خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات
دانلود کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات

دانلود کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات

دانلود کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات

تخلفات انتظامی و جرائم قضات
مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضائی قرار گیرد.

وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.
با توجه به این که قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممکن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات

فهرست مطالب
تخلفات انتظامی و جرائم قضات
اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
ماده ۶۰۴ ق.م.ا:
ماده ۵۷۵ ق.م.ا
-۱ مصونیت قضائی قضات
-۲ جرائم مرتبط با وظایف قضات
۳- مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات
۴- عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی
۵- مرور زمان تعقیب انتظامی:
۶- عدم مصونیت قضات در امور خلافی
مبحث اول – تخلفات انتظامی قضات
انواع تخلفات انتظامی
وظایف دادسرا و نحوه عمل آن
مبحث دوم- جرائم ارتکابی قضات
مصونیت قضائی قضات
جرائم مرتبط با وظایف قضات

کارتحقیقی تخلفات انتظامی و جرائم قضات

اصل ۱۷۱ قانون اساسی
ماده ۵۷۸ ق.م.ا
ماده ۵۹۸ ق.م.ا
ماده ۶۰۴ ق.م.ا
ماده ۵۷۰ ق. مجازات اسلامی
ماده ۵۷۵ ق.م.ا
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات
عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی
مرور زمان تعقیب انتظامی
عدم مصونیت قضات در امور خلافی
خلاصه بحث (نتیجه گیری)
درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات
در کیفیات پس از صدور رأی مراجع صالح
در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
درباره جرائم قضات مأمور بخدمت در سازمان تعزیرات حکومتی
یک مورد استثنائی در تعلیق قضات
طرح یک پیشنهاد

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

مبحث اول – تخلفات انتظامی قضات
انواع تخلفات انتظامی   
وظایف دادسرا و نحوه عمل آن
مبحث دوم- جرائم ارتکابی قضات
مصونیت قضائی قضات
جرائم مرتبط با وظایف قضات
اصل ۱۷۱ قانون اساسی
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات
مرور زمان تعقیب انتظامی
عدم مصونیت قضات در امور خلافی
عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی
خلاصه بحث (نتیجه گیری)
طرح یک پیشنهاد
مصونیت قضائی قضات
جرائم مرتبط با وظایف قضات
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات
مرور زمان تعقیب انتظامی
عدم مصونیت قضات در امور خلافی
عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی
قانون نظارت بر رفتار قضات
کلیات
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:

منابع

منابع

کتاب

 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، کتاب خانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫
 2. حجتی اشرفی، غلام رضا، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، چاپ هفتم، تهران، کتاب خانه گنج دانش، ۱۳۸۱٫
 3. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد پنجم، چاپ اول (دوره جدید)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانش گاه تهران، ۱۳۷۳٫
 4. زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲٫
 5. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، چاپ نهم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۲٫
 6. فتاحی زاده، فتحیه، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳٫
 7. قرائتی، محسن، تفسیر نور، جلد هشتم و نهم، چاپ اول، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ۱۳۸۱٫
 8. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫
 9. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۲٫
 10. محمدی نیا، اسدالله، آن چه یک زن باید بداند، چاپ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴٫
 11. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، چاپ پنجاه و دوم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۹٫
 12. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳٫
 13. مکی عاملی، علی حسین محمد، سلسله الآثار الفقهی (دراسه فی المرأه و ستر الوجه و الکفین)، بیروت، الدارالاسلامیه، بی تا.
 14. منصور، جهان گیر، قانون مجازات اسلامی (حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، چاپ هجدهم، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۲٫
 15. محمد ـ م، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی (ترجمه منجد الطلاب)، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰٫

نشریه

 1. حبیب زاده، محمد جعفر و محسن عینی نجف آبادی، «مبنا و ملاک تعزیر»، قسمت اول، نشریه دادرسی، سال ششم، ۳۲، خرداد و تیر ۱۳۸۲، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۲۷؛ شماره ۳۴، مهر و آبان ۱۳۸۱، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱٫
 2. حبیب زاده، محمد جعفر و کیانوش کوراهی مقدم، «ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، دو ماه نامه علمی و پژوهشی دانشور، سال نهم، شماره ۳۹، تیر ۱۳۸۳، تهران، دانش گاه شاهد، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۵٫
 3. صفار دستگردی، مهدی، «آسیب های جامعه شناختی بدحجابی زنان»، یالثارات الحسین، شماره ۲۷۱، تهران، ۱۳۸۳، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۳٫
 4. کرباسی، محمد مهدی، «ماهیت جرم ازدیدگاه فقه و قانون جزا»، معرفت، شماره ۵۸، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱٫
 5. گودرزی، محمدرضا، «محدوده قانون جزا و گستره جرم انگاری از دید مکاتب حقوق کیفری»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۹، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱٫

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۹۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است