آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » لیست » پروژه » تجربیات مدون آموزشی » دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه
دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

دانلود تجربیات معلم یک دبیرستان پسرانه

مقدمه

وظیفه ورسالت مدرسه ی زندگی این است که با به کار گماری عوامل مبتکر ونوآور وارائه طرح های جدید و روشهای نو،زمینه بروز وییژگیهای یاد شده را در متعلمان و معلمان فراهم سازد و فضای مدراس را به فضای سازنده ؛ خلاق ؛ مبتکر؛ رو افزا ؛ گرم و صمیمی و لذت بخش تبدیل کند معلم باید در جریان تدریس و فعالیت های آموزشی و بررسی از روش های متنوع بهره بگیرد و به تناسب موضوع از روش حل مسئله ؛ روش تهیه و طرح یا پروژه روش بحث آزاد و روش های گروهی و جمعی استناد کند  از آنجا که رشایتمندی از زندگی در تکامل معنوی جایگاهی مهم دارد ] قرآن کریم و اولیای دین اموزه های بسیار مهم و فراوان را به پیروان خود ارائه کرده اند . شیوه دین آموزه ای از شیوهای شناختی ؛ عاطفی و رفتاری است یعنی هم به نیاز های مادی توجه دارد و هم به ئنیاز های معنوی هم بعد شناخت و عقلانیت را در بر می گیرد و هم بعد عاطفه و بعد رفتار را , لذا اینجانبه زهره رحیم پور جونقانی یکی از اموزگار های مدارس شهرستان فارسان با بهر گیری از بهد شناخت و عقلانیت و بعد عاطفه و رفتار توانسته ام با بکار گیری تمام عوامل در این پیشسنه خدمت نمایم هر چند چالشهای زیادی در این میسرقرار دارد .

فهرست مطالب

مقدمه : 2

تجربیات : 8

برخی از مهارتهای کلیدی برای موفقیت : 10

یادگیری محصول مدیریت کلاس: 14

خلاقیت: 36

عوامل موثردر افت تحصیلی : 68

عوامل تاثیر در ترک تحصیل دانش آموزان : 77

معلم کیست : 94

مقدمه

وظیفه ورسالت مدرسه ی زندگی این است که با به کار گماری عوامل مبتکر ونوآور وارائه طرح های جدید و روشهای نو،زمینه بروز وییژگیهای یاد شده را در متعلمان و معلمان فراهم سازد و فضای مدراس را به فضای سازنده ؛ خلاق ؛ مبتکر؛ رو افزا ؛ گرم و صمیمی و لذت بخش تبدیل کند معلم باید در جریان تدریس و فعالیت های آموزشی و بررسی از روش های متنوع بهره بگیرد و به تناسب موضوع از روش حل مسئله ؛ روش تهیه و طرح یا پروژه روش بحث آزاد و روش های گروهی و جمعی استناد کند  از آنجا که رشایتمندی از زندگی در تکامل معنوی جایگاهی مهم دارد ] قرآن کریم و اولیای دین اموزه های بسیار مهم و فراوان را به پیروان خود ارائه کرده اند . شیوه دین آموزه ای از شیوهای شناختی ؛ عاطفی و رفتاری است یعنی هم به نیاز های مادی توجه دارد و هم به ئنیاز های معنوی هم بعد شناخت و عقلانیت را در بر می گیرد و هم بعد عاطفه و بعد رفتار را , لذا اینجانبه زهره رحیم پور جونقانی یکی از اموزگار های مدارس شهرستان فارسان با بهر گیری از بهد شناخت و عقلانیت و بعد عاطفه و رفتار توانسته ام با بکار گیری تمام عوامل در این پیشسنه خدمت نمایم هر چند چالشهای زیادی در این میسرقرار دارد .

در سال اول کارکرد خود بدون هیچگونه تحصیل آموزش اعم از روان شناختی و کسب مهارات های لازم پرورشی وارد کلاس تدریس با 43 نفر دانش آموز شدم و بطوریکه خانواده های این دانش آموزان اعلب از قشر بیسواد و در حد تحصیلات ابتدایی بوده و نمی توانست در ادامه راه کارگشای حل مشکلات فردی دانش اموزان باشند و به کمک اینجانب جهت همکاری و با لا بردن سطح علمی انان را فراهم کند و همچنین در این سال مشکلات انان علاوه بر ضعف درسی شامل کمبود تغذیه و ناتوانی آنها در کشش مطالب بود بطوریکه ضمن خستگی حالتهای بی خوابی و فرار از درس نیز بر عدم انگیزه انان مستولی بود و بطور مثال احدی از دانش آموزان که برای ابراز وجود و یا جذب نظر دیگران بخود اقدام به برداشتن تغذیه همکلاسی هایش را می نمود و از نظر درسی نیز ضعیف بوده و چند ماهی که از سال تحصیلی می گذشت هیچ کس نتوانسته بود از او کوچکترین وسایل خود را بازپس گیری کند و توانای ایشان در بزهکاری روز به روز افزایش پیدا می نمود بطوریکه پا را فراتر نموده و اقدام به ربودن برخی از اقلام معلم خود نیز داشته است تا یک روز مستخدم مدرسه با داد و فریاد وارد آموزشگاه شد و چون فقط کلاسها بدلیل داشتن امتحان بیرون در حیاط مدرسه بودند که مبلغ 1000 تومان از ایشان ربوده شده بود و بر حسب سوابق قبلی بدون قید و شک نگاه دزدی به نامبرده پبیش از دیگران جلوه گری می نمود  و برای اثبات و یا تحمیل موضوع سرقت به نامبرده مادر ایشان را با عذر خواستن فرزندش به مدرسه دعوت شد و اما ایا سوابق قبلی بدرستی می توانست اثبات کننده خطای ایشان شود و برای اثبات بزه دانش اموز و استفاده از صداقت عام ایشان در یک اتاق تاریک بدور با رعایت شان و حرمت و یا انگیزه ایشان در ادامه تحصیل بر آن شدیم که در یک اتاق مزبور مقداری نخ سفید نسوز برای روشن کردن بخاری ها به اتاق آویزان نمودیم و گفتیم یکی یکی از دانش آموزان وارد شده و چنین تلیقین گردید که اگر دانش آموز بزهکار وارد اتاق شده و دست بر روی نخ سفید یگذارد و نسبت به سوالات گفته شد دروغ بگوید این نخ سیاه خواهد شد و سارق پیدا و در صورتیکه اعتراف نکند ایشان را به نمایندگی آموزش و پرورش معرفی خواهد شد و امکان گذشت ایشان وجود ندارد و درصورت اعتراف و باز پس دادن پول نامبرده گذشت خواهد شد و نامبرده را نیز به اداره آموزش و پرورش معرفی نخواهدشد  یکی یکی دانش آموزان وارد اتاق شده و هر کدام دست بر نخ سفید می گذاشتند و نسبت به تخلفات خود اعتراف می نمودند ولی از برداشتن پول مورد نظر اعترافی صورت نگرفت تا اینکه نوبت به دانش آموز مورد نظر رسید و نامبرده با ترسان و لرزان شروع به اعتراف و اعلام آدرس محل پول را نمود و خوشبختانه مستخدم وجه مورد نظر به ایشان مسترد شد و با نصیحت ایشان خوشبختانه به راه درست ختم بخیر شد و تا دیپلم ادامه تحصیل نمود و جویای احوال و توانایی های ایشان بودم که در ادامه فردی موفق بود

 تجربیات

مدت بیست و هشت سال است كه در شغل مقدس معلمي‏، همان كه شغل انبياء مي نامند، مشغول به تدريس هستم و در طي اين سالها تجربيات زيادي اندوخته ام و همچنين از تجربيات ديگران استفاده كند و راه پيمودشده را مجدداً پيمودن خطاست‏، چون استفاده از تجربيات ديگران راه رسيدن به هدف را كوتاهتري كند.من هرگز فكر نمي كردم بتوانم مجموعه اي را بنويسم كه هم اكنون در پيش روي شماست ، ولي بايد اذعان كنم اگر لطف و عنايت خداوندي و استمداد خانم فاطمه زهرا (س) نبود،بنده موفق به نوشتن اين كتاب نمي شدم و از اين بابت سجده شكر به جاي آورم و از خداوند منان بسيار سپاس گزارم. من هرگز خود را از همكارانم بالاتر و با تجربه تر نمي دانم‏،بلكه همه فرهنگيان را استاد خود دانسته و شاگرد آن ها هستم‏، ولي به عنوان يك معلم جزء به خود اجازه دادم تا تجربيات اندك خودم را در اختيار آنها بگذارم شايد يك درصد هم كه شده راه گشاي كار آنها در امر آموزش باشد. در پايان دست همه همكاران فرهنگي را مي بوسم و به آنها خسته نباشيد مي گويم و آرزوي موفقيت آنها را در تمامي مراحل كار و زندگيتان از خداوند متعال خواستارم.

تدریس موفق بسته به برخی تکنیک ها ومهارت ها می باشد. موفقیت در تدریس ،مثل خیلی از زوایای زندگی، به دیدگاه ونگرش معلم به تدریس ودانش آموز بستگی دارد.

برخی از مهارت های کلیدی برای موفقیت

1-داشتن علم واطلاعات عمومی وتخصصی

داشتن علم واطلاعات عمومی وتخصصی باعث می شود که هیچ وقت در برابر دانش آموزان کم نیاورید واز نظر علمی آن ها را ارضا کنید.معلم دانا دانش آموزش را به وجد می آورد.

2 – داشتن هنر در برقراری رابطه صمیمی ودوستانه

رابطه ی دوستانه با دانش آموزان باعث می شود معلمشان را بیشتر دوست داشته باشند.واین دلیلی می شود تا معلم را الگوی مناسبی برای خود قرار دهند .به حرفش گوش کنند، او را ناراحت نسازند.

3 – داشتن حس شوخ طبعی

شوخی کردن با دانش آموزان باعث می شود که اضطراب واسترسی که معمولاً بر کلاس درس حاکم است از بین برود وکلاس شادی داشته باشیم.

4 – حسن ظن داشتن(خوش بین بودن)

متاسفانه بیشتر نگرش های آدمی بر اثر سوء ظن می باشد ونتیجه آن قضاوت اشتباه است. نگرش مثبت یک نعمت الهی است که باعث می شود بر مشکلات فائق آییم وبه توانایی های خود ایمان بیاوریم.به عنوان معلم کاستی ها وضعف های دانش آموز را با نگرش مثبت ببینید وسعی در حل آن ها نمایید. نگرش مثبت تاثیر مثبت ونگرش منفی پیامد منفی خواهد داشت.

5 – رعایت عدالت وانصاف

معلم عادل دانش آموزان را یکسان می نگرد ودر برخورد یکسان عمل می کند . تشویق وتنبیه بر اساس عملکرد عادلانه خواهد بود. نگاه معلم،توجه معلم، واگذاری کارها ، استفاده از دانش آموزان و….باید عادلانه باشد.

6 – انتظارات کار آمد ، بزرگ ومعقولانه

یک معلم انتظاراتش باید متناسب با توان واستعداد دانش آموزان وکارامدی خودش باشد. برای ایجاد فضای مثبت یادگیری بهتر است اهداف یا انتظاراتی را که از دانش آموز داریم به آنها بگوییم. سعی شود

انتظارات بزرگ باشد اما غیر واقعی ودست نیافتنی نباشد.

این کار باعث می شود اعتماد به نفس شما ودانش آموزان بالا برود.

7 – سازگاری با دانش آموزان

معلم خوب تلاش می کند خودش را با دانش آموزان سازگار کند نه اینکه دانش آموزان را با خود سازگار کند. دانستن انتظارات دانش آموز از معلم وبالعکس سبب ایجاد هماهنگی می شود و انتظارات متعادل خواهد بود .

8 – انعطاف پذیری

درمعلم باید پیوسته تغییروتنوع وجود داشته باشد. این ویژگی باعث می شود معلم قابل تحمل باشد.یکنواختی ورکود در معلم احساس زدگی را در دانش آموزان بوجود می آورد.همچنین سبب تسلط معلم بر اعصابش می شود وبه دانش آموزان اجازه پیش بینی وبه دست گرفتن موقعیت را نمی دهد.

منابع :
1- قرآن کریم
2- اکرمی،سید کاظم (1380)« فرهنگ اسلامی ، برنامه درسی وتفکر » تهران ، چاپ اول، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان .
3- براون، جرج، تدریس خود(تمرین مهارت های تدریس درمقیاس های کوچک ) ، علمی رووف (مترجم) .(1376) وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه . تهران
4-بهارستان، جلیل،(1378)، برنامه کارورزی یاتدریس عملی درمرکز تربیت معلم،تهران دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
5- بهرنگی ، محمدرضا (1371) مدیریت آموزشی وآموز شگاهی، چاپ اشکان، ناشر: مولف.
6- سجادی ، اسکندر (1376) « هدف از تدریس چیست» مقاله زیر چاپ دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تبریز.
7-رضایی موسی(1386)«مدارس پیشرو کارآمد» تهران، انتشارات

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 100

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.8 ( 1 votes )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است