دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس
2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
الف ) رفتار مجرمانه
یك ) رفتار مجرمانه اختلاس
مبحث اول : اكثر حقوقدانان بر این باورند كه رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن
مبحث دوم : رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
مبحث سوم : اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
مبحث چهارم : موارد مشتبه
یك ) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم
دو) شرط تسلیم قبلی مال
سه ) تعلق مال به دولت
2-ركن معنوی
الف ) ركن معنوی اختلاس
ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی
فصل دوم :تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع
گفتار اول : بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني درحقوق كيفري ايرانمبحث اول : نگاهی به سابقه تقنینی کلاهبرداری
مبحث دوم-طرح و بررسی ابهام‌ها
عدم تمیز تقلب کیفری از مدنی
مفهوم وسیله
مبحث  سوم:رابطه سببیت
مبحث چهارم:حیله و تقلب
مبحث پنجم:تحصیل و بردن مال
گفتار  دوم-کلاهبرداری مشدد
مبحث اول-بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات
روش جرم‌انگاری
مبحث دوم:بررسی ایراد وارده بر ماده
مبحث سوم:ضرورت تفسیر منطقی و معقول ماده
الف)دیدگاه
ب)دیدگاه دوم
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
فصل اول
تحصیل مال از طریق نامشروع
گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس
از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یكدیگر پیوند می دهد . علت دیگری كه اشتراك این دو جرم را باعث می شود این است كه در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتكب تسلیم و سپرده شده باشد…………….

 

 

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد