دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی تسری بزه

تسری بزه (خیانت در امانت )

مقدمه
تسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غير منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خيانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در امانت قرار گيرد يا خير؟ و ابتلاي روزنامه دادگاهها با اين بزه، از جمله عواملي بودند كه موجب گرديد تا اينجانب كار تحقيقي خود را تحت عنوان «بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي» انتخاب نمايد تا شايد با تحقيق و بررسي تئوري و عملي اين بزه راه صواب را ارائه نمايد.
امانتداري يكي از صفات پسنديده و نيكوست و خيانت نسبت به آن زشت و قبيح است به طوري كه حتي برخي از مردم خيانت در امانت را زشتتر از سرقت مي دانند، چرا كه در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنكه در خيانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال ديگري، از اعتماد و اطمينان مالك يا متصرف قانوني مال نسبت به خود نيز سوء استفاده مي‌كند. امانت يكي از صفات خداي تعالي است و در قرآن كريم و روايات و احاديث متعدد، بر استرداد مال اماني به صاحبش سفارش موكد شده است، اگرچه صاحب مال اماني كافر باشد كه مراتب فوق حكايت از اهميت عنوان تحقيق دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
قسمت اول : تعاريف
بند اول: تعريف بزه خيانت در امانت
الف) تعريف لغوي
ب) تعريف اصطلاحي
قسمت دوم: بررسي بزه خيانت در امانت در منابع اسلامي
بند اول : قرآن كريم
بند دوم : روايات
بخش اول:
خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي
و شرايط و عناصر تشكيل دهنده آن
فصل اول : عنصر قانوني
فصل دوم : عنصر مادي
گفتار اول : عمل مرتكب
1- استعمال
2- تصاحب
3- اتلاف
4- مفقود كردن
گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق بزه
1- وجود رابطه حقوقي اماني
بند اول: انواع امانت
بند دوم : ماهيت امانت
الف) سپرده بودن مال
بخش دوم :
خيانت در امانت موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي و شرايط و عناصر
تشكيل‌دهندهآن و واكنش اجتماعي در مقابل بزه خيانت در امانت
گفتار اول : عنصر قانوني
گفتار دوم : عنصر مادي
1- عمل مرتكب
2-شرايط لازم براي تحقق بزه
بند اول: موضوع جرم
بند دوم : سپرده بودن يا بدست آوردن موضوع جرم
3- نتيجه حاصله
گفتار سوم : عنصر رواني
نتيجه گيري
كتابنامه
مقدمه
تسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غير منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خيانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در امانت قرار گيرد يا خير؟ و ابتلاي روزنامه دادگاهها با اين بزه، از جمله عواملي بودند كه موجب گرديد تا اينجانب كار تحقيقي خود را تحت عنوان «بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي» انتخاب نمايد تا شايد با تحقيق و بررسي تئوري و عملي اين بزه راه صواب را ارائه نمايد.
امانتداري يكي از صفات پسنديده و نيكوست و خيانت نسبت به آن زشت و قبيح است به طوري كه حتي برخي از مردم خيانت در امانت را زشتتر از سرقت مي دانند، چرا كه در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنكه در خيانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال ديگري، از اعتماد و اطمينان مالك يا متصرف قانوني مال نسبت به خود نيز سوء استفاده مي‌كند. امانت يكي از صفات خداي تعالي است و در قرآن كريم و روايات و احاديث متعدد، بر استرداد مال اماني به صاحبش سفارش موكد شده است، اگرچه صاحب مال اماني كافر باشد كه مراتب فوق حكايت از اهميت عنوان تحقيق دارد.
بقاي زندگي انسان در اين عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگي دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنيان معاملات از هم گسيخته و رشته مبادلات پوسيده خواهد شد، و زماني كه نظام معاملات از بين برود، هرگز انسان را در اين جهان بقاء و زيست ممكن نخواهد بود.
حضرت رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: «كلب امين خير من صاحب خئون» يعني سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خيانتكار است.
نحوه تحقيق بدين صورت بوده كه اينجانب ابتدا با مراجعه به منابع و مآخذ متعدد حقوقي و فقهي مطالب لازم را از بعد تئوري مورد بحث و بررسي قرار داده و سپس با توجه به اينكه آراء جديد دادگاههاي عمومي و تجديد نظر استان تهران به عنوان پايتخت و شعب ديوان عالي كشور در مورد بزه خيانت در امانت منتشر نگرديده است، با مراجعه حضوري به مراجع قضايي ياد شده و دادستاني كل كشور در قسمت مربوط به اعمال بند 2 ماده 18 و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و مراجعه به اداره حقوقي قوه قضاييه و جمع آوري نظريات منتشر نشده، با مطالعه بيش از سيصد پرونده مربوط به خيانت در امانت توانسته است آراء و نظريات جديد مستند و مستدل را بدست آورده و بر حسب مورد به طور خلاصه مورد استفاده قرار دهد و در واقع تحقيق تهيه شده تلفيقي از مسائل تئوري و عملي است.
قسمت اول : تعاريف
بند اول: تعريف بزه خيانت در امانت
قانونگذار، بزه خيانت در امانت را در قانون مجازات اسلامي تعريف نكرده است و فقط به بيان تعدادي از مصاديق و موارد اين بزه اكتفا نموده است. لازم است قبل از ورود به بحث اصلي و شرايط و عناصر تشكيل دهنده اين بزه، تعريفي از حيث لغت و اصطلاح حقوقي آن بيان نماييم.
الف) تعريف لغوي
“امانت” در فرهنگ لغات به معناي «راستي، ضد خيانت، درستكاري، امانت يعني قرار دادن و بجا آوردن مقتضاي عدالت در اوقات معين آن، و اين يكي از صفات خداي تعالي است………………

فرمت : WORD | صفحات:129+OK

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کارتحقیقی تسری بزه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد