دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم

تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.
نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردى بررسى مى‏کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص مى‏سازد.
مقدّمه :
هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسى که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسى که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چیزى بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکى عدوانى و دیگر غیرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه ۷۱ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامى لاحق).در مواردى که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامى لاحق).
فهرست مطالب
چکیده
مقدّمه :
کلیات
فصل اول
تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم
گفتار اول : جرایم ناشى از تخلّفات رانندگى موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامى
مبحث اول : بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:
مبحث دوم : ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه
بند اول:  مقرّرات کیفرى قانونى حاکم بر واقعه (قتل غیر عمد ناشى از تخلّفات رانندگى)
بند دوم :  تعدّد سبب و ماهیت حقوقى واقعه (مقدّم بر امر کیفرى)
مبحث سوم : موجبات ضمان
مبحث چهارم :  تقصیر، شرط لازم براى پیدایش نتیجه مجرمانه
مبحث پنجم :  لزوم تقصیر مقدّم و پیش‏شرط یا بى‏واسطه نتیجه مجرمانه
مبحث ششم : شرط پویا و متحرّک پیدایش نتیجه مجرمانه
مبحث هفتم :  فقدان مسئولیت ناشى از سبب انحصارى مقتول (به‏رغم تعدّد سبب)
گفتار دوم : اولويت اصل اجرا و مديريت ترافيک
مبحث اول : تقسيم بندي تصادفات
مبحث دوم : ارائه تعاريف و قوانين تصادفات از زبان معاونت آموزش قوه قضاييه  ‌
بند اول : نگاه حقوقی
بند دوم : خاستگاه اساسی مسئولیت پذیری
مبحث سوم : مسئولیت های مدنی و كیفری
مبحث چهارم : مسئولیت مدنی راننده
مبحث پنجم : مسئولیت مدنی دارنده در قوانین ایران
مبحث ششم : مبنای مسئولیت مدنی دارنده
فصل دوم
مسئولیت كیفری راننده
گفتار اول : مسئولیت كیفری راننده
مبحث اول : عوامل پیدایش حادثه
مبحث دوم : حقوق رانندگان
مبحث سوم : فتوای فقها
مبحث چهارم : مبانی روایات و فتوا
نتیجه
پیشنهادات
منابع
Abstract
چکیده
واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.
نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردى بررسى مى‏کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص مى‏سازد.
مقدّمه :
هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسى که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسى که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چیزى بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکى عدوانى و دیگر غیرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه ۷۱ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامى لاحق).
در مواردى که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامى لاحق).

فرمت : WORD | صفحات :77

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود کار تحقیقی تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد