دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تشریح سیستم کنترل حلقه بسته

تشریح سیستم کنترل حلقه بسته

فهرست مطالب
فصل اول –  مقدمه اي بر سيستم هاي کنترل 4
1-1کنترل و اتوماسيون 4
2-1مشخصات سيستمهاي کنترل 5
وروديها 6
خروجيها 6
پردازش 7
3-1 انواع فرايندهاي صنعتي 7
فرايند توليد پيوسته 8
فرايند توليد انبوه 8
فرايند توليد اقلام مجزا 9
کنترل حلقه باز 9
کنترل پيشرو 10
کنترل حلقه بسته (Field back) : 11
5-1 انواع کنترلر ها 12
1-5- 1کنترلر هاي ناپيوسته (گسسته) 14
کنترلر تناسبي: (Proportional) 15
کنترلر انتگرالي(Integral): 16
کنترلر تناسبي – انتگرالي (PI) : 16
کنترلر تناسبي – مشتق گير(PD): 17
کنترلرPID: 18
• کنترلر هاي نيوماتيکي(Pneumatic. 18
اهميت سيستم هاي کنترل 21
ساختمان سيستم هاي کنترل 23
سيستم هاي کنترل نرم افزاري 27
کنترل سيستم هاي بيولوژيکي 28
1- تعاريف و کليات 28
2- روش هاي کنترل 32
2-2- تابع تبديل سيستم 37
3- مشخصه هاي عملکرد سيستم کنترل 44
3-1- جبران سازي 46
1-4 مقدمه 55
Figure 2-1 57
فصل اول –  مقدمه اي بر سيستم هاي کنترل
1-1کنترل و اتوماسيون
در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد که اين بهبود هم در کميت وميزان توليد موثر است و هم در کيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است که بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودکار واگذار گردد.بسياري از کارخانه ها کارگران خود را براي کنترل تجهيزات مي گمارند و کارهاي اصلي را به عهده ماشين مي گذارند. کارگران براي اينکه کنترل ماشينها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است که شناخت کافي از فرايند کارخانه و وروديهاي لازم براي عملکرد صحيح ماشينها داشته باشند.يک سيستم کنترل بايد قادر باشد فرايند را با دخالت اندک يا حتي بدون دخالت اپراتورها کنترل نمايد.در يک سيستم اتوماتيک عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط کنترل کننده سيستم انجام مي گيرد.
2-1مشخصات سيستمهاي کنترل
هر سيستم کنترل داراي سه بخش است:ورودي ،پردازش و خروجي . بخش ورودي وضعيت فرايندو وروديهاي کنترلي اپراتور را تعيين کرده ومي خواند بخش پردازش با توجه به وروديها، پاسخهاو خروجيهاي لازم را مي سازدو بخش خروجي فرمانهاي توليد شده را به فرايند اعمال مي کند.در کارخانه غير اتوماتيک بخش پردازش رااپراتورها انجام مي دهند.

دانلود پروژه تشریح سیستم کنترل حلقه بسته
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد