دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله تجزيه وتحليل المان محدود و بهينه سازي شكل خودرو در تصادف با ضزبه ي با سرعت پايين

عنوان اصلی مقاله:  Finite Element Analysis and Shape Optimization of Automotive Crash-box Subjected to Low Velocity Impact
ترجمه فارسی عنوان: تجزيه وتحليل المان محدود و بهينه سازي شكل خودرو در تصادف با ضزبه ي با سرعت پايين
چكيده:
تصادف براي جعبه تصادف براي يك ماشين يكي از مهم ترين قطعات خودرو براي جذب انرژي تصادف است. در صورت تصادف از جلو،انتظار مي رود كه جذب انرژي تصادف به طوري باشد كه آسيب به كابين اصلي به حداقل برس و مسافران امكان نجات داشته باشند. در حال حاضر جذب انرژي توسط جعبه تصادف در سرعت هاي پايين با استفاده از روش اجزاي محدود بهينه سازي و طراحي براي بدنه مطالعه شده است كه با موفقيت از طريق انتخاب سطح مقطع مناسب و شيارهاي پيشنهادي بدست مي ايد. شش نوع از لوله هاي جدارنازك با بخش هاي مختلف شيارهاي صليبي مرد مطالعه قرار گرفته است و سپس لوله ها نصب شده و مورد مقايسه قرار گرفته ااند. نتايج نشان مي دهد كه جذب انرژي بهبودي را با مقطع مربع لوله هاي جدارنازك به صورت دوجداره و شياري را دارد.
كليدواژه ها: جعبه تصادف، تاثير سرعت كم، تجزيه وتحليل المان محدود، مدل بهينه سازي.

تصادف براي جعبه تصادف براي يك ماشين يكي از مهم ترين قطعات خودرو براي جذب انرژي تصادف است. در صورت تصادف از جلو،انتظار مي رود كه جذب انرژي تصادف به طوري باشد كه آسيب به كابين اصلي به حداقل برس و مسافران امكان نجات داشته باشند. در حال حاضر جذب انرژي توسط جعبه تصادف در سرعت هاي پايين با استفاده از روش اجزاي محدود بهينه سازي و طراحي براي بدنه مطالعه شده است كه با موفقيت از طريق انتخاب سطح مقطع مناسب و شيارهاي پيشنهادي بدست مي ايد. شش نوع از لوله هاي جدارنازك با بخش هاي مختلف شيارهاي صليبي مرد مطالعه قرار گرفته است و سپس لوله ها نصب شده و مورد مقايسه قرار گرفته ااند. نتايج نشان مي دهد كه جذب انرژي بهبودي را با مقطع مربع لوله هاي جدارنازك به صورت دوجداره و شياري را دارد.
كليدواژه ها: جعبه تصادف، تاثير سرعت كم، تجزيه وتحليل المان محدود، مدل بهينه سازي.

مقاله تجزيه وتحليل المان محدود و بهينه سازي شكل خودرو در تصادف با ضزبه ي با سرعت پايين
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد