دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه

دانلود کار تحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه

 تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه
چکيده:
عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تطبیق بیع در قانون مدنی و قفه
گفتار اول : تعريف بيع
مبحث اول : بيع كالاي در حال حمل ( در راه )
مبحث دوم :  انتقال ضمان در بيع با سوء نيت
مبحث سوم : قلمرو اجراي قسمت آخر ماده (68) كنوانسيون
مبحث چهارم : اثر نقض اساسي قرار داد از طرف فروشنده
الف – فسخ قرار داد و قلمرو آن
ب ـ كاهش ثمن
مبحث پنجم : قرارداد تشكيل بيع
الف. تجديد موضوع
ب. تقسيم موضوع
گفتار دوم :وضعيت قرارداد تشكيل بيع از جهت فقهي
مبحث اول : حدود ومصاديق عقود معتبر
مبحث دوم : موضوع قرارداد تشكيل بيع
مبحث سوم : وضعيت قرارداد تشكيل بيع در حقوق مدني
بند اول : وضعيت قرارداد تشكيل بيع در قانون مدني ،از حيث حدود مصاديق عقود معتبر
بند دوم : موضوع قرارداد تشكيل بيع
بند سوم : مطالعه تطبيقي
بند چهارم :بررسي مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت در مورد تعهد به بيع مال غير منقول
فصل دوم :اثر حقوقی قرارداد تشکیل بیع
گفتار اول : تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد
مبحث اول : تأثير قرارداد در پيدايش حق عيني
مبحث دوم : مسائل
بند اول : تعهد بر فروش مال غير منقول و فروش آن به ثالث
بند دوم : بيع مال غير منقول ونيز تعهد به تنظيم سند رسمي بيع در سند عادي
بند سوم : تعهد بر تنظيم سند رسمي بيع مال غير منقول در سند عادي
بند چهارم: تعيين وجه التزام براي تخلف
گفتار دوم : آيا بقايا واعضاي بدن انسان ميتواند مبيع
مبحث اول : بيع اموال غيرمنقول تبعي يا غيرمنقولي كه به تبع
مبحث دوم :بيع حقوق مالي
نتيجه گیری
فهرست منابع
مقدمه
در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند.
خريد و فروش انرژي برق رايج است، شهرداري به سازندگان بلندمرتبهها تراكم ميفروشد، سازندگان مجتمعهاي مسكوني قبل از پياده كردن نقشه آن در عرصه زمين، واحدهاي آن را پيشفروش مينمايند. جواني از فرط فقر كليه خود را ميفروشد. جالب است كه مردم لفظ فروش را براي تمام موارد فوق به كار ميبرند. درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق ميشود كه ماده 338 قانون مدني ايران به واسطه محصور بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع ممنوع كرده است.
كثرت استعمال لفظ فروش براي حقوق مالي سبب گرديد تا نگارنده، نظامهاي مختلفي را مطالعه نموده و بررسي عميقي دراين زمينه انجام دهد تا طرز تفكر ملل مختلف دراين مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بيع در قانون مدني ايران قواعد عامي دارد كه بر مبادله اموال منقول و غيرمنقول هر دو حاكم است. قواعد بيع از ماده 338 به بعد به صورت كلي مشخص گرديده و بر بيع تمام انواع مال (عين) منقول و غيرمنقول اعمال ميشود. قانون ثبت نيز مقرراتي براي معاملات غيرمنقول مقررداشته كه علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدني، در انتقال املاك و مستغلات هم لازمالرعايه است.
انتقال اموال (اموال غيرمنقول) درغالب كشورها قواعد خاص دارد و تشريفات مخصوصي را براي انتقال الزام مينمايد. به همين دليل مقررات بيع كالا را از بيع املاك و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا كه بحث بيع مطرح است مقصود بيع كالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث ميشود…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 62

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کار تحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد