دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور

ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور

فهرست مطالب
– 1 – مشخصات لازم براي طراحي و سيم پيچي موتور: 3
فرم کلافهاي سيم پيچي 7
3-1 –  سيم پيچي زنجيره اي 9
2-4-1-  سيم پيچي دو طبقه موتورهاي سه فازه 18
روش استفاده از جدول : 20
1 – محاسبه قطر سيم 27
حالت اول : 35
فصل دوم : 49
ج: فشار و بار بيش از حد روي موتور 53
درگير شدن رتور با استاتور: 55
تشخيص عيبهاي الکتريکي و رفع ان 56
موتورهاي سه فاز : 56
موتورهاي يکفازه 61
تغيير خصوصيات 65
نحوه تشخيص 65
موتور راه نمي افتد 65
2- اتصال کوتاه 65
فصل اول
– 1 – مشخصات لازم براي طراحي و سيم پيچي موتور:
براي محاسبه و سيم پيچي يک موتور معلومات زير مورد نياز مي باشد که از روي      پلاک و پوسته موتور ويا با توجه به نياز واز طريق محاسبه بدست مي ايد.
الف : تعداد شيار هاي استاتور : که انرا با  z   نشان داده و ازروي پوسته موتور قابل    شمارش مي باشد.
ب : تعداد فازها : موتورهايکه در صنعت استفاده مي شوند معمولا بصورت يکفاز و سه فاز مي باشند که تعداد فاز ها را با   m   نشان مي دهند.
ج : تعداد قطبهاي موتور ( p 2   ) تعداد قطبهاي موتور را ميتوان از رابطه زير بدست اورد.
و رابطه فوق    ns  دور سنکرون سيدان استاتور مي باشد که مقدار ان از دور موتور
کnr بر روي پلاک موتور نوشته ميشود کمي بيشتر است.
د : گام قطبي   y  : که عبارتست از فاصله بين مرکز و قطب غير هم نام مجاور بر حسب تعداد شيار گام قطبي را ميتوان از رابطه         بدست اورد.
ه : گام سيم بندي  yz   : عبارتست از فاصله بين دو بازوي يک کلاف بر حسب تعداد شيار.
و : تعداد شيار زير هر قطب مربوط به هر فاز        حداقل تعداد کلافها براي ايجاد يک جفت قطب در جريان متناوب به اندازه تعداد فازها مي باشد اگر بخواهيم در يک ماشين تعداد قطبهاي از 2 بيشتر شده  و برابر با    2p  باشد در اين صورت حداقل تعداد کلافهاي لازم برابر با        p.m  بوده و چون در سيم پيچي يک طبقه هر کلاف دو شيار را پر مي کند بنابر اين حد اقل تعداد شيار هاي لازم براي تشکيل  2p    قطب توسط  m   فاز  برابر خواهد بود . zmin= 2p* m
همانطور که ذکر شد اين تعداد شيار حداقل تعداد شيار هاي لازم بوده و در هر يک از قطبها يک شيار به هر فاز اختصاص مي يابد اما اگر هر يک از بازوهاي
کلافها را در چندين شيار مجاور هم پخش نموده و تعداد اين شيارها را که عبارت از تعداد شيار زير هر قطب مربوط به هر فاز مي باشد. ql نشان مي دهند…

دانلود پروژه ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد