دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه  وظیفه ورسالت مدرسه ی زندگی این است که با به کار گماری عوامل مبتکر ونوآور وارائه طرح های جدید و روشهای نو،زمینه بروز وییژگیهای یاد شده را در متعلمان و معلمان فراهم سازد و فضای مدراس را به فضای سازنده ؛ خلاق ؛ مبتکر؛ رو افزا ؛ گرم و صمیمی و لذت بخش تبدیل کند معلم باید در جریان تدریس و فعالیت های آموزشی و بررسی از روش های متنوع بهره بگیرد و به تناسب موضوع از روش حل مسئله ؛ روش تهیه و طرح یا پروژه روش بحث آزاد و روش های گروهی و جمعی استناد کند  از آنجا که رشایتمندی از زندگی در تکامل معنوی جایگاهی مهم دارد……

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

تجربیات : ۸

برخی از مهارتهای کلیدی برای موفقیت : ۱۰

یادگیری محصول مدیریت کلاس: ۱۴

خلاقیت: ۳۶

عوامل موثردر افت تحصیلی : ۶۸

عوامل تاثیر در ترک تحصیل دانش آموزان : ۷۷

معلم کیست : ۹۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

تجربیات

مدت بیست و هشت سال است که در شغل مقدس معلمی‏، همان که شغل انبیاء می نامند، مشغول به تدریس هستم و در طی این سالها تجربیات زیادی اندوخته ام و همچنین از تجربیات دیگران استفاده کند و راه پیمودشده را مجدداً پیمودن خطاست‏، چون استفاده از تجربیات دیگران راه رسیدن به هدف را کوتاهتری کند.من هرگز فکر نمی کردم بتوانم مجموعه ای را بنویسم که هم اکنون در پیش روی شماست ، ولی باید اذعان کنم اگر لطف و عنایت خداوندی و استمداد خانم فاطمه زهرا (س) نبود،بنده موفق به نوشتن این کتاب نمی شدم……..

 

منابع :
۱- قرآن کریم
۲- اکرمی،سید کاظم (۱۳۸۰)« فرهنگ اسلامی ، برنامه درسی وتفکر » تهران ، چاپ اول، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان .
۳- براون، جرج، تدریس خود(تمرین مهارت های تدریس درمقیاس های کوچک ) ، علمی رووف (مترجم) .(۱۳۷۶) وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه . تهران
۴-بهارستان، جلیل،(۱۳۷۸)، برنامه کارورزی یاتدریس عملی درمرکز تربیت معلم،تهران دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
۵- بهرنگی ، محمدرضا (۱۳۷۱) مدیریت آموزشی وآموز شگاهی، چاپ اشکان، ناشر: مولف.
۶- سجادی ، اسکندر (۱۳۷۶) « هدف از تدریس چیست» مقاله زیر چاپ دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تبریز.
۷-رضایی موسی(۱۳۸۶)«مدارس پیشرو کارآمد» تهران، انتشارات

 

 

 

 

 

 

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد