بالقوه 24
فرايند فروش 25
جمع آوري سفارش 26
دريافت پول 27
توزيع محصول 28
مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 28
فرآيند خريد و انبارداري 30
خريد با استفاده از اينترنت 30
تعريف تجارت الكترونيكي (E Business)
يكي از اهداف قابل توجه از فن آوري اطلاعات، بكارگيري آن در توسعه سازمانهاي اقتصادي و خدماتي است اين هدف اساسا در حوزه تجارت الكترونيكي تعريف و پيگيري مي شود. تجارت الكترونيكي تعريف و پيگيري مي شود. تجارت الكترونيكي نيز با تعابير و ديدگاههاي متفاوت تعريف شده است. هريك برمبناي يك ديدگاه خاص از تجارت الكترونيكي است. در اينجا به چند مورد از اين تعاريف اشاره مي شود:
تجارت الكترونيكي اجرا و هماهنگي فرايندهاي حياتي سازمانهاي اقتصادي، از قبيل طراحي، تايمن مواد و خدمات، توليد، فروش، اجراي سفارشات، ارائه خدمات از طريق بكارگيري حرفه اي رايانه ها و فن آوري ارتباطات و داده هاي ذخيره شده در رايانه ها را برعهده دارد.
تجارت الكترونيكي شامل انجام هركاري با فن اورين ارتباطات و اطلاعات (ICT) براي اجراي اهداف تجاري بين سازمانها يا سازمان و مصرف كننده است.
تجارت الكترونيكي همان بازگاني الكترونيكي (EC[1]) است. با اين تفاوت كه فرايندهاي داخلي، از قبيل توليد، مديريت انبار، توسعه محصول، مديريت ريسك، مديريت دانش و منابع انساني هم در تجارت الكترونيكي پوشش داده مي شوند.
تجارت الكترونيكي تركيب پيچيده اي از فرايندها، سيستم هاي سازماني و زيرساختهاي ضروري سازماني براي ايجاد يك مدل تجاري سطح بالاست.
تجارت الكترونيكي بسيار فراتر از بازرگاني الكترونيكي است. تجارت الكترونيكي شامل تغيير در روشهاي سنتي اجراي عمليات سازمان، مديريت فرايندهاي فيزيكي و ديجيتال و روش كاركرد پرسنل است.
از ديدگاه IBM، تجارت الكترونيكي يك نظريه امنيتي، تغييرپذيري و يكپارچگي را را براي دستيابي به ارزش اقتصادي بيشتر و بسيار متفاوت، از طريق تركيب سيستم ها و فرايندهاي سازمان است (يا Core business) يا ساده كردن و دسترسي فراگير از طريق فن آوري اينترنت، اجرا مي كند.
تجارت الكترونيكي درباره فن آوري اينترنت براي انتقال و تغيير روشهاي اجراي فرايندهاي سازمان است. بارزترين فرم آن، خريد از طريق شبكه براي عمده فروشي و خرده فروشي است.
به ساده ترين بيان، تجارت الكترونيكي استفاده از فن آوريهاي اينترنت براي توسعه و تحول فرايندهاي كليدي سازمان است. با اين ديدگاه، بيشتر شركتها به اين مهم پي برده و درحال انتقال از روشهاي سنتي به تجارت الكترونيكي هستند.…………

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد