دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه

عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of Vehicle’s Frontal Crash Based on Structures’ Section Forces
عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه
چکیده ترجمه :
در این مقاله یك روش جدید برای نیروهای بخش سازه ای با تجزیه و تحلیل در تصادف از جلوی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. مدل المان محدود از یك ماشین سواری ارائه شده است. طبق اصل اساسیدر روش دینامیك المان محدود غیر خطی،تصادف براساس معادله FE گسسته بوجود می اید.. تصادف از جلوی سیستم ماشین یكپارچه توسط LS-DYNA شبیه سازی شده و نتایج ان از جمله ساختار نیروها و زمان جذب انرژی و اثربخشی جذب انرژی اصلی و انتقال مسیر انرژی و تغییر نیروها بدست آمده است. شبیه سازی نتایج نشان می دهد كه نیروهای بخش سازه ای با دقت می تواند پیش بینی شود. و همچنین انتقال نیروها در فرایند تصادف مشخص شود. این روش یك ابزار مهم برای بهبود عملكرد ساختار خودرو را فراهم می كند.
كلیدواژه ها: تصادف از جلو، جذب انرژی، نیروهای بخشی، شبیه سازی.
مقدمه:
شبیه سازی كامپیوتری در برخورد خودرو به طور قابل توجهی در چندسال گذشته بهبود یافته است. با پیشرفت در تكنولوژی كامپیوتر و كدهای المان محدود غیرخطی(FE)، مدل مقیاس كامل بوده و شبیه سازی چنین پدیده های پیچیده ای در حال تبدیل به فرایند انجام هستند. شبیه سازی المان محدود در درجه اول در مدل خودرو و ویژگی های تصادف متمركز می شود. این اجازه می دهد تا ارزیابی خطرات به طور مستقیم و صدمات وارده به سرنشینان با استفاده از داده های شبیه سازی شده ارائه شود. پایگاه در تئوری محاسبات عددی ، تكرار تصادف و تكمیل مدل المان محدود از یك ماشین است. براساس CMVDR-294، تصادف از جلو با موفقیت شبیه سازی شده و نتایج از جمله خودرو، رابطه انتقال انرژی و نیروهای بخش ساختاری را در روند تصادف ارائه…
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل خودرو تصادف از جلو بر اساس نیروهای بخش سازه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد